Kitų metų deklaravimo naujovės
2017-12-07

Vilnius. Ateinančių metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklių naujovės daugiausia susijusios su reikalavimais žalinimo išmokai gauti ir būtinų dokumentų pateikimu. Nuo 2018 m. žalinimui skirtuose plotuose draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus.

Naujos deklaravimo taisyklės leis žemdirbiams lengviau įgyvendinti žalinimo reikalavimus. Ekologiniu atžvilgiu svarbioms vietovėms (EASV) nuo kitų metų nustatytas paprastesnis reikalavimas: įsėjus įsėlį jį reikės išlaikyti tik iki žieminių augalų sėjos, o pasėjus posėlį, jį bet kuriuo laikotarpiu reikės išlaikyti bent 8 savaites.

Jei iki šiol nepateikus visų dokumentų parama nebūdavo mokama, tai nuo 2018 m. ji bus mokama, bet kartu taikomas išmokų mažinimo principas - po 1 proc. už kiekvieną pavėluotą dieną (lygiai taip pat, kaip tai yra daroma vėluojant pateikti paraiškas). Ši švelnesnė sankcija už dokumentų nepateikimą bus taikoma: kai jaunasis ūkininkas yra juridinis asmuo; kai susietoji parama skiriama už sertifikuotos javų sėklos naudojimą bei cukrinius runkelius; kai įtariamas galimas valdos skaldymas; kai deklaruoja naujas pareiškėjas ar deklaruojamas 2 metus nedeklaruotas plotas.

RVAC 21 09 30

Beje, kai pareiškėjas deklaruos 2 metus niekieno nedeklaruotą plotą, dokumentų iš jo bus reikalaujama plotui viršijant 2 ha, o ne 1 ha, kaip buvo iki šiol.

Tiesioginės išmokos skiriamos tik tiems, kurie patys dirba deklaruojamus plotus. Įvedus griežtesnę žemės ūkio veiklos vykdymo įrodymo dokumentų bei jų pateikimo tvarkos kontrolę, ypatingas dėmesys bus kreipiamas pareiškėjams, deklaruojantiems 30 ha ir didesnius plotus.

Minėtųjų pareiškėjų, neturinčių nei gyvulių, nei registruotos žemės ūkio technikos, Nacionalinė mokėjimo agentūra gali paprašyti  pagrįsti produkcijos pardavimą, paslaugų įsigijimą ar technikos nuomą. Tam bus būtini apmokėjimo, įvykdyto per komercinius bankus, kredito unijas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, patvirtinimo dokumentai (išskyrus atvejus, kai savo užauginta produkcija yra parduota turgavietėse).

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai