Smulkiuosius ūkininkus ragino teikti paraiškas paramai
2016-04-27

Alytus. Siekiant kuo daugiau smulkiųjų ūkininkų paskatinti pasinaudoti galimybe gauti paramą ūkių modernizavimui ir konkurencingumo didinimui, Žemės ūkio ministerijos specialistai su Dzūkijos ūkininkais aptarė paramos gavimo klausimus.   

„Po mėnesio baigiasi paraiškų rinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklą „Parama smulkiems ūkiams", todėl svarbu suskubti pasinaudoti šia galimybe", - teigė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyriausioji specialistė Inga Miknevičiūtė.

Anot jos, parama bus teikiama supaprastinta tvarka, kad kuo didesnis skaičius žemdirbių galėtų ja pasinaudoti. Maksimalus paramos dydis, į kurią galės pretenduoti paramos gavėjo kriterijus atitinkantis ūkininkas - 15 tūkst. eurų. Paramos intensyvumas itin palankus  - 100 proc. Iš viso šiai priemonei skirta 4 mln. eurų.

Susipažinti su paramos smulkiems ūkiams sąlygomis į Alytų atvažiavo ūkininkai ir iš Varėnos bei Lazdijų rajonų

Startui 9 mėnesiai

Į paramą smulkiems ūkiams gali pretenduoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę valdą ar ūkį. Ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu gali būti ne mažesnis kaip 4000 eurų ir ne didesnis kaip 7999 eurų.    

Projektų atrankos pereinamasis balas - 35 balai. Jį surinkti nebus sudėtinga, balai bus skiriami už ūkio bei įsipareigojimų ekonominį dydį, ūkininko amžių, kuriantiems specializuotus gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrius ūkius bei projektus įgyvendinantiems vietovėse, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, taip pat kooperatyvų nariams.

Verslo planą privaloma pradėti įgyvendinti per 9 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos ir įgyvendinti ne vėliau kaip per 5 metus. Be to, paramos gavėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, įgyvendinus verslo planą, turi padidėti ne mažiau kaip 20 proc.

Net sumažinta bus naudinga

Neįgyvendinus arba netinkamai įgyvendinus verslo planą, numatytos sankcijos. Visa parama bus susigrąžinama, jei verslo planas nebus pradėtas įgyvendinti per 9 mėnesius, jei iki verslo plano kontrolės pabaigos (3 metus) bus nustatyta, kad ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra mažesnis nei 4000 eurų, jei verslo planas įgyvendintas netinkamai ar  nustačius, kad buvo pateikta melaginga informacija arba dėl aplaidumo nebuvo pateikta būtina informacija.

Švelnesnės sankcijos, susigrąžinant paramos dalį, bus taikomos,  jei ūkio ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, padidėjimas bus mažesnis nei 20 proc.

Anot Žemės ūkio ministerijos specialistės, jei taip nutiks, paramos suma bus sumažinta tiek procentų, kiek ūkininkas verslo plano neįgyvendino. Visa kita paramos dalis liks ūkininkui.

„Vadinasi, parama bus vis tiek naudinga, net jei sumažės kažkiek procentų", - džiaugėsi Lazdijų rajono gyventojas, Nerijus Sukackas, planuojantis steigti gyvulininkystės ūkį ir  atidžiai bedomintis paramos galimybėmis.

Dalis paramos bus susigrąžinama ir tuo atveju, jei ūkininkas nepateikė dokumentų, kuriais deklaruoja patirtas  ir apmokėtas išlaidas. Bus susigrąžinama paramos dalis, už kurią nebuvo pateikti reikalingi dokumentai.

Lazdijiškio Nerijaus Sukacko (pirmas iš dešinės) nuomone, siūloma parama smulkiems ūkiams neabejotinai duos naudos ir padės ūkio plėtrai

Parama pasieks rudenį

I. Miknevičiūtės nuomone, ši parama patraukli ir todėl, kad ūkininkai, sėkmingai įgyvendinę verslo planą, galės dalyvauti ir kitose verslo rėmimo priemonėse, įskaitant ir šią, nelaukdami, kol pasibaigs verslo kontrolės laikotarpis. Jokių apribojimų nėra numatyta.

Už paramą įsigytą turtą privaloma apdrausti iš karto po įsigijimo ir drausti dar trejus metus, pasibaigus projekto įgyvendinimui, kol bus vykdoma verslo plano kontrolė. „Tokiomis priemonėmis siekiama užkirsti kelią galimiems nesąžiningiems veiksmams", - teigė I. Miknevičiūtė.

Dar vienas palengvinimas paramos gavėjams, norint gauti išmokos pinigus, pakaks parašyti tik vieną prašymą. 80 proc. paramos sumos bus sumokama iš karto, o likusieji 20 proc. bus išmokama tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyriausiosios specialistės Ingos Miknevičiūtės teigimu, pirmosios išmokos ūkininkus, kuriems bus skirta parama, turėtų pasiekti jau rugsėjo mėnesį

Anot I. Milkevičiūtės, nėra nustatytas privalomas reikalavimas tvarkyti buhalterinę apskaitą taikant dvejybinę apskaitos sistemą, tačiau pasirinkusieji šią apskaitos sistemą, privalo žinoti, kad bus taikoma nauja grynojo pelningumo skaičiavimo formulė. Supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarka nesikeis.

Verslo plano paruošimą palengvins automatizuota verslo plano forma. 

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką planuojate ūkyje 2020-aisiais?
Orai