Žemės ūkio bendrovės praranda stabilumą
2015-09-10

Vilnius. Tradicinėje žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių veiklos ekonominių rezultatų apžvalgoje kartojamas praėjusių metų teiginys, kad žemės ūkio bendrovės išlieka naudinga žmonėms, valstybei ir kitiems verslo partneriams žemės ūkio sektoriaus dalis, tačiau išvadose neliko teiginio apie stabilumą. Blogesnius įmonių veiklos rodiklius lėmė ne tik pablogėjusi padėtis rinkoje, bet ir stambesniems ūkiams nepalankūs politikų sprendimai.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (LŽŪBA) parengė tradicinę žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių (bendrovių) 2014 metų veiklos ekonominių rezultatų apžvalgą. Joje pateikta daugiau kaip 200 pagrindinių veiklos rodiklių - pajamų, išlaidų, jų struktūros, žemės, turto, kapitalo, skolų ir įsipareigojimų, savikainų dydžiai bei jų pokyčiai. Apžvalga parengta pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sudarytą Oficialiosios statistikos metinių ataskaitų žemės ūkio formų suvestinę, kuri praeitą savaitę pateikta Žemės ūkio ministerijai ir Statistikos departamentui.

Apžvalgoje analizuojami 321 bendrovės duomenys. Jos 2014 m. naudojo 290 tūkst. hektarų žemės ūkio naudmenų arba vos 10,3 proc. viso visų Lietuvos ūkio deklaruoto ploto. Iš pagamintos ir realizuotos augalininkystės bei gyvulininkystės produkcijos gauta daugiau 1,4 mlrd. Lt. (409 tūkst. eurų) pajamų arba 29,7 proc. nuo visų ūkių gautų pajamų. Vienam naudotų naudmenų hektarui teko po 4872 Lt (1411 eurų) augalininkystės ir gyvulininkystės pajamų. Tai 3,7 karto daugiau nei kituose ūkiuose.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Bendrovėse dirbo 10,6 tūkst. žmonių. Už darbą (be socialinio ir sveikatos draudimo įmokų) jiems išmokėta per 237,8 mln. litų (68,9 mln. eurų). Vienam darbuotojui per metus - 22473 litai (6509 eurai), per mėnesį - vidutiniškai po 1873 litus (542 eurus). 1 ha naudotos žemės davė 754 litus (218 eurų) darbo pajamų. Be to, už kiekvieną darbuotoją bendrovės per metus sumokėjo po 6872 litus (1990 eurų) socialinio ir sveikatos draudimo įmokų. Vertintina ir tai, kad pernai vidutiniškai vienam darbuotojui teko 27,4 ha žemės ūkio naudmenų.

Pasak apžvalgos autoriaus, LŽŪBA prezidento Jeronimo Kraujelio (nuotr.), žemės savininkai už bendrovėms išnuomotus 214,5 tūkst. hektarų žemės ūkio naudmenų gavo beveik 65 mln. litų (18,8 mln. eurų) nuompinigių savo biudžetams papildyti. Vidutiniškai už vieną hektarą savininkams sumokėta po 303 litus (88 eurus) nuomos mokesčio kartu su gyventojų pajamų mokesčiu.

Valstybės ir savivaldybių funkcijoms vykdyti mokesčių (gyventojų pajamų, pelno, žemės) įmokų (socialinio ir sveikatos draudimo) į biudžetus minėtas skaičius bendrovių pervedė 118 mln. litų (34,2 mln. eurų). 1 ha tokių mokesčių teko po 407 litus (118 eurų).

J. Kraujelio teigimu, bendrovės išliko gerais partneriais ir darbdaviais kitiems ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių ūkio sektoriams. 605 mln. litų (175 mln. eurų) jos išleido pirkdamos trąšas, degalus, elektros energiją, augalų apsaugos priemones, paslaugas ir kt. gamybai reikalingus išteklius. 335 mln. litų (97 mln. eurų) bendrovės išleido įsigydamos techniką, statybines medžiagas, įrangą.

Bendrovės buvo „įdarbinusios" 334 mln. litų (96,6 mln. eurų) komercinių bankų paskolų ir jiems per metus sudarė galimybę uždirbti per 16 mln. litų (4,6 mln. eurų), rašoma apžvalgoje.

„Viską susumavus, pajamų iš realizacijos dalis, likusi bendrovėje (pelnas + darbo apmokėjimas) sudarė tik 21,2 proc. arba 1105 litus (320 eurų) 1 ha žemės ūkio naudmenų. Iš jų 68 proc. sudarė darbo apmokėjimas darbuotojams ir tik apie vieną trečdalį ūkio atnaujinimui ir plėtrai likę pajamos. Padėtį sušvelnino išmokos. Tačiau pridėjus ir išmokas, likusi bendrovėje lėšų dalis 1 ha sudarė 1743 litus (505 eurus) arba 29,8 proc. visų pajamų. Tai 1 ha 382 litais mažiau nei 2012 m.", - nurodo J. Kraujelis.

Bendrovės pajamoms palaikyti gavo 185 mln. litų (53,6 mln. eurų) išmokų. Jos visose pajamose (pajamos iš realizacijos + išmokos) sudarė 10,9 proc. (kituose ūkiuose jų dalis yra beveik 3 kartus didesnė). Šios paramos bendrovėms užteko vos 63,5 proc. su darbo santykiais susijusioms išlaidoms apmokėti.

„Po 2014 metų veiklos vertinimo, ankstesnių metų teiginyje „išvada kol kas nesikeičia" reiktų atsisakyti žodžių „kol kas nesikeičia", o pačią išvadą teisinga būtų rašyti taip: bendrovės išliko naudinga žmonėms, valstybei ir kitiems verslo partneriams žemės ūkio sektoriaus dalimi, išbraukus žodį „stabili", - teigia J. Kraujelis. - Tokį išvados pakeitimą, kaip įspėjimą, verčia daryti pateikti duomenys apie vidutiniškai vienos bendrovės pagrindinių veiklos rodiklių pokyčius, kuriuos lėmė ne tik pablogėjusi padėtis rinkoje, bet ir stambesniems ūkiams nepalankūs politikų sprendimai."

Vidutinis vienos bendrovės gamybinis potencialas 2012-2014 m.

(kadangi ataskaita už 2014 m. pagal nustatytą tvarką pateikta litais, tai ir lentelėse duomenys pateikiami litais)

Rodiklis

Mato vnt.

2012

2013

2014

Naudojo ŽŪN

ha

927

919

904

   iš jų: nuosavos

ha

185

197

196

   nuomojo iš fizinių asmenų

ha

676

674

668

     nuomotos žemės iš fizinių asmenų

proc.

72,9

73,3

73,9

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius

vnt.

33

34

33

Nuosavo kapitalo

tūkst. Lt

6343

7122

7559

Ilgalaikio turto

tūkst. Lt

4542

4984

4960

   iš jo: materialaus turto

tūkst. Lt

4074

4470

4459

Pajininkų (akcininkų) skaičius

vnt.

22

20

18

Vidutiniai vienos bendrovės veiklos galutiniai rezultatai 2012-2014 m., skaičiuojant 1 ha ŽŪN

Rodiklis

Mato vnt.

2012

2013

2014

2014 +- proc. su

2012

2013

Gauta pajamų iš realizacijos

Lt

5587

5515

5209

-6,8

-5,6

Padaryta išlaidų realizuotai produkcijai

Lt

4609

4825

4858

+5,4

+0,7

Pelno iš realizuotos produkcijos

Lt

978

690

351

-2,8 karto

-49,1

   pelningumas

proc.

21,2

14,3

7,2

Gauta išmokų

Lt

518

614

638

+23,1

+3,9

   išmokų dalis visose pajamose

proc.

8,5

10

10,9

Pajamų su išmokomis

Lt

6105

6129

5847

-4,2

-4,6

Pajamų su išmokomis, likusių bendrovėje (darbo apmokėjimas+pelnas)

Lt

2125

2010

1743

-18

-13,3

   jų dalis

proc.

34,8

32,8

29,8

Išlaidų darbo apmokėjimui

Lt

629

706

754

+19,9

+6,8

Išlaidos mokesčiams ir įmokoms

Lt

370

363

407

+10

+12,1

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių organizacijų veikla Jūs domitės?
Orai