Projektai įgyvendinami sėkmingai tik laikantis įsipareigojimų
2015-10-20

Vilnius. Paramos lėšas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones gavę kaimo gyventojai, ūkininkai ar įmonės įsipareigoja tinkamai ir laiku įgyvendinti numatytas investicijas. Kad patirtos investicijos būtų kompensuotos paramos lėšomis, o projektas būtų pripažintas sėkmingai įgyvendintu, Nacionalinės mokėjimo agentūra (NMA) ragina nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų.

Negalima keisti projekto apimties

Pažymima, kad naujuoju, 2014–2020 m. paramos laikotarpiu numatyti griežtesni reikalavimai, susiję su įgyvendinamo projekto pakeitimais.

Nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, keičiantys projekto tinkamas finansuoti išlaidas, pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar paramos sutartyje ir (arba) paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, nėra leidžiami.

Su projektu susiję keitimai galimi tik tada, kai keičiami investicijos techniniai parametrai, pavyzdžiui, jeigu paramos gavėjas prašo leisti vietoj mažesnio galingumo traktoriaus pirkti didesnio galingumo traktorių ir pan. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad visi techninių parametrų keitimai turi būti suderinti su NMA.

Paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus, taip pat gali perskirstyti paramos sumą projekto įgyvendinimo etapams. Prašymus dėl minėto pobūdžio pakeitimo paramos gavėjai NMA privalo pateikti laiku, t. y. iki mokėjimo prašymo pateikimo datos, kuri nurodyta paramos sutartyje arba sprendime dėl paramos suteikimo.

Pirkimų sutarčių pakeitimai – suderinus su NMA

Viena iš svarbiausių sąlygų pareiškėjams – laikytis prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartyse, kurioms prašoma paramos, numatytos sutarties vykdymo tvarkos. Pirkimo sutarčių, kurių vertė viršija 28 962 eurų, pakeitimai prieš pasirašant sutarties šalims turi būti suderinti su atitinkamu NMA teritoriniu paramos administravimo skyriumi, o vietos projektų pirkimų atveju, pirkimo sutarties pakeitimai turi būti suderinti su atitinkama vietos plėtros strategijos vykdytoja.

Netinkamai pakeitus sutartis ar su NMA nesuderinus jų pakeitimų, prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo sutartims gali būti taikomos sankcijos.

Būtina pasiekti projekto priežiūros rodiklius

Naujuoju paramos teikimo laikotarpiu kiekvienai priemonei įgyvendinimo taisyklėse yra numatyti projektų atrankos kriterijai ir privalomas surinkti mažiausias atrankos balų skaičius. Kiekvienam projektų atrankos kriterijui suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Pirmumas skiriamas daugiausiai balų surinkusiems pareiškėjams.

Projekto įgyvendinimo metu NMA specialistai tikrina, ar paramos gavėjai atitinka projektų atrankos kriterijus, už kuriuos paraiškų vertinimo metu jiems buvo skirti balai, ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius, projekto priežiūros rodiklius. Jei projektas įgyvendinamas ne taip, kaip numatyta paramos paraiškoje ir nepasiekiama, tai, kas buvo planuota, taikomos sankcijos – paramos neskyrimas, sumažinimas arba susigrąžinimas.

Jeigu paramos gavėjas mato, kad dėl tam tikrų priežasčių nepavyks pasiekti projekte nusimatytų projekto priežiūros rodiklių, pvz. padidinti pajamas, sukurti naujų darbo vietų, padidinti sutartinių gyvulių skaičių ar pan., jis raginamas kuo skubiau, dar nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kreiptis į NMA dėl galimybės patikslinti rodiklius bei pateikti paaiškinimus, kodėl nepavyko pasiekti to, kas buvo numatyta.

Visus dokumentus pateikti laiku

Sėkmingam projekto įgyvendinimui būtina laiku ir tinkamai pateikti paramai gauti būtinas projekto įgyvendinimo ataskaitas, kitus reikalingus dokumentus. Todėl pasirašydamas paramos sutartį, jos gavėjas turėtų atkreipti dėmesį, kokie dokumentai reikalingi pagal atitinkamą KPP priemonę, kokie terminai nurodyti šiems dokumentams pateikti.

Ypač svarbu laikytis paramos sutartyje ar paraiškoje numatyto mokėjimo prašymų teikimo grafiko. Rekomenduojama nelaukti mokėjimo prašymų teikimo termino pabaigos, kad įsivėlus klaidoms, jas būtų galima pataisyti.

Pareiškėjai turėtų racionaliai planuotis darbus, atsižvelgdami į visas įmanomas kliūtis. Pasitaiko, kad įsipareigojimų nevykdo rangovai, prireikia pažymų iš kitų institucijų, užtrunka pirkimo procedūros, tad paskutinės dienos laukti tikrai nevertėtų.
Paramos gavėjams laikytis prisiimtų įsipareigojimų gali padėti ir glaudesnis bendradarbiavimas su NMA specialistais. Iškilus bet kokiems su projekto įgyvendinimo susijusiems klausimams, pareiškėjams rekomenduojama konsultuotis su projekto administratoriumi.

Daugiau informacijos - www.nma.lt, zum.lrv.lt
Sužinok naujienas apie paramą pirmas - prisijunk www.facebook.com/nacionalinemokejimoagentura

Užsakymo nr. 8316.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai