Smulkieji ir vidutiniai ūkiai jau gali planuotis investicijas
2015-03-09

Vilnius. Smulkiųjų ir vidutinių ūkių investiciniams projektams remti 2015 metais numatyta beveik 2 mln. eurų. Parama skiriama šiems ūkiams augti, plėstis, modernizuotis ir išsilaikyti, ji galės būti panaudojama žemės ūkio produktų gamybai; prekiniams žemės ūkio produktams, pagamintiems valdoje, apdoroti, perdirbti ir teikti rinkai.

„Kaip ir visi kiti, gaunantys paramą, šie ūkiai turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir įsipareigoti pasiekti tam tikrų rezultatų, tam tikrų pelningumo rodiklių", - pabrėžiama Žemės ūkio ministerijos pranešime. Ministerija paskelbė priemonės „Parama smulkiesiems ūkiams" įgyvendinimo taisyklių projektą, kuriame numatyta, už kokią veiklą, kam ir kokio dydžio parama bus skiriama. Paraiškos šiai priemonei bus priimamos nuo balandžio 1 iki birželio 30 d.

Numatoma, kad parama bus teikiama ūkiui, kurio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4000 Eur ir ne didesnis kaip 7999 Eur. Paramos suma - 15 tūkst. Eur be PVM vienam paramos gavėjui (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos). Paramos teikimo (verslo plano įgyvendinimo) laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai.

Linas Agro2 20 04 01

Pagal priemonę remiami specializuoti ir mišrūs ūkiai. Parama teikiama žemės ūkio produktų gamybai; prekiniams žemės ūkio produktams, pagamintiems valdoje, apdoroti, perdirbti ir teikti rinkai.

Verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu, jei ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidintas ne mažiau kaip 20 proc., jei verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, suplanuotos įgyvendinti investicijos bei suplanuoti rodikliai yra pasiekti.

Tinkamos finansuoti išlaidos gali būti skirtos projekto reikmėms naujai žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, technologiniams įrenginiams, kompiuterinei įrangai, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonėms; gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statybai, rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui (įskaitant statybines medžiagas); būtinų pastatų, statinių statybai, rekonstrukcijai ar  kapitaliniam remontui; infrastruktūrai ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms; bendrosioms išlaidoms; projekto viešinimo išlaidoms; ūkiniams gyvūnams įsigyti; daugiamečiams augalams įsigyti ir jų sodinimo paslaugoms.

ŽŪM, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.02

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip pandemija veikia jūsų ūkio ir šeimos gyvenimą?
Orai