„AUGA group“ įgyvendina unikalų valdymo modelį
2019-06-20

Iš nepriklausomų narių sudaryta AUGA group, AB valdyba pirmajame posėdyje, įvykusiame birželio 18 d., išrinko valdybos pirmininką – juo tapo Dalius Misiūnas.

„AUGA group“ įgyvendinamas valdymo modelis yra unikalus tuo, kad suformavus nepriklausomą valdybą, sukuriamos prielaidos aukščiausiems skaidrumo, atsakomybės prieš akcininkus ir investuotojus standartams. Tai yra pirmas atvejis Lietuvoje, kuomet nevalstybinės bendrovės valdybos nariai nėra susiję su kontroliuojančiu akcininku. Valdyba kelia sau tikslą ir toliau, remiantis geriausia pasauline praktika, tobulinti grupės korporatyvinį valdymą. Artimiausiu metu pagrindinį dėmesį skirsime ilgalaikės strategijos, kurios centre yra ekologiško tvariai užauginto maisto gamyba ir jo tiekimo grandinė, išgryninimui“, - sako Dalius Misiūnas.

Atsižvelgdama į gerąsias korporatyvinio valdymo praktikas ir siekdama sukurti skaidriausią bei efektyviausią valdymo sistemą bendrovė šiais metais atsisakė stebėtojų tarybos, pasirinkdama nepriklausomos valdybos modelį. Šiuo metu „AUGA group“ valdybą sudaro penki nauji nariai: Murray Steele, Tomas Kučinskas, Tomas Krakauskas, Dalius Misiūnas ir Andrej Cyba.

Ankstesnės kadencijos valdybos pirmininko pareigas ėjęs Kęstutis Juščius nuo balandžio 29 d. užima bendrovės generalinio direktoriaus pareigas.

„Džiaugiuosi, kad AUGA istorija ir vizija leido į valdybą pritraukti patyrusius Lietuvos bei tarptautinius profesionalus. Tai, kad jie sutiko skirti savo laiko ir žinių tam, kad bendrovė taptų tvaraus verslo lydere, man suteikė dar daugiau tikėjimo, kad einame teisingu keliu, siekdami tapti globaliu rinkos žaidėju. Tikiu, kad pokyčiai bendrovės valdyme į mūsų organizaciją leis pritraukti geriausius talentus, kurie taip pat tikės mūsų vizija“, - kalba Kęstutis Juščius, bendrovės generalinis direktorius ir pagrindinis akcininkas.

AB „AUGA group“ yra viena didžiausių Europoje vertikaliai integruotų ekologiško maisto bendrovių. Įmonių grupė ekologiškai sertifikuotose žemėse plėtoja tvarų, naujomis technologijomis paremtą žemės ūkio modelį, apimantį augalininkystę, gyvulininkystę, paukštininkystę ir grybų auginimą. Naudodama nuosavus ir kontraktuotus gamybinius pajėgumus, iš savo užaugintų žaliavų įmonė gamina platų ekologiškų produktų asortimentą galutiniam vartotojui bei tiekia rinkai žaliavinius produktus. Grupės įmonėse dirba apie 1 200 darbuotojų. „AUGA group“ akcijomis prekiaujama Nasdaq Vilniaus ir Varšuvos akcijų biržose.

„AUGA group“ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai