Naujas laikotarpis - naujos galimybės
2015-04-01

Kaunas. Pagaminti Lietuvoje tausojant aplinką, natūralesni ir maistingesni - taip trumpai būtų galima apibūdinti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus (IKP), kuriuos gaminant ar auginant galima pasinaudoti ES bei nacionaline parama kokybės išlaidoms kompensuoti. Kaip tik šiandien pradedamos priimti paraiškos iš norinčių dalyvauti kokybės sistemoje. Paraiškos bus priimamos iki gruodžio 31 dienos.

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Kokybės politikos skyriaus vedėja Jolita Martutaitytė, šio skyriaus vyr. specialistė Fausta Viktorija Osičnaitė ir „Ekoagros" Sertifikavimo skyriaus vadovė Reda Butkevičiūtė parodos „Ką pasėsi...2015" metu pristatė ūkininkų dalyvavimo maisto kokybės sistemose privalumus ir galimybes 2014-2020 m. laikotarpiu.

Nacionalinė maisto kokybės sistemos tikslas - skatinti konkurencingų ūkių plėtrą ir aprūpinti vartotojus produktais, kurie kokybinėmis savybėmis pranoktų įprastinius produktus. Pagal šią sistemą gaminamiems išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktams keliami griežtesni negu masinėje gamyboje reikalavimai, jie sertifikuoti ir prižiūrimi sertifikavimo įstaigos („Ekoagros" arba Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros), ženklinami ženklu „Kokybė".

LYTAGRA 19 07 04 mob

Mūsų šalyje patvirtinta 10 IKP specifikacijų: bičių produktų ir jų mišinių; grūdų, jų perdirbtų produktų ir duonos, pyrago bei miltinės konditerijos kepinių; kombinuotųjų pašarų; mėsos ir jos gaminių; paukštienos gamybos; pieno ir jo gaminių; šviežių vaisių, uogų ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų; dedeklių vištų kiaušinių; cukrinės konditerijos ir šokolado gaminių; giros.

ŽŪM Kokybės politikos skyriaus vedėja Jolita Martutaitytė kvietė žemdirbius aktyviai dalyvauti maisto kokybės sistemose ir pasinaudoti nemenkomis paramos galimybėmis

Parama IKP gamintojams numatyta pagal dvi Lietuvos kaimo plėtros 2014‒2020 m. programos priemones: „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos" ir „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema".

Priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos" remiamos veiklos: Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir perdirbimas (nauja!); ES pripažintų produktų gamyba; produktų, gaminamų pagal nacionalinės maisto kokybės sistemos reikalavimus, gamyba ir perdirbimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos: išlaidos patikroms, reikalingoms atitikčiai kokybės sistemos reikalavimams patikrinti (sertifikavimas, laboratoriniai tyrimai); įsitraukimo į kokybės sistemą išlaidos (etikečių, pakuotės dizaino sukūrimas ir įsigijimas ir t.t.); metinis įnašas už dalyvavimą kokybės sistemoje.

Parama mokama ne ilgiau kaip 5 metus. Per metus valdai išmokama: ne daugiau kaip 2 998 Eur ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams; 2 776 Eur ES pripažintų produktų (pvz., lietuviško varškės sūrio, skilandžio) gamintojams; 2 895 Eur produktų, gaminamų pagal nacionalinės maisto kokybės sistemos reikalavimus, gamintojams.

Fausta Osičnaitė pabrėžė, kad pareiškėjas turi auginti arba gaminti ir tiekti rinkai produktus, kurie skirti žmonėms tiesiogiai vartoti (tarkime, parama nebus teikiama grūdams, gyvuliams), o jų gamybos procesas turi būti sertifikuotas ir kontroliuojamas nepriklausomos įstaigos

Vertinant paraiškas, bus svarbu ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte: iki 8 000 Eur įskaitytinai - suteikiama 50 balų; didesnis kaip 8 000 Eur - 30 balų. Jei pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo ar asociacijos narys - suteikiama 30 balų. Jei pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, IKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (ir pateikia mokymų organizatoriaus išduotas pažymėjimą) -20 balų. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius - 50 balų.

Išskirtinės kokybės vaisių, uogų ir daržovių augintojai remiami pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas" veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema". Pareiškėjai įsipareigojimų turi laikytis 5, 6 arba 7 metus bei kasmet teikti paramos paraišką. Svarbu tai, kad įsipareigojimų laikotarpiu, siekiant įgyti veiklos įgyvendinimui reikalingų žinių ir gebėjimų, augintojas turi naudotis individualiomis specializuotų konsultantų teikiamomis paslaugomis.

Veiklos dalyviai privalo antroje augalų vegetacijos pusėje piktžoles pasėliuose naikinti tik mechaninėmis priemonėmis; tą pačią veikliąją medžiagą turinčius pesticidus naudoti ne dažniau kaip 2 kartus per vegetacijos laikotarpį; draudžiama naudoti toksiškus ir labai toksiškus, paženklintus „T" bei „T+" pesticidus.

Augintojai tai pat privalo laikytis sėjomainos plano, kasmet pagal dirvožemio arba augalų laboratorinius tyrimus sudaryti ir vykdyti tręšimo planą. Taip pat augintojai turi būti registruoti integruotos kenkėjų stebėjimo sistemos naudotojai. Kompensacinės išmokos dydis daržovių ir bulvių augintojams yra 318 Eur/ha; vaisių ir uogų augintojams - 336 Eur/ha.

„Ekoagros" Sertifikavimo skyriaus vadovė Reda Butkevičiūtė priminė, kad prašymai sertifikuoti IKP gamybai priimami iki birželio 15 dienos, o perdirbamiems produktams - ištisus metus

Valstybės pagalba teikiama kokybiškų produktų gamybai skatinti ir šių produktų populiarinimui bei realizavimui. Saugomų kilmės vietos ir geografinių nuorodų bei garantuoto tradicinio gaminio registravimo ES lygiu paraiškų parengimui skiriama iki 8 700 Eur (pagalbos dydis iki 100 proc.). IKP specifikacijų parengimui - iki 2 900 Eur (pagalbos dydis iki 100 proc.).

Pagalba teikiama perdirbėjams kokybiškų produktų etiketės ir pakuotės dizaino sukūrimui, etiketės spausdinimui ir pakuotės gamybai (pagalbos dydis iki 70 proc., mikroįmonėms - iki 80 proc.). Sertifikavimo įstaigos vykdomos priežiūros ir kontrolės institucijos vykdomos įregistruotų į ES registrus produktų kontrolės išlaidoms kompensuoti (pagalbos dydis iki 70 proc., mikroįmonėms - iki 80 proc.). Didžiausia 1 metų paramos (projekto) suma - iki 14 500 Eur.

Pagalba teikiama ir produktų populiarinimui bei realizavimui: produktų transportavimui į prekybos vietą (degalai, transporto nuoma); patalpų remontui ir pritaikymui prekybai (tik prekybos vietose); prekybos patalpų išorės ir vidaus estetiniam apipavidalinimui (iškabos, reklaminiai stendai - taip pat tik prekybos vietose), prekybos įrangos (prekybinių vitrinų, šaldytuvų, lentynų, kasos aparatų) įsigijimui.

Patalpų, prekybos ploto, prekybos įrangos (prekybinių vitrinų, šaldytuvų, lentynų, kasos aparatų) nuomai gali būti skiriama iki 7 300 Eur, mugės organizavimo paslaugoms - iki 1 500 Eur ir mugės dalyvio mokesčiui, kokybiškų produktų populiarinimui - iki 7 300 Eur, kokybiškų produktų reprezentavimui specializuotose parodose - iki 7 300 Eur. Didžiausia 1 metų paramos (projekto) suma - iki 29 000 Eur, paramos dydis - iki 90 procentų.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai