Briuselis leido nukrypti nuo žalinimo reikalavimų
2018-08-31

Briuselis. Europos Komisija (EK) siūlo valstybėms narėms švelninti žalinimo reikalavimus, kad nuo sausros nukentėję žemdirbiai galėtų lengviau apsirūpinti pašarais.

EK ketvirtadienį pristatė papildomą priemonių rinkinį, kuriuo siekiama didinti gyvulių pašarų išteklių prieinamumą.

Anot ES žemės ūkio komisaro Filo Hogano (Phil Hogan), siūlomos priemonės turėtų palengvinti Europos ūkininkų naštą, kuri jiems teko dėl sausros ir susidariusio pašarų trūkumo.

RVAC 21 09 30

Komisijos siūlomos priemonės leistų šalims narėms nukrypti nuo griežtų žalinimo reikalavimų. Konkrečiai siūloma:

- galimybė traktuoti žieminius augalus (kurie paprastai sėjami rudenį ir skirti derliui gauti), kaip tarpinius augalus (posėlį), jei jie naudojami gyvuliams ganyti ar pašarams gaminti;

- galimybė pasėti vienos rūšies augalus (o ne mišinius) kaip tarpinius augalus (posėlį), jei jie skirti gyvuliams ganyti ar pašarams gaminti;

- galimybė sutrumpinti 8 savaičių minimalų tarpinių augalų (posėlio) auginimo laikotarpį, kad ūkininkai galėtų laiku sėti žieminius augalus.

EK taip pat oficialiai pristatė pasiūlymą dėl didesnių išankstinių mokėjimų, apie kurį buvo pranešta prieš kelias savaites. Ūkininkai galės iki 2018 m. spalio vidurio (t. y. nelaukiant gruodžio) gauti iki 70 proc. tiesioginių išmokų ir iki 85proc. mokėjimų pagal kaimo plėtros priemones.

Komisijos pranešime pabrėžiama, kad visos priemonės turi būti įgyvendinamos atsižvelgiant į aplinkosaugos problemų mastą. Pavyzdžiui, pagal galiojančias valstybės pagalbos taisykles gali būti atlyginama iki 80 proc. žalos, kurią sukelia sausra, priklausomai nuo tam tikrų konkrečių sąlygų.

Pašarų pirkimas gali būti laikomas pagalba kaip pagalba iš dalies atlyginant patirtą žalą arba pajamų praradimą. Kompensacijos patyrus žalą gali būti teikiamos be atskiro Europos Komisijos atsiklausimo (vadinamoji de minimis pagalba), jei suma vienam ūkiui per 3 metus neviršija 15 000 eurų. Palaikymo galimybių esama ir panaudojant kaimo plėtros lėšas, pavyzdžiui, finansuojant ganyklų atkūrimą arba nuostolių atlyginimą.

EK pasiūlymai pateikti valstybėms narėms. Dėl jų turės būti balsuojama iki rugsėjo pabaigos.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai