Kas šiemet naujo deklaruojant pasėlius
2016-02-26

Babtai (Kauno r.). Artėjant pasėlių deklaravimui, kuris prasidės balandžio 11-ąją, Žemės ūkio ministerija surengė seminarų ciklą, skirtą seniūnijų, savivaldybių darbuotojams bei ūkininkams. Iš viso surengta 10 seminarų - po 1 kiekvienoje apskrityje.

Seminaras „Pasėlių deklaravimo naujovės 2016 m." Kauno apskrities žemdirbiams ir žemės ūkio specialistams vyko LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institute.

Šių metų deklaravimo naujienas pristatę ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Antanas Karbauskas ir šio skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Celiešius pabrėžė, kad 2015-ieji buvo iššūkių metai ir žemdirbiams, ir administruojančioms institucijos. Būtent pernai atsirado žalinimas, aktyvaus ūkininko sąvoka ir daug kitų naujovių.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Vakar LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto salė buvo pilnutėlė, susirinkusieji uždavė daug klausimų pranešėjams

Aktyvus ūkininkas - tai žemės ūkio veiklos subjektas, kuris vykdo žemės ūkio veiklą ir (arba) aktyviai ūkininkauja ir nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamos veiklos. Net ir vykdydamas vieną iš tiesioginėmis išmokomis neremiamų veiklų, pareiškėjas vis tiek gali pretenduoti į tiesiogines išmokas, jeigu pateiks įrodymų dėl žemės ūkio svarbos jo veikloje.

Patikrų bus mažiau

Įrodymai, susiję su žemės ūkio svarba, yra šie: metinė tiesioginių išmokų suma už praėjusius kalendorinius metus sudaro bent 5 proc. visų pajamų, kurias pareiškėjas gavo už praėjusius finansinius metus iš ne žemės ūkio veiklos; vykdoma žemės ūkio veikla yra reikšminga, t. y. pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau kaip 33 proc. visų už praėjusius finansinius metus gautų pajamų; pagrindinė pareiškėjo veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas.

„Tikrinimo kartelė nuo pernai buvusių 500 eurų pakelta iki 5 000 eurų - tai reiškia, bus daug mažiau patikrų. Kitaip tariant subjektai, kurių gauta tiesioginių išmokų suma sudaro ne daugiau 5 000 eurų, automatiškai įvertinami kaip aktyvūs ūkininkai", - paaiškino Išmokų už plotus skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Celiešius.

ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Celiešius

Patikrai atrikti pareiškėjai bus informuojami iš anksto (iki rugpjūčio 31 d.), ir tai neturės jokios įtakos tiesioginių išmokų avansams. Pareiškėjas turės 20 darbo dienų pateikti reikalingus dokumentus.

„Tikėtina, kad dar mažiau aktyvių ūkininkų patikrų bus nuo 2017 m. - jei bus patvirtinti negatyvias veiklas reprezentuojantys registrai. Kitaip tariant, ūkininko aktyvumas galės būti įrodomas vien tik naudojantis registrais", - pastebėjo Š. Celiešius.

Pievas prižiūrėti bus paprasčiau

Pievų, ganyklų nušienavimui žemdirbių pageidavimu sugrąžinamas senasis terminas - iki rugpjūčio 1 dienos. Nauja yra tai, kad nušienauti bus privalu ir ir sodų bei uogynų tarpueilius. Švelninamos nuganymo sąlygos gyvulių laikytojams - grąžinami ganymo požymiai (jei pievoje yra ekskrementų ar matyti besiganantys gyvūnai, nebus būtina nušienauti ar išvežti žolę iš laukų).

Taip pat numatyta galimybė pievas panaudoti prekinės produkcijos gamybai: tie žemdirbiai, kurie nelaiko ūkinių gyvūnų, bet deklaruodami pievas nurodo, kad skiria jas gamybai (tarkime, planuoja gaminti šienainio ritinius ir gauti 260 eurų/ha), gali pretenduoti gauti daugiau dyzelino.

„Kaip apibrėžti pievų priežiūros reikalavimus, kad jie tiktų visiems Lietuvos rajonams ir visiems aktyviai ūkininkaujantiems, kad nebūtų iškreipta rinka, o dėl perteklinių reikalavimų nenukentėtų realiai ūkininkaujantys - tai dilema", - problemos sudėtingumą pripažino Š. Celiešius.

Žalinimo reikalavimų įgyvendinimas

Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Antanas Karbauskas pradėjo nuo klausimo žemdirbiams - kaip jiems sekėsi įgyvendinti žalinimo reikalvimus pernai? Didelių nusiskundimų iš salės nepasigirdo, žemdirbiai tik pasiguodė, kad šiuo metu labai trūksta žirnių sėklos - tai, ko gero, populiariausias augalas, siekiant įvykdyti žalinimo reikalavimus (5 proc. naudmenų užsėti azotą kaupiančiais augalais).

Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Antanas Karbauskasišsamiai išaiškino žalinimo elementų naujoves

Ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) elementų sąrašas šiemet papildomas tarpiniais ir žaliosios dangos pasėliais, trumpos rotacijos želdiniais, kraštovaizdžio elementais (medžių grupėmis ir giraitėmis, grioviais, tvenkiniais ir kūdromis, laukų paribiais).

Atsižvelgiant į ūkininkavimo praktiką Lietuvoje ir ES Teisingumo teismo sprendimą, patikslintas žolinių azotą kaupiančių augalų traktavimas. Šių žolių mišinys su kitomis žolėmis (populiariausias Lietuvoje dobilų mišinys su motiejukais) laikomas tinkamu, jei kitos žolės sudaro mažiau negu 50 proc. mišinyje (EASV - taip, susietoji parama - ne). Jei kitos žolės vyrauja - tai paprasta pieva (nei EASV, nei susietoji parama). Jei mišinyje yra tik azotą kaupiantys augalai (naujas kodas AKM), tai atitinka ir EASV, ir susietosios paramos reikalavimus.

Pūdyme chemines augalų apsaugos priemones galima panaudoti tik vieną kartą pavasarį, iki birželio 1 dienos. Vasarą pūdyme piktžolės naikinamos tik mechaniškai. „Žinoma, ne EASV skirtame pūdyme galite daryti ką norite", - patikslino A. Karbauskas.

Posėliai augalai - tai tarpiniai tarp vasarinių ir žieminių augalų (turi būti mišinys bent iš dviejų vasarinių augalų rūšių). Kita galimybė - į javus įsėti žolę. „Jei deklaravote kviečius ir pažymėjote, kad jie dalyvauja žalinime, NMA tikrintojai rugsėjo mėnesį turi matyti arba įsėlį, arba posėlį", - paaiškino A. Karbauskas.

Administravimo požiūriu bene daugiausia problemų gali sukelti kraštovaizdžio elementai. Šiemet bus įskaitomi tik griežtai apibrėžtas ribas turintys elementai (smulkų išaiškinimą su konkrečių pavyzdžių nuotraukomis galima rasti Žemės ūkio ministerijos svetainėje).

Pasak A. Karbausko, reikalavimas išlaikyti daugiamečių pievų plotą iš visos ES kliuvo tik dviem valstybėms - Suomijai ir Lietuvai. Pievų išlaikymo problemą gali gilinti sudėtinga situacija pienininkystės sektoriuje, nes ne vienas pieno ūkių savininkas planuoja mažinti bandas ar net iš viso atsisakyti pieno gamybos. Pernai daugiamečių ganyklų išlaikymo reikalavimas buvo įvykdytas.

Prognozuojama, kad ir 2016 m. daugiamečių pievų nesumažės daugiau, negu leidžiama. Prieš mėnesį parengtas daugiamečių pievų atkūrimo parašas: atkurti dalį plotų iki kitų metų deklaravimo pradžios, jei NMA informuoja iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos. Atkūrimo reikalavimas taikomas deklaruojančiajam - nepriklausomai nuo to, kas suarė daugiametę pievą.

Į jaunųjų ūkininkų paramą gali pretenduoti ir bendrovės

Permainų yra ir jaunųjų ūkininkų programoje. Pirmiausia, sumažinta paramos dalis - nuo 1,75 iki 1,25 proc. viso tiesioginių išmokų voko. Atsižvelgiant į 2015 m. rugsėjo mėnesio EK supaprastinimą - juridiniai asmenys taip pat galės gauti papildomą išmoką, kai visi vienasmenio ir kolektyvinio valdymo organų nariai yra iki 40 metų, o juridinio asmens valda įkurta ne anksčiau kaip prieš 5 metus.

Patobulinta deklaravimo sistema

Gerokai patobulinta pasėlių deklaravimo sistema. Nuo šiol pagal paraiškėjo pasirinktas priemones (deklaruojamus plotus, gyvulius) - pareiškėjui rodomi tik pareiškėjui aktualūs įsipareigojimai. Kiekvienam naudmenų kodui sistema nurodo, kokiose priemonėse jis gali dalyvauti, kokią paramą gauti, koks tai EASV elementas ir t. t. Suderinamumo matrica nurodo, kaip tarpusavyje dera paramos priemonės. EASV neatitikimo atveju, pareiškėjas deklaravimo metu informuojamas, kiek EASV ploto jam dar trūksta.

Jei atitinka paramos teikimo sąlygas, pareiškėjas turi pažymėti - nori ar nenori gauti susietąją paramą už gyvulius bei jaunojo ūkininko išmoką už plotą. Deklaruojantieji iš namų matys kito pareiškėjo kontaktinius duomenis dvigubo deklaravimo atveju. ŽŪM specialistai priminė, kad pasėlių deklaravimas šiemet prasidės balandžio 11 d, o baigsis šiek tiek anksčiau negu įprastai - birželio 6 dieną. Galutinė suvėlavimo data yra liepos 1-oji.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių organizacijų veikla Jūs domitės?
Orai