Užbaigti Lietuvos ortofotografinio žemėlapio sudarymo darbai
2021-01-28

Vilnius. Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) 2020 metais pabaigė 2018 metais pradėtą Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo ciklą.

Ortofotografiniai žemėlapiai, kaip kartografinio pagrindo duomenys, naudojami daugelyje sričių ir  sprendžiant įvairius uždavinius: atnaujinant valstybinius erdvinius duomenis, administruojant ES išmokoms ir deklaruojant pasėlius, kartografuojant valstybės sieną, užtikrinant valstybės saugumą, planuojant teritorijas ir pan.

Ortofotografiniai žemėlapiai sudaromi naudojant aerofotografines nuotraukas. Aerofotografavimas turi būti atliekamas nesant sniego dangos bei pasibaigus sezoniniam potvyniui, esant tinkamam saulės pakilimo virš horizonto kampui.

Aerofotografavimo metu padaromose skaitmeninėse spalvotose aerofotografinėse nuotraukose vaizdas turi būti be rūko, debesų, jų šešėlių ir kitų vaizdą iš oro užstojančių kliūčių. Tinkamos hidrometeorologinės sąlygos vidutiniškai per metus Lietuvoje būna apie 10–25 dienų, dažniausiai gegužės mėnesį. 1/3 Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimas vidutiniškai trunka apie 15–20 dienų.

Aerofotografavimo laikotarpis įprastinėmis sąlygomis nustatomas nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d.  

NŽT visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymo darbus nuo
2015 metų vykdo kas trejus metus. Kiekvienais metais NŽT organizuoja trečdalio Lietuvos teritorijos ortofotografinių žemėlapių sudarymą. 2020 metais atnaujinti apie 20 000 kv. km teritoriją dengiantys ortofotografiniai žemėlapiai.

2018–2020 m. sudarytų ortofotografinių žemėlapių peržiūros ir atsisiuntimo paslaugos teikiamos Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt.

Naudotojai, pageidaujantys gauti ortofotografinius žemėlapius, gali NŽT pateikti paraišką arba kreiptis į NŽT Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento Geodezijos ir nekilnojamojo turto kadastro skyriaus specialistus, kurie suteiks informaciją, kaip gauti ortofotografinių žemėlapių duomenis.

Lietuvos erdvinės informacijos portale taip pat galima rasti ir teritorijos aerofotografavimo datas.

NŽT inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai