Parlamentinis Kaimo reikalų komitetas: prieš ketvirtį amžiaus ir dabar
2015-03-26

Vilnius. Parlamentinis Kaimo reikalų komitetas, pažymėdamas savo veiklos 25-metį, surengė dalykinę konferenciją „Lietuvos kaimas: reformų ir narystės ES keliu". Kalbėta ir aktualiais ekologinės gamybos, veterinarijos gydytojų rengimo klausimais.

Komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius apžvelgė komiteto istoriją ir per 25 veiklos metus nuveiktus darbus, akcentavo pagrindinius artimiausios ateities planus: veiksmingiau plėtoti gyvulininkystę, ekologinį ūkininkavimą, padėti sustiprėti smulkiesiams ūkiams ir kooperacijai kaime, spartinti žemės konsolidaciją, pažaboti stambiųjų prekybos tinklų dominavimą, įvairinti ekonominę veiklą kaime ir gausinti darbo vietas, gerinti kaimo infrastruktūrą, pagaliau - iki 2020 metų efektyviai įsisavinti naujojo finansinio laikotarpio apie 5 milijardų eurų ES paramą.

Dotnuva  21 02 01 + Biomase 21 01 18

Kaimo reikalų komitetą veiklos sukakties proga ir jo vadovą Saulių Bucevičių pasveikino parlamento pirmininkė Loreta Graužinienė

Konferencijoje pranešimą „Lietuvos žemės ūkis 1990-2015 ir perspektyvos po 2020 metų" skaitė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė Rasa Melnikienė pristatė Lietuvos kaimo gyvybingumo aktualijas, o Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas įvertino žemdirbių savivaldos vaidmenį, stiprinant kaimo gyvybingumą.

Renginyje buvo pagerbti visi devyni buvę Kaimo reikalų komiteto vadovai. Jie pasidalino ne tik prisiminimais, mintimis apie nuveiktus darbus, bet ir išreiškė nuomonę apie šiandieninį žemės ūkį ir pasidalino įžvalgomis dėl kaimo ateities.

Domėjosi ekologinės gamybos ateitimi

Kaimo reikalų komitetas domėjosi ekologinio sektoriaus perspektyvomis 2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu. Komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius pažymėjo nelygiavertę konkurenciją tarp Išskirtinės kokybės produktų (IKP), kurių gamybai galima naudoti chemines priemones, ir ekologiškų produktų. Ministrė Virginija Baltraitienė užtikrino, kad artimiausiu metu bus pakeistas IKP pavadinimas siekiant išvengti tolesnio vartotojų klaidinimo.

Ekologiškai dirbami plotai Lietuvoje sudaro apie 6 proc. žemės ūkio naudmenų. Tai gerokai mažiau, negu Estijoje ir Latvijoje.

Aktualių darbinių klausimų komitetui netrūksta

Pritarė Veterinarijos akademijos infrastruktūros plėtrai

Komitetas, atsižvelgdamas į tai, kad žemės ūkyje prioritetas teikiamas gyvulininkystės plėtrai, pritarė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos parengtam projektui „Infrastruktūros sukūrimas produkcijos gyvūnų sveikatingumui gerinti bei inovacijoms gyvulininkystės srityje diegti" bei priėmė sprendimą dėl veterinarijos gydytojų rengimo ir veterinarinių paslaugų teikimo.

Šiuo sprendimu siūloma Vyriausybei iš esmės išnagrinėti projekto įgyvendinimo galimybes, pateikti nuomonę dėl Centro statuso nustatymo ir galimus finansavimo šaltinius (panaudojant Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų atitinkamų programų lėšas) bei išnagrinėti žemės naudmenų valdymo alternatyvas, priklausomai nuo Centro statuso ir teisinės formos. Taip pat siūloma padėti LSMU įteisinti Universiteto gyvūnų klinikas.

Seimo KRK, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai