Patikslinti tinkamumo gauti žalinimo išmokas reikalavimai
2018-08-27

Vilnius. Rugpjūčio viduryje žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės. Dalyvaujančius šios priemonės veiklose ūkininkus supažindiname su žalinimo išmokų mokėjimo bei kitais pakeitimais.

Žalinimo reikalavimų patikslinimas aktualus pareiškėjams, dalyvaujantiems veiklose „Dirvožemio apsauga“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“. Pakeistose taisyklėse nustatyta, kad plotai, kuriuose vykdomos paminėtos veiklos, yra įskaičiuojami vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų įgyvendinimą. Tačiau pareiškėjams už tuos pačius laukus negali būti mokama žalinimo išmoka, jei mokama parama pagal paminėtas veiklas.

Dar vienas pakeitimas aktualus pareiškėjams, dalyvaujantiems veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Atsižvelgiant į tai, kad liepos 4 d. dėl sausros buvo paskelbta ekstremali situacija visoje šalyje, rugpjūtį pakeistose taisyklėse patikslinta, kokiais atvejais sertifikavimo įstaigai ūkio subjektas privalo pateikti pažymą dėl ypatingai mažo derliaus ir (arba) dėl derliaus nebuvimo.

RVAC 21 09 30

Nustatyta, kad, paskelbus valstybės ar savivaldybės lygio ekstremalią situaciją, ūkininkams sertifikuojančiai įstaigai pateikti tai patvirtinančių dokumentų nereikia. Be to, sankcijos pareiškėjui nebus taikomos, jei laukas bus įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius“ ar „nenuimtas derlius“.,

NMA, MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai