Basf A1 2024 07 01 Basf m1 2024 07 01
Verslo informacija
Atskleidžiamas skystųjų kiaulių srutų digestato potencialas: naujas požiūris į tvarią žemdirbystę

Pastangos siekti tvarių ir efektyvių žemės ūkio praktikų – aktualus globalus rūpestis. Pasaulio gyventojų daugėja, tad maisto gamyba intensyvėja, ūkininkai skatinami ieškoti inovatyvių sprendimų, kad sumažėtų perteklinis tręšimas, daugiau būtų ūkininkaujama ekologiškai, nes visa tai padidina derlių ir išlaiko ekologinę pusiausvyrą.

Vienas iš tokių perspektyvių sprendimų – skystosios organinės trąšos. Įmonė „Idavang“ siūlo alternatyvą mineralinėms trąšoms – skystas, tirštas kiaulių srutas, digestatą.

Skystasis kiaulių srutų digestatas gaunamas anaerobinio virškinimo metu, kai mikroorganizmai suskaido organinę medžiagą be deguonies. Šis procesas ne tik sumažina atliekų kiekį, bet ir paverčia jas biometanu ir skystomis organinėmis trąšomis, kurios turtingos maistingų medžiagų. 

Digestatas gali būti atskirtas į kietąją frakciją, kuri dažnai naudojama kaip dirvožemio gerinimo priemonė. 

Sausosios organinės trąšos (mėšlas)

Organinės trąšos turtingos ne tik makroelementų (N, P, K, Ca, Mg), bet ir mikroelementų (Mn, Fe, Cu, Zn ir kt.). Anaerobinio digestato potencialas – tai ne tik maisto medžiagų šaltinis, bet ir augalų augimo stimuliatorius (huminės rūgštys) ir dirvožemio gerinimo priemonė (pH, Corg). 

Kadangi anaerobiniai digestatai iš biodujų įmonių ir kiaulių srutų turi naudingų mineralinių maisto medžiagų (N, P ir K), jie yra svarbūs pasėlių augimui ir gali būti laikomi vertingomis trąšomis (D. Petraitytė ir kt.,2022).

Azotas ypač svarbus augalams, nes jis yra pagrindinė chlorofilo ir aminorūgščių sudedamoji dalis. Digestate esantis azotas yra lengvai prieinamos formos, todėl augalai greitai jį absorbuoja ir naudoja.

Fosforas padeda vystytis šaknims ir perduoti energiją, o kalis gerina vandens sulaikymą, atsparumą ligoms ir bendrąjį  augalų stiprumą.

Didesnis maisto medžiagų prieinamumas

Subalansuotas skystojo kiaulių mėšlo digestato maisto medžiagų profilis daro jį idealiu trąšų šaltiniu plačiam augalų spektrui. Tyrimai parodė, kad digestatu tręšiami augalai, palyginti su tręštais įprastomis trąšomis, greičiau auga ir duoda didesnį derlių. Taip yra todėl, kad maisto medžiagos yra iš karto prieinamos, dėl digestato naudojimo pagerėja dirvožemio sąlygos.

„Idavang“ organinės trąšos turi daugybę privalumų dirvožemio gerinimui, augalų augimui ir šiaudų mineralizacijai. Remiantis moksliniais tyrimais, derindami organines trąšas su kitomis neorganinėmis trąšomis, ūkininkai gali sukurti subalansuotą maisto medžiagų valdymo metodą, naudingą ir pasėliams, ir dirvožemiui.

Pasitelkus organines trąšas galima efektyviai palaikyti dirvos mitybos balansą ir skatinti augalų augimą bei vystymąsi. Organinis azotas gali būti redukuojamas į augalams prieinamas formas vėliau, net kitais metais po trąšų panaudojimo. Šis procesas leidžia organizmui išlaikyti stabilų ir ilgalaikį augalų mitybos medžiagų tiekimą. Organinis azotas, surištas su organinėmis medžiagomis, tampa lėtu ir nuoseklių trąšų šaltiniu augalams.

Pasak dr. J. Sinkevičienės, reguliariai tręšiant srutomis, mėšlu ar siloso atliekomis, sliekų kiekis dirvoje padėja 30 proc., aktinomicetų ir bakterijų padvigubėja, mielių ir mikromicetų (mikrogrybų) kiekis padidėja atitinkamai 50 ir 30 procentų.

Skystosios organinės trąšos turi daug privalumų: dėl vientisumo gali būti tiksliai normuojamas, tolygiai paskleidžiamos, iš jų augalai lengviau ir daugiau pasisavina maisto medžiagų.

Aplinkosaugos privalumai

Skystojo kiaulių srutų digestato naudojimas tręšimui atitinka tvarias žemės ūkio praktikas, perdirbant atliekas ir mažinant priklausomybę nuo sintetinių trąšų. Tai ne tik sumažina cheminių trąšų gamybos poveikį aplinkai, bet ir padeda efektyviai valdyti gyvulių atliekas.

Be to, digestatas mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iš mėšlo laikymo ir lauko naudojimo ir padeda švelninti klimato kaitą.

Spartesnė šiaudų mineralizacija ir jos svarba

Šiaudų mineralizacija yra procesas, kai šiaudai, grūdinių kultūrų gamybos šalutinis produktas, suskaidomi į paprastesnes jungtis, kurias gali panaudoti augalai. Šis procesas yra labai svarbus palaikyti dirvožemio organinių medžiagų lygį ir maisto medžiagų ciklą. Tačiau šiaudų mineralizacija gali vykti labai lėtai, ypač dirvožemiuose su mažu mikroorganizmų aktyvumu. 

Dabar aktualu rudeninis tręšimas azoto trąšomis, kad paspartintume šiaudų mineralizaciją ir neeikvotume humuso. Priemonių yra įvairių: organinės, mineralinės azotinės trąšos, tarpiniai augalai, sėjomaina, biologiniai preparatai. 

Rudeninis tręšimas skystosiomis „Idavang“ organinėmis trąšomis

Pastaruoju metu įrodyta, kad šiaudų grąžinimas į laukus yra tiesioginis ir veiksmingas būdas kovoti su dirvožemio maisto medžiagų praradimu ir žemės ūkio tarša. O lėtas šiaudų irimas gali pakenkti kito pasėlio augimui (Kailun Song ir kt., 2023). 

Digestato vaidmuo skaidant šiaudus

Spartesnis šiaudų skaidymas ne tik išlaisvina vertingas maisto medžiagas atgal į dirvožemį, bet ir sumažina derliaus likučių tūrį, palengvina lauko valdymą ūkininkams. Greitesnė šiaudų mineralizacija sumažina ligų ir kenkėjų kaupimosi riziką, susijusią su likučių išlaikymu.

Įvairios organinės žaliavos gali būti naudojamos anaerobiniam skaidymui, todėl gaunami skirtingos sudėties digestatai, kurie turi įtakos trąšų vertei. Trąšų cheminė sudėtis priklauso nuo kiaulių ūkiuose naudojamų pašarų ir kasmet gali skirtis. Todėl prieš tręšimą reikia atlikti trąšų kokybės tyrimus.

Azotas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, formuojančių dirvožemio derlingumą ir pasėlių produktyvumą. Anaerobinio digestato formos organinė anglis užtikrina aukštą humifikacijos lygį, kuris daro teigiamą poveikį dirvožemiui (D. Petraitytė ir kt.,2022).

Anot dr. L. Jurgučio, tręšimas digestatu svarbus ne tik dėl augalams reikalingų maistp medžiagų įterpimo į dirvožemį, bet ir įvertinant anglies sekvestraciją, praturtinant dirvožemį huminėmis rūgštimis. Tai teigiamai veikia dirvožemio derlingumą, kokybę ir tvarumą.

Padidėjęs huminių ir fulvinių rūgščių santykis dirvožemyje tręšiant digestatu rodo teigiamą poveikį humifikacijos procesui, todėl iš dalies sprendžia eroduoto dirvožemio problemas, didinant dirvožemio organinių medžiagų kiekį ir kokybę. Digestato naudojimas maksimalia leistina tręšimo norma (170 kg N ha-1) pagerina dirvožemių savybes pagal azoto, judriųjų huminių rūgščių kiekį.

Cituojant habil. dr. A. A. Šiuliauską, ūkininkų nuomonė dėl priešsėjinio žieminių kviečių tręšimo azoto trąšomis yra pasikeitusi: seniau teigdavo, kad rudenį jiems azoto trąšų nereikia. Tačiau kasmet daugėja ūkininkų, kurie žieminius kviečius azoto trąšomis tręšia, pradedant priešsėlinio augalo pjūtimi ir baigiant spalio pradžioje. Todėl iš pradžių ūkininkai, norėdami pamaitinti mikroorganizmus, kurie minta priešsėlinio augalo liekanomis (šiaudais, ražienomis, pelais, šaknimis), tręšdavo azoto trąšas priešsėlinių augalų ražienose iki jų skutimo ar iš karto po to ant ražienų.

Tręšimas prieš sėją skystosiomis organinėmis trąšomis

Apskaičiuota, kad po pagrindinio žieminių kviečių priešsėlio – žieminių rapsų – dirvoje gali likti net 7-9 t ha-1 augalinių liekanų. Vadinasi, joms mineralizuoti mikroorganizmų taip pat reikia 2,5 karto daugiau, o tada jų mitybai reikia daugiau azoto (60-80 kg ha-1). Tad rudenį žieminių kviečių pasėliams būtina išberti apie 45-50 kg ha-1 azoto, skaičiuojant veikliąja medžiaga.

Kaip žinia, dalį azoto sunaudoja pasėti kultūriniai augalai, o kita dalis sunaudojama dirvos naudingųjų mikroorganizmų mitybai. Būtent jie suskaido ne tik augalines liekanas, bet ir įvairius toksiškus junginius, ligų bei kenkėjų pradus, taip pagerindami dirvožemių sanitarinę būklę. Po to mikroorganizmai žūsta arba tampa sliekų ėdalu, o žemė praturtinama humusu. 

Šiaudai greičiau suardomi ir sumažėja ligų užkrato, kai jie įterpiami 5–7 cm gyliu. Tokiame gylyje daugiausia mikroorganizmų ir geriausia aeracija. Šitaip apdoroję šiaudus, praturtinsime dirvožemį tais mikro- ir makroelemetais, kuriuos buvo sukaupę šiaudai (E. Lukoševičius, 2017). Mokslinių bandymų rezultatai patvirtina, kad dirvų tręšimas, palyginti su netręštu dirvožemiu, paspartina šiaudų irimą (Zhao, S. ir kt, 2019).

Apibendrinus galima teigti, kad skystosios digestato frakcijos gali būti veiksmingas mineralinių trąšų pakaitalas agroekosistemoje ir pasiekti skatinantį agrarinės aplinkosaugos tvarumo lygį (Grillo ir kt., 2021).

Įmonė „Idavang“ siūlo klientams ne tik pagerinti dirvožemį maisto medžiagomis, bet ir pasinaudoti tręšimo paslauga (skystosiomis „Idavang“ organinėmis trąšomis). Suteikiama visa išsami informacija ir rekomendacijos dėl tręšimo darbų, normų, aplinkosaugos reikalavimų.

Taip pat įmonė siūlo ir išsivežti ir tirštas organines trąšas (seperuotą mėšlą). Naujausią aktualią informaciją rasite „Idavang“ facebook‘o paskyroje.

Užsakymo Nr. 11627
Gudinas -  23 06 14 + MU 2024
Setupad-desktop-po tekstu

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Apklausa
Kas dar, be uždarbio, skatina ūkininkauti?
Visos apklausos