ES biudžete - 181 mln. EUR kovai su sukčiavimu remti
2018-06-07

Kitame ilgalaikiame 2021–2027 m. ES biudžete Europos Komisija siūlo numatyti 181 mln. EUR valstybių narių kovai su sukčiavimu, korupcija ir kitais ES biudžetą tuštinančiais pažeidimais paremti.

Pagal naują ES kovos su sukčiavimu programą, kuri pakeis programą Hercule III“, bus finansuojamas tikslinis mokymas ir su sukčiavimu kovojančių visos Europos teisėsaugos organų informacijos bei geriausios patirties mainai. Pagal ją taip pat bus teikiama parama tiriamajai veiklai – bus padedama įsigyti techninės įrangos, naudojamos nustatant ir tiriant sukčiavimo atvejus, bei palengvinama prieiga prie saugių informacinių sistemų. Valstybėms narėms bus lengviau pranešti apie pažeidimus ir valdyti riziką nacionaliniu lygmeniu.

Programos tikslai yra:

  • Užkirsti kelią ES finansiniams interesams kenkiančiam sukčiavimui, korupcijai ir kitai neteisėtai veiklai ir kovoti su jais;
  • Suteikti savitarpio pagalbos priemonių muitinių klausimams spręsti;
  • Skatinti pranešti apie sukčiavimo atvejus ir pažeidimus valstybėse narėse.

Programą valdys ir įgyvendins Europos kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai