Ką turėtų žinoti grūdų pardavėjas ir supirkėjas
2015-08-21

Vilnius. Šalyje jau baigiami kulti žiemkenčiai, kuliami vasariniai javai ir rapsai. Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) primena, ką grūdų pardavėjas ir supirkėjas turėtų žinoti, kad parduodant grūdus nekiltų ginčų dėl kokybės vertinimo ir atsiskaitymo už grūdus teisingumo.

Kiekvienai grūdų rūšiai galioja supirkimo ir tiekimo reikalavimų standartai. Šie standartai - tarsi rėmai, kuriuose lipdomos papildomos sąlygos, pateikiamos grūdų pirkimo ir pardavimo sutartyse.

Grūdų kokybės klasė nustatoma pagal blogiausio rodiklio vertę. Tačiau šalims susitarus, gali būti superkami drėgnesni, daugiau šiukšlinių priemaišų, mažesnę hektolitro masę, didesnį skalsių kiekį turintys grūdai.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Žemdirbiai turi atkreipti dėmesį, kad parduodamų grūdų kokybę tiria tiek atestuotos, tiek neatestuotos grūdus superkančių įmonių laboratorijos. VAT turi teisę kontroliuoti atestuotų laboratorijų darbą, tikrinti jų veiklą vietoje: įvertinti turimą normatyvinę ir metodinę dokumentaciją, kokybės tyrimų įrangą ir matavimo priemones, stebėti grūdų ėminių ėmimą, formavimą, komisijos pateikto mėginio kokybės tyrimų atlikimą ir kt.

Neatestuotose laboratorijose visų minėtų procesų įvertinti negalima, todėl VAT specialistams sunku nustatyti, ar šios laboratorijos pateikė teisingus tyrimų rezultatus (atestuotų laboratorijų sąrašas).

Grūdų ėminių ėmimas ir kokybės tyrimai

Siekiant išvengti nesutarimų dėl grūdų kokybės įvertinimo tarp grūdų pirkėjo ir pardavėjo, grūdų pardavėjas ar jo atstovas (tarkime, vairuotojas), atvežęs grūdus į grūdų supirkimo įmonę, turėtų asmeniškai dalyvauti grūdų ėminio ėmime. Laboratoriniam grūdų kokybės tyrimui turi būti atskirtas mažiausiai 2 kg ėminys, o tiriant aliejingąsias sėklas (rapsus) - mažiausiai 1 kg ėminys.

Grūdų analizatoriai „Infratec" sujungti į bendrą tinklą. Vienas iš svarbiausių tinklo privalumų - vartotojai naudojasi tomis pačiomis kalibracinėmis lygtimis. Kiekvienai grūdų rūšiai yra skirta tam tikra kalibracinė lygtis. Šios kalibracinės lygtys koreguojamos ir keičiamos centralizuotai, patys ūkio subjektai neturi galimybės keisti prietaiso parametrų ar kitaip jį reguliuoti.

Grūdų kokybės vertinimo „Infratec" privalumai: nereikia išankstinio mėginio paruošimo (sumalimo), analizuojami sveiki grūdai, tyrimas trunka trumpai (apie vieną minutę), iš karto nustatomi pagrindiniai kokybės rodikliai, tyrimą atliekantis specialistas turi minimalią įtaką rezultatams.

Kaip elgtis nesutarimo atveju?

Jei pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl superkamų grūdų kokybės įvertinimo, pardavėjui dalyvaujant kartojamas tam tikras tyrimas (-ai) arba imamas naujas ėminys iš tos pačios transporto priemonės. Tada gali būti sudaromi du ėminiai kiekvienai šaliai po vieną ir vienas kokybės tyrimui supirkėjo laboratorijoje atlikti.

Jei pardavėjas per parą pristato daugiau negu vieną partiją (transporto priemonę) grūdų, sudaromas paros laboratorinis ėminys, paimant iš atskirų partijų jungtinių ėminių atitinkamą grūdų kiekį. Jeigu pristatytų transporto priemonėmis partijų kokybė skiriasi, sudaromi keli paros laboratoriniai ėminiai pagal grūdų kokybę. Kai kurie grūdus superkantys ūkio subjektai saugo kiekvienos transporto priemonės grūdų laboratorinius ėminius. Šie ėminiai laikomi vieną parą sandarioje taroje laboratorijų patalpose.

Kai pardavėjui nepriimtini pakartotųjų tyrimų rezultatai, grūdų pardavėjas gali paprašyti laboratorijos darbuotojų sudaryti laboratorinį ėminį, įforminti aktu, įpakuoti į polietileninį maišelį, uždaryti taip, kad maišelyje liktų kuo mažiau oro, užplombuoti arba užantspauduoti bei apsaugoti nuo išorinių pažeidimų.

Pardavėjas per parą, laiką (skaičiuojant nuo kitos paros 0:00 val.) tokį grūdų ėminį pateikia VAT laboratorijai (Ozo g. 4A, Vilnius). Pristatyti grūdų ėminius galima asmeniškai arba pasinaudoti pašto paslaugomis. Siunčiant grūdų ėminį paštu, būtina pridėti prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo ir, pirmą kartą kreipiantis į laboratoriją, du sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzempliorius. Laboratorijos grūdų kokybės tyrimai yra mokami.

VAT, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai