Kaimo reikalų komitetas pritarė tikslinamam valstybės biudžeto projektui
2021-05-27

Vilnius. Seimo Kaimo reikalų komitetas gegužės 26 d. posėdyje svarstydamas tikslinamą 2021 m. valstybės biudžeto projektą, pritarė papildomų 450 tūkst. eurų skyrimui Lietuvos socialinių mokslų centrui, kuriam priklauso ir buvęs Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, po reorganizacijos tapęs Ekonomikos ir kaimo vystymo institutu.

Skyrus trūkstamas lėšas Lietuvos socialinių mokslų centrui, būtų sėkmingai užbaigtos centro reorganizacijos procedūros, išsaugotas būtinas Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslo darbuotojų ir tyrėjų skaičius, gerinama atliekamų tyrimų kokybė.

Svarstymo metu buvo pritarta ir grupės Seimo narių pasiūlymui tikslinamame 2021 m. valstybės biudžete papildomai numatyti 20 mln. eurų specialiajai vietinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo programai.

Komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad 2021 m. dėl skirtingo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2022 m. ir 2023–2027 m. programų Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų santykio bei EURI fondo lėšų skyrimo numatoma nepanaudota 7,473 mln. eurų bendrojo finansavimo lėšų suma turėtų būti palikta žemės ūkio ministro valdymo srities priemonėms finansuoti, o ne perskirstyta kitiems asignavimų valdytojams mažinant Žemės ūkio ministerijai skirtus asignavimus.

Atsižvelgdami į tai, komiteto nariai nusprendė prašyti Finansų ministerijos, bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerija, perskirstyti šias lėšas papildomiems Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos poreikiams finansuoti.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai