Pasėlių deklaravimas - ne už kalnų
2014-03-03

Vilnius. Pasėlių ir žemės ūkio naudmenų bei kitų plotų deklaravimas šiemet prasidės balandžio 14 dieną. Šiemet bus griežčiau žiūrima į daugiamečių ganyklų deklaravimą. Deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus žemės plotus bus galima iki šių metų birželio 15 dienos. Kaip ir ankstesniais metais, pavėlavusieji šį darbą galės atlikti iki liepos 10 d. Tačiau jiems bus mažinama išmoka. Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos dydis bus mažinamas 1 proc.

Pasak Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vedėjos Aistės Mileikaitės, deklaruojant pasėlius jokių svarbių pakeitimų nenumatoma,  o darbą turėtų gerokai palengvinti atnaujinta kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė.

Tiesioginėms išmokoms 2014 m. taikomas pereinamasis laikotarpis. „Taigi, pareiškėjams, kaip ir anksčiau, galioja tie patys reikalavimai: jie turi laikytis Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų arba tam tikrai atvejais - turėti gyvulių. Pastarasis reikalavimas nustato, kad deklaruojantieji žemės plotus ir siekiantys tiesioginių išmokų, šiemet turi laikyti ne mažiau kaip 0,3 sutartinio gyvulio (SG) vienam deklaruotam pievų ir ganyklų hektarui", - sako A. Mileikaitė.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Praėjusiais metais reikalaujamų laikyti gyvulių skaičius buvo mažesnis - 0,2 SG/ha. NMA atstovė pabrėžia, kad laikyti gyvulių nebus privaloma tik tuo atveju, jei deklaruoti pievų ir ganyklų plotai sudarys ne daugiau kaip 10 proc. visų tiesioginėms išmokoms deklaruotų ir tinkamų paramai žemės ūkio naudmenų. Pernai šis skaičius buvo didesnis ir siekė 20 procentų.

2014 m. paraiškų rinkimo grafike numatyta, kad paraiškas pagal su plotu susijusią Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" galės teikti pareiškėjai, kurie vykdo tęstinius įsipareigojimus.  Tai yra tiems, kuriems 2013 m. buvo paskutiniai įsipareigojimų metai, pratęsiant 1 metams arba prisiimantys įsipareigojimus 5 metų laikotarpiui pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programos „Kraštovaizdžio tvarkymas" veiklas:

 „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas" (kurie laiko gyvulius),

„Šlapynių tvarkymas",

„Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje",

„Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje",

ir programas:

„Ekologinis ūkininkavimas",

„Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema",

„Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas".

Kaip minėta, šiemet bus griežčiau žiūrima į daugiamečių ganyklų deklaravimą. Pasak A. Mileikaitės, reglamento reikalavimas išlaikyti daugiamečių pievų ir ganyklų plotus nėra naujas. „Jis taikomas nacionaliniu lygmeniu - daugiamečių pievų ir ganyklų plotai Lietuvoje turi būti išlaikyti tokie, kokie jie buvo užfiksuoti 2005 m. Šių plotų sumažėjimas tikrinamas kasmet, lyginant einamųjų metų viso deklaruoto daugiamečių ganyklų ir viso žemės ūkio naudmenų ploto santykį su tokiu santykiu, kuris buvo užfiksuotas 2005 metais", - komentuoja NMA atstovė.

Jei nustatoma, jog santykinis dydis mažėja, valstybė narė nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu įpareigoja ūkininkus, teikiančius paraiškas gauti paramą pagal bet kurią tiesioginių išmokų schemą, be išankstinio leidimo nepertvarkyti žemės, kurioje yra daugiametė ganykla, į kitos paskirties žemę. „Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais, tuo atveju, jei daugiamečių ganyklų plotai bus pertvarkyti ir bus nustatytas daugiau kaip 10 proc. minėto daugiamečių ganyklų ir viso žemės ūkio naudmenų ploto santykio sumažėjimas Lietuvoje, palyginti su 2005 m. duomenimis, pareiškėjai bus įpareigoti per 24 mėn. atstatyti pertvarkytus plotus atgal į daugiametes ganyklas", - teigia A. Mileikaitė.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai