Pajudės parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui
2016-06-08

Vilnius. Jaunieji ūkininkai, kurie ketina kreiptis dėl paramos įsikūrimui, negali būti pateikę paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui - 40 000 eurų. Tai numato naujai patvirtintos paramos teikimo taisyklės.

Teikiant paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, remiama žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Tinkamais pareiškėjais laikomi jaunesni kaip 40 metų amžiaus ūkininkai, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje, kurie turi būti registruoti jaunojo ūkininko vardu ne anksčiau kaip prieš vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos.  Žemės ūkio ministerijos pranešime pabrėžiama, kad pareiškėjas negali būti pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti.

Už paramos lėšas galima įsigyti žemės ūkio technikos, įrangos, daugiamečių sodinių, statyti naujus arba rekonstruoti senus ūkinius pastatus. Taip pat paramos lėšos gali būti skiriamos infrastruktūros ūkininko valdoje sukūrimui, ūkiniams gyvūnams įsigyti, bendrosioms išlaidoms.

Esminės taisyklių naujovės susijusios su Europos Komisijos patvirtintais Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos  pakeitimais, nustatančiais, kad didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui negali viršyti 40 000 Eur ir panaikinus pirmumą ūkininkams, kuriantiems ūkius iš nepadalytų valdų.

Panaikinus šį atrankos kriterijų, nustatyti nauji, pavyzdžiui, atsižvelgiama į tai, ar pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys, ar projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių ir kai prašoma mažesnės paramos sumos.

Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipia dėmesį, kad pirmoji išmokos dalis bus mokama pasirašius paramos sutartį, o ne priėmus sprendimą skirti paramą (kaip iki šiol buvo numatyta).

Paraiškos jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramai gauti bus priimamos š. m. liepos 1-29 dienomis. Šiam paramos paraiškų rinkimui numatyta 20 mln. eurų.

MŪ inf.

Dojus agro 19 09 10

Paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui įgyvendinimo taisyklės

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai