Šiemet nustatyti aštuoni glifosato netinkamo naudojimo atvejai
2017-11-22

Vilnius. Vis dažniau kalbant apie augalų apsaugos produktų netinkamą naudojimą, Valstybinė augalininkystė tarnyba žemdirbius ragina juos naudoti atsakingai. Šiemet jau daugiau kaip 80 asmenų nubausta už netinkamą augalų purškimą bei teisės aktų nesilaikymą.

Valstybinė augalininkystės tarnyba  (VAT) kontroliuoja, kad augalų apsaugos produktai (AAP) būtų naudojami atsakingai, griežtai laikantis produkto etiketėse nustatytų reikalavimų.

Per pirmus tris 2017 m. ketvirčius VAT patikrino beveik 2000 ūkininkų. Už AAP naudojimo reikalavimų nesilaikymą 75 atsakingi už AAP naudojimą asmenys nubausti administracine tvarka. 2016 m. už tokių reikalavimų nesilaikymą baudos skirtos 121 asmeniui.

RVAC 21 09 30

VAT sulaukia nemažai žmonių skambučių apie galimus pažeidimus. Šiemet tarnybos specialistai daugiau nei 60 kartų vyko tikrinti gautos informacijos apie galimą pažeidimą.

VAT nuolat primena, kad tiesiogiai su profesionaliajam naudojimui skirtais AAP dirbantys asmenys turi turėti Augalų apsaugos pažymėjimą bei žinias privalo atnaujinti kas penkerius metus.

Purškimo darbai turi būti atliekami tik su patikrinta purškimo įranga, t. y. purkštuvai privalo turėti galiojantį purškimo įrangos pažymėjimą. Tik techniškai tvarkingu purkštuvu AAP bus paskleisti tolygiai ir tiksliai bei augalai bus efektyviai apsaugoti.

Apdorojant pasėlius reikia laikytis saugaus atstumo iki gretimų teritorijų, kad purškiamo tirpalo dulksna nepatektų ant kaimyninių sklypų ar gyvenamų teritorijų. Po kiekvieno purškimo žemdirbiai privalo užpildyti Profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą ir įrašus bei produktų įsigijimo dokumentus saugoti trejus metus.

Ypač atsakingai reikia elgtis ruošiantis purkšti žydinčius augalus (ne tik pasėlius, bet ir laukus, kuriuose gausu žydinčių piktžolių). Todėl prieš dvi dienas iki planuojamo žydinčių augalų purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais AAP būtina pateikti informaciją į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą. Tokiu būdu bus užtikrinama, kad informacija apie planuojamą purškimą AAP pasieks bičių laikytojus, turinčius užregistruotus bitynus 2,5 km atstumu nuo purškiamų plotų.

VAT primena, kad žydinčius augalus apdoroti AAP galima tik nuo 21 val. vakaro iki 4 val. ryto. Visada svarbu naudoti tik Lietuvoje registruotus AAP griežtai laikytis kiekvieno AAP etiketėje nustatytų reikalavimų ir apribojimų. Šių reikalavimų nesilaikymas, sukelia didelę riziką žmonių ir gyvūnų sveikatai bei gamtai.

VAT darbuotojai jau antrus metus, šiemet -  nuo liepos 10 d iki rugsėjo 30 d., visoje šalyje vykdė varpinių ir ankštinių augalų pasėlių stebėjimą ir tikrino, ar ūkininkai nepiktnaudžiauja naudodami AAP, kurių sudėtyje yra glifosato. VAT stebi purškiamus laukus ir įsitikina, ar po purškimo praeina pakankamas laikas, po kurio būtų galima nuimti derlių.

Minėtu laikotarpiu VAT darbuotojai 1020 kartų vyko stebėti pasėlių ir apvažiavo 456 seniūnijas. Buvo nustatyti tik trys atvejai, kuomet glifosatas buvo naudojamas netinkamai, tai yra prieš pat derliaus nuėmimą

Šiemet VAT atlieka dar vieną prevencinę akciją - tikslinę grikių pasėlių stebėseną dėl neleistino AAP, turinčių glifosato, naudojimo prieš jų derliaus nuėmimą. Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. tarnyba patikrino 1323 ūkio subjektus, kurių auginamų grikių bendras plotas 20322 ha. Stebėjimų metu nustatyti 5 atvejai, kai grikiai buvo neleistinai purškiami glifosato veikliosios medžiagos turinčiais AAP.

Pažeidėjai buvo nubausti piniginėmis baudomis administracine tvarka bei informacija apie juos buvo perduota Valstybinei maito ir veterinarijos tarnybai dėl AAP likučių grikiuose nustatymo.

VAT atkreipia dėmesį, kad ūkiai, kuriuose nustatyta pažeidimų, turi didelė tikimybę, kad pateks į sąrašą ūkių, kurie bus tikrinami ir kitą kartą.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai