Grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimui – valstybės pagalba
2015-04-30

Vilnius. Auginantys mėsinius galvijus, avis bei ožkas ir siekiantys pagerinti ūkinių gyvūnų bandą aukštos genetinės vertės grynaveisliais ūkiniais gyvūnais, gali pretenduoti į valstybės paramą. Šiemet tam numatyta 2,17 mln. eurų.

Paraiškos Valstybinėje gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos priimamos nuo gegužės 4 iki 25 d.

Kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų pirkimo kainos. Už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių - ne daugiau kaip 1300 eurų, už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią - ne daugiau kaip 1000 eurų, už grynaveislį aviną reproduktorių - ne daugiau kaip 200 eurų, už grynaveislę avį - ne daugiau kaip 65 eurai, už grynaveislį ožį reproduktorių - ne daugiau kaip 100 eurų; už grynaveislę ožką - ne daugiau kaip 65 eurai.

Reikalavimai gyvūnams

Grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių galvijų kilmės knygą. Grynaveislės avys turi būti iki pirmosios vados. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne nei I klase.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Grynaveislės ožkos turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase).

Pagalba nėra sumuojama su kita parama iš nacionalinių ir ES programų, skirta toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Laikytojai, kurie atitinka reikalavimus gauti bet kokią kitą pagalbą ir tiesiogines išmokas, turi teisę pretenduoti į kitas išmokas pagal kelias paramos schemas, tačiau už to paties gyvūno įsigijimą pagalba gali būti teikiama tik vieną kartą pagal vieną pagalbos schemą. Laikytojams, gavusiems paramą ūkiniams gyvūnams įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" ir „Parama smulkiųjų ūkių plėtrai", pagal šias taisykles pagalba tiems patiems ūkiniams gyvūnams įsigyti negali būti teikiama.

Grynaveislius ūkinius gyvūnus, kuriems įsigyti skirta pagalba, laikytojas privalo panaudoti tolesniam veisimui, savo bandai genetiškai gerinti, kontroliuoti jų produktyvumą, vykdyti jų veislinės vertės nustatymą, auginti, užtikrinti jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti kitiems asmenims šių gyvūnų ne mažiau kaip ketverius metus.

ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai