Nori ūkininkauti - įrodyk kompetenciją!
2014-01-08

Vilnius. Nuo sausio 1-osios nebeišduodami minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimai. Nuo šiol baigus formaliąją mokymo programą išduodamas diplomas, o neformaliąją - kvalifikacijos pažymėjimas. Norintiems ūkininkauti nebereikės laikyti egzaminų, tačiau bus vertinamos jų kompetencijos.

Atsižvelgdama į tokį Švietimo ir mokslo ministerijos sprendimą, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pakeitė Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašą. Jis, beje, galios iki rugsėjo 1 d. - ŽŪM dar kartą ketina tobulinti aprašą ir po minėtos datos kvalifikacijos pažymėjimai taip pat nebegalios.

Pasak ŽŪM Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyr. specialistės Elenos Vandos Narušytės, esminis Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo pasikeitimas yra tai, kad norintiems ūkininkauti nebereikės laikyti egzaminų, nuo šiol bus vertinamos tik kompetencijos. Tai atliks Švietimo ir mokslo ministerijos akredituotos institucijos ir kvalifikacijos pažymėjimas bus išduodamas tik atlikus šią procedūrą.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Asmenys, neturintys profesinio pasirengimo ūkininkauti ir negalintys pateikti dokumentų, liudijančių išsilavinimą, susijusį su žemės ūkio veikla, reikiamą kvalifikaciją ir kompetencijas gali įgyti baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdupagal minėtos programos reikalavimus.

Tačiau savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją leidžiama tik tuo atveju, jei asmuo turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Pasak  E. V. Narušytės, naujajame apraše aiškiau įvardyta, ką reiškia žemės ūkio veiklos patirtis. Ji nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus; pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz., darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.); arba pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.

Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą.

Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi asmenims, registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį. „2003 m. ūkius registravo daug tokio amžiaus žmonių, dabar - gerokai mažiau, tačiau pastaruoju metu labai sujudo bitininkai, kadangi šiam sektoriui bus teikiama ES parama", - pastebi ŽŪM specialistė.

Ketinantiems pradėti ūkininkauti ir turintiems žemės ūkio specialaus vidurinio (iki 1995 m.), aukštesniojo (iki 2009 m.), aukštojo koleginio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro ar jam prilygstančio) išsilavinimo kvalifikacijos pažymėjimą ar diplomą galioja ankstesnio aprašo nuostatos.

Tiesa, ankstesniame dokumente nebuvo tiksliai įvardyta, ką apima „susijusios su žemės ūkio veikla" profesijos, todėl ŽŪM dažnai sulaukdavo klausimų ir prašymų išaiškinti. „Naujame apraše nurodyta, kad asmenys, baigę profesinio mokymo ar studijų programas, atitinka ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus tuomet, jei profesinio mokymo ar studijų programose buvo mokoma žemdirbystės, augalininkystės, gyvulininkystės ar miškininkystės dalykų", - pakeitimus vardija E. V. Narušytė.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai