Seimas grąžino ankstesnę ūkininkų „Sodros“ įmokų tvarką
2016-12-20

Vilnius. Ūkininkų mokamų „Sodros“ įmokų tvarka nuo 2017-ųjų pradžios nesikeis - jas ir toliau privalės mokėti žemdirbiai, valdantys ne mažesnius kaip 4 ekonominio dydžio vienetų ūkius.

Ankstesnės kadencijos Seimas, priimdamas „Sodros" reformą numatančius įstatymus, buvo nusprendęs, kad nuo kitų metų pradžios „Sodros" įmokas turės mokėti tik didesni kaip 8 ekonominio dydžio vienetų ūkiai.

Antradienį Seimas šį sprendimą atšaukė - už tai balsavo 69 parlamentarai, 13 buvo prieš, o 34 susilaikė. Seimas taip pat nepalaikė „valstiečio" Andriejaus Stančiko pasiūlymo, pagal kurį „Sodros" įmokas būtų turėję mokėti didesni kaip 6 ekonominių dydžių ūkiai - už šią pataisą balsavo 51 parlamentaras, prieš - 20, o susilaikė 39.

KWS 21 07 01 mob

Dabar „Sodros" įmokas taip pat moka ūkininkai, valdantys didesnius kaip 4  ekonominio dydžio vienetų ūkius - tai yra dirbantys maždaug 25-33 hektarų žemės arba turintys apie 20 galvijų bei iš savo ūkio gaunantys apie 4 tūkst. eurų pajamų per metus.

Šiems ūkininkams dabar yra nustatytas 28,5 proc. „Sodros" įmokos tarifas, iš kurio 26,3 proc. tenka pensijų draudimui ir 2,2 proc. - motinystės (tėvystės) draudimui. Ūkininkams, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojai, „Sodros" įmoka skaičiuojama nuo 380 eurų minimalios mėnesio algos ir dabar siekia 108,3 euro.

***

Kiekvieną kartą keičiantis minimaliai mėnesinei algai (MMA), keičiasi ir ūkininkų mokami valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų dydžiai. MMA nuo liepos 1 d. pakilo nuo 350 iki 380 eurų.

Įmokų bazę sudaro asmens žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) suma, tačiau ne mažesnė negu 12 MMA ir ne didesnė negu 12 Vyriausybės patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Draudžiamųjų pajamų dydis nuo 2016-01-01 yra 445 Eur. Taigi, VSD ir PSD įmokos už 2016 m. skaičiuojamos nuo sumos, ne mažesnės kaip 4 380 Eur (350 x 6 + 380 x 6) ir ne didesnės kaip 5 340 Eur (445 x 12).

Valstybinis socialinis draudimas 2016 m.

Laikotarpis

VSD (28,50 proc.)

VSD (30,50 proc.)

Sausio 1 d. - birželio 30 d.

99,75 Eur

106,75 Eur

Nuo liepos 1 d.

108,30 Eur

115,90 Eur

BNS, MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai