Galimybė ūkininkams ir miško valdytojams konsultuotis nemokamai
2016-08-12

Akademija (Kėdainių r.). Ūkininkai ir miško valdytojai iki rugpjūčio pabaigos dar gali teikti paraiškas nemokamai ar iš dalies nemokamai pasinaudoti Konsultavimo tarnybos teikiamomis aplinkosaugos, augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos, verslo ekonomikos, ūkio apskaitos ir miškininkystės paslaugomis.

Ūkininkams ir miško valdytojams teikiamos konsultavimo paslaugos bus finansuojamos ES lėšomis. Didžiausia galima paramos suma - 1500 Eur be PVM. Ūkininkui, miško valdytojui tereikia iki rugpjūčio 31 dienos pateikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos" veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis".

Pageidaujančių gauti paramą žemdirbių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis kaip 4000 Eur. Visi pareiškėjai turi būti įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Miško valdytojai, norintys gauti 100 proc. kompensuojamas konsultavimo paslaugas, turi būti įregistravę ne mažiau kaip 1 ha miško.

Linas agro mob 21 06 04

Paslaugas renkasi ūkininkas

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba teikti ES remiamas paslaugas atrinkta viešųjų pirkimų konkurso būdu. Jas teiks tik akredituoti biurų konsultantai ir specialistai.

Pareiškėjams parengtas ilgas aplinkosaugos, augalininkystės, gyvulininkystės, darbų saugos verslo ekonomikos, ūkio apskaitos ir miškininkystės paslaugų sąrašas. Kiekvienas galės pasirinkti pačias reikalingiausias.

Svarbu ir tai, kad pareiškėjams reikalingos paslaugos bus teikiamos net ir tuomet, jei biure nėra akredituoto gyvulininkystės, augalininkystės, darbų saugos ar miškininkystės konsultanto. Pageidaujamas paslaugas jiems teiks kitų rajonų biurų konsultantai arba skyrių specialistai.
Susidomėję šia galimybe ūkininkai ir miško savininkai laukiami rajonų biuruose. Jie bus supažindinti su paslaugomis, konsultantai padės užpildyti paraišką. Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti pateikta tik elektroninė jos forma, užpildyta interneto prieigoje ŽŪMIS.

Kokios paslaugos bus remiamos

Priemonės veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis" remiamos konsultavimo paslaugos pagal temas suskirstytos į 7 grupes, iš kurių 6 finansuojamos 100 procentų.

Konsultavimo tarnyba, pristatydama 100 proc. remiamas paslaugas, atkreipia dėmesį, kad už paramos lėšas, ūkininkams pageidaujant, bus atliekamas detalus ūkio atitikimo valdymo reikalavimų ir geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės standartų laikymosi vertinimas.
Kalbant apie augalininkystės sritį, suteikiama galimybė už paramos lėšas gauti dirvožemio mėginių paėmimo, ūkio žemėlapių sudarymo, tręšimo plano parengimo, reikalingų žurnalų pildymo, pasėlių būklės vertinimo augalų vegetacijos metu ir kitas paslaugas.

Puiki galimybė ir gyvulininkystės ūkiams. Jiems skirtame paslaugų sąraše labai reikalingos paslaugos - pašarų poreikio paskaičiavimas, šėrimo plano sudarymas, ankstyvas veršingumo nustatymas, gyvulių sveikatingumo įvertinimas, nagų priežiūra, laboratoriniai tyrimai ir kitos paslaugos.

Taip pat pareiškėjai galės rinktis reikalingas inžinerines, darbų saugos ir sveikatos užtikrinimo paslaugas.

Septintoji paslaugų grupė, susijusi su verslo ekonomika ir ūkio apskaita, remiama 70 proc. Ekonomikos konsultantai pageidaujantiesiems ūkininkams teiks konsultacijas verslo plėtros, ES paramos įsisavinimo ir kitais ekonominiais klausimais. Taip pat atliks ūkio veiklos rezultatų analizę, kuri ypač naudinga nustatant verslo stipriąsias ir silpnąsias vietas, numatant tolesnę veiklą ir kt.

Ūkininkai galės pasirinkti ir konsultacijas visais ūkio apskaitos klausimais. Jas teiks akredituoti ūkio apskaitos konsultantai.

Jei į biurą kreipsis miško valdytojai, jiems paslaugas teiks miškininkystės specialistai, dirbantys Konsultavimo tarnybos centinėje buveinėje. Numatyta pareiškėjams teikti miško tvarkymo, priežiūros, atkūrimo, apsaugos ir naudojimo paslaugas ir konsultacijas ES paramos įsisavinimo bei kitais ekonominės veiklos klausimais.

DAUGIAU INORMACIJOS RASITE ČIA

LŽŪKT, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip įvertintumėte savo ūkį tvarumo požiūriu?
Orai