Patvirtinti susietosios paramos išmokų už gyvulius dydžiai
2018-02-12

Vilnius. Žemės ūkio ministras patvirtino 2017 m. susietosios paramos už mėsinius ir pieninius gyvulius dydžius. Susietoji parama ūkininkams bus mokama nuo kovo 1 iki birželio 30 dienos.

Nustatyti šie 2017 m. susietosios paramos dydžiai (Eur už vienetą): už mėsinį galviją - 91,28 Eur, už mėsinę avį - 10,45 Eur, už pieninės veislės bulių - 78,91 Eur, už pieninę ožką - 23,39 euro.

Susietosios paramos išmokų dydžiai 2015-2017 m. Eur/vnt.

RVAC 21 09 30

Išmokos rūšis

2015

2016

2017

taikant 20 proc. sankcijų

Išmoka už mėsinį galviją

108,78

93,97

75,17

91,28

Išmoka už mėsinę avį

13,41

10,72

8,57

10,45

Išmoka už pieninės veislės bulių

76,79

68,82

55,05

78,91

Išmoka už pieninę ožką

41,38

20,68

16,54

23,39

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip motyvuojate savo ūkio darbuotojus?
Orai