Augalų apsaugos įstatyme - naujos apibrėžtys
2017-06-06

Vilnius. Pirmąją vasaros dieną Seimas priėmė europinį naujos redakcijos Augalų apsaugos įstatymą. Įstatymas parengtas tikslinant nacionalinės teisės aktų nuostatas, kuriomis perkeliamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo.

Įstatymas nustato fizinių ir juridinių asmenų arba kitų organizacijų ar jų padalinių veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktika, augalų apsaugos produktų, jų priedų registravimu, augalų apsaugos produktų įvežimu iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, augalų apsaugos produktų įvežimu į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių, vežimu, saugojimu, naudojimu, augalų apsaugos produktų purškimu iš oro, tiekimu rinkai, ir tokios veiklos priežiūrą.

Įstatyme nustatomi Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo reikalavimai. 

RVAC 21 09 30

Priimtame teisės akte tikslinamos Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) funkcijos ir kompetencija, susijusi su Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikatų išdavimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir galiojimo panaikinimu.

Kartu siekiama sumažinti administracinę naštą ūkio veiklos subjektams, siekiantiems prekiauti augalų apsaugos produktais ir įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių.

Be to, atsižvelgiant į europinio reglamento nuostatas, tikslinama VAT kompetencija, susijusi su tam tikrų leidimų tiekti rinkai ir  naudoti augalų apsaugos produktus išdavimu ir panaikinimu. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo augalų apsaugos produktų poveikio, įstatyme tikslinamos pareigos augalų apsaugos produktų profesionaliesiems ir augalų apsaugos produktų neprofesionaliesiems naudotojams.

Kaip „Mano ūkiui" sakė Lietuvos augalų apsaugos asociacijos (LAAA) direktorė Aušra Beniulienė (nuotr.), ši naujoji Augalų apsaugos įstatymo redakcija gimė po ilgų, bene ketverius metus trukusių, diskusijų ir iš esmės vertintina teigiamai. „Tikrai gerai, kad naujojoje redakcijoje atsirado falsifikuotų augalų apsaugos produktų apibrėžimas. Jis atitinka tą praktiką, kuri taikoma kitose šalyse. Manau, kad tai sustiprins kovą su nelegalių augalų apsaugos produktų prekyba ir jų naudojimu", - tikisi A. Beniulienė.

LAAA direktorė taip pat atkreipė dėmesį į 21 straipsnį, kur tiksliai apibrėžiama, kad aptikus neregistruotus ar falsifikuotus augalų apsaugos produktus, fiziniai ir juridiniai asmenys įpareigojami juos išimti iš rinkos ir perduoti atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas. Visa tai padaryti fiziniai ir juridiniai asmenys turi savo lėšomis.

Pasak A. Beniulienės, pagaliau ir Lietuvoje įsigalios nuostata, kad augalų apsaugos produktus bus draudžiama saugoti ir platinti gyvenamuosiuose pastatuose ir patalpose - iki šiol tokios konkrečios nuostatos nebuvo. Tiksliau, saugojimas ūkininkų ūkiuose buvo reglamentuotas, tačiau prekyba - ne.

LAAA direktorė atkreipė dėmesį į 14 straipsnį, kurio 4-ame punkte ji įžvelgia nelogiškumą. Čia nurodoma, kad naudodami augalų apsaugos produktus, profesionalieji naudotojai ir neprofesionalieji naudotojai privalo laikytis augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo ir augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse nurodytų reikalavimų. „Kažkodėl taisyklės tarsi suskaldytos į dvi dalis ir naudotojai privalės laikytis abiejų. Bet juk yra reglamentas 1107/2009, kuris apima visą tiekimo į rinką tvarką. Nematau čia logikos, man atrodo, kad toks dvigubas suformulavimas suteikia painiavos", - abejonėmis pasidalijo Aušra Beniulienė.

Numatyta, kad šis įstatymas įsigalios nuo 2017 m. lapkričio 1 dienos. Vyriausybė ir žemės ūkio ministras iki šių metų rugpjūčio 1 d. dar turi suskubti priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus - taigi, labai svarbioms taisyklėms parengti liko vos du vasaros mėnesiai.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai