ES parama – žemės ūkio produktų perdirbėjams
2018-08-09

Vilnius. Žemės ūkio produktų perdirbėjai aktyviai domisi galimybėmis išplėsti savo veiklą naudodamiesi Europos Sąjungos lėšomis.

Tai įrodė pasibaigęs Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ paraiškų priėmimas, kurio metu pateiktos 29 paraiškos 8 mln. eurų paramai gauti.

Daugiausia – 11 paraiškų – pateikta augalininkystės produktų perdirbimo ir (ar) rinkodaros, atliekų perdirbimo veiklai. Vaisių, uogų, daržovių ir grybų perdirbimo ir (ar) rinkodaros, atliekų perdirbimo veiklai gautos 7 paraiškos, mėsos produktų perdirbimui ir (ar) rinkodarai – 6, o pieno perdirbimo ir (ar) rinkodaros veiklai pateiktos 5 paraiškos.

Kooperatyvai (kooperatinės bendrovės) pateikė 10 projektų. Jiems KPP parama gali tapti stipria paskata plėstis ir stiprėti, tapti konkurencingiems rinkoje. Tai įrodo sėkmingi pavyzdžiai, kai už gautas paramos lėšas kooperatyvai ne tik palengvina savo veiklą, padaro ją efektyvesnę, bet ir plečia savo paslaugų spektrą.

Vienas tokių pavyzdžių –  kooperatyvas „Šiaulių aruodas“, vienijantis 33 ūkininkus, turinčius specializuotus grūdų ir mišrius ūkius. Šiuo metu kooperatyvas gyvena džiugių permainų nuotaikomis – pradėta statyti gamybinė bazė.

Be 2014–2020 m. KPP programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ir valstybės biudžeto lėšų ši gamybinė bazė nebūtų pradėta statyti. Planuojama pastatyti ir elevatorių su dviem technologinėmis linijomis, kurių pajėgumas užtikrins greitą produkcijos priėmimą ir paruošimą rinkai.

ŽŪM inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai