Patvirtinta nauja programa bitininkystės sektoriui
2019-09-16

Vilnius. Žemės ūkio ministerija informuoja, kad rugsėjo 10 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinta nauja Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programa.

Naujos programos pagrindinis tikslas išlieka toks, kaip ir anksčiau – gerinti bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas, užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą.

Programoje numatyta skatinti ir remti informacijos bitininkams apie naujas bitininkystės ir bičių produktų perdirbimo technologijas skleidimą, jaunimo bitininkyste domėjimąsi, bičių sveikatingumo gerinimą, daug dėmesio skiriant varoatozės erkių plitimui naikinti, natūralių bičių ganyklų naudojimą, medaus kokybės tyrimų prieinamumą, aukštos veislės bičių motinų/bičių šeimų įsigijimo galimybes, tyrimų, susijusių su bitininkavimu ir jo specifika Lietuvoje, vykdymą, informacijos apie Lietuvos bitynų dydžius, gaminamą produkciją ir kt. rinkimą, pasenusio bitininkavimo inventoriaus atnaujinimą.

Programos tikslui įgyvendinti numatytos šios priemonės: techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms; kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze; bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas; medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes; bičių šeimų atnaujinimas; bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos; rinkos stebėsena; bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje.

Programa bus įgyvendinama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšų.

2020 m. bitininkystės sektoriui skirta paramos suma sudaro 973 800 eurų.

ŽŪM inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai