Ekologiniai ūkiai toliau žaidžia „rusišką ruletę“
2016-04-27

Jurbarkas/Kaunas. Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas" įgyvendinimo taisyklės bei sustabdytas paraiškų teikimas išbalansavo ūkininkų ir specialistų darbą. Kaip ekologiškai ūkininkauti nenusižengiant numatomai tvarkai, ūkininkams pataria po rajonus važinėjantys VšĮ „Ekoagros" atstovai, tačiau kokia šių susitikimų nauda, kol nepatvirtintas taisyklių pakeitimo projektas.

LŽŪKT Jurbarko rajono biure susirinkę ekologinių ūkių savininkai vylėsi išgirsti, kokius naujus reikalavimus jie turi vykdyti, tačiau nieko konkretaus specialistai negalėjo pasakyti. Susitikime dalyvavę VšĮ „Ekoagros" tikrintojai Giedrius Kudarauskas, Tomas Kašinskas bei ekspertė Inga Urbonavičienė pristatė ekologinio ūkininkavimo aktualijas, komentavo įvairias situacijas, su kuriomis susiduria ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės, ekologinio žemės ūkio taisyklių pokyčius ir galimas naujoves, pripažindami, kad be taisyklių projekto patvirtinimo, atsakymai į ūkininkų klausimus „pakimba ore".

Paraiškų teikimas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas" sustabdytas balandžio 6 d. žemės ūkio ministrės įsakymu.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Ką reikia žinoti?

VšĮ „Ekoagros" atstovas T. Kašinskas susirinkusiems pristatė ekologinio ūkio sertifikavimo sistemą ir ką ūkininkai turi žinoti, kaip ir kokius dokumentus parengti.  Pradedančius ūkininkus informavo apie ekologinio žurnalo pildymą, paramos dydžius. Už laukus, kuriuose įgyvendinama priemonės veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui", kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už javus - 218 eurų už hektarą, už javus pašarams - 232, daugiamečių žolių įsėlį - 59, daugiametes žoles - 176, daržoves, bulves - 525, vaistažoles - 487, uogynus ir sodus - 518 Eur/ha.

Specialistas priminė, kad pagal naująsias taisykles kasmet du kartus per metus, maždaug iki gegužės ir gruodžio mėnesio pabaigos, turi būti pateikiama informacija apie užaugintą ir rinkai pateiktą produkciją, taip pat likučius. Juos reikalaujama surašyti į ekologinio žurnalo 11 lentelę.

Svarbūs ūkininkams buvo ir klausimai apie ekologines apsaugos juostas. Pagal galiojančias taisykles, ūkininkas turi pats įvertinti riziką, ar aplink jo laukus yra magistralinių kelių ar neekologinių ūkių, kurie užterštų produkciją neleistinomis medžiagomis. Vienas iš reikalavimų, kad apsauginė juosta, jeigu ją pasirenka ūkininkas, nebūtų platesnė kaip 10 metrų. Jeigu platesnė, reikalaujama sprendimą pagrįsti.

Ūkininkams kilo daug klausimų, tačiau „Ekoagros“ specialistai ne į visus galėjo atsakyti

Ūkininkai pasidalino pastebėjimu, kad didžiosios ekologiškai ūkininkaujančios bendrovės laukų ribose pritvirtina lenteles su užrašais, įspėjančiais apie ekologinį ūkį, bet „Ekoagros" atstovų teigimu, tai nėra reglamentuojama ar privaloma. Tikrintojai jau girdėję atvejų, kai siuntinėjami grasinantys įspėjamieji laiškai greta ūkininkaujantiems, kad šie atsargiai purkštų savo laukus trąšomis, tačiau tokia iniciatyva nėra sveikintina.

Ūkininkams buvo priminta, kad šiuo metu dar galima sutrumpinti pereinamąjį laikotarpį į ekologinę gamybą. „Tam reikia pateikti prašymą ir užpildyti formą mūsų tinklalapyje. Ši forma priimama iki birželio 1 d. Kartu reikia pateikti įrodymus, kad trejus metus sklypuose nebuvo  naudojama ekologinei gamybai neleistinų produktų. Dauguma kaip įrodymą prideda seniūnijos pažymą, kuri patvirtina, kad tiems plotams nebuvo naudota chemija", - pataria T. Kašinskas.

Žemdirbiai išgirdo ir apie neatitikčių sugriežtinimą, sankcijas.  Pasak ekspertės I. Urbonavičienės, griežtėja reikalavimai dėl sėklos. Kai panaudojama įprastinė, ekolologiškai neatestuota sėkla, neatitinkanti reikalavimų, gaunamas iš karto griežtas įspėjimas, o po jo jau gresia ir produkcijos nesertifikavimas. Taip pat griežtėja neatitiktys, susijusios su sertifikuojamų gyvūnų laikymo sąlygų vertinimu. Čia tas atvejis, kai nedidelių ūkių gyvuliai laikomi pririšti, negavus ŽŪM leidimo. Nusižengus kiekvieną kartą ūkininkų laukia mokama patikra.

Griežtėja neatitikimų vertinimas ir tada, jei žolėdžiai gyvūnai šeriami įprastiniais neekologiškais pašarais arba ganomi nesertifikuotose plotuose.  Pašarai, pagaminti savo ūkyje iš pirmų metų pereinamojo laikotarpio (P1) laukuose išaugintų nebaltyminių augalų, prilyginami įprastiniams (neekologiškiems) pašarams.  „Jeigu jūs turite P1 statuso laukų, tai jūs galite naudoti tiktai žoles, pupas, bet jokiu būdu ne javus", - sakė I. Urbonavičienė, pastebėdama, kad daugiausia neaiškumų ūkininkams kyla tada, kai šeimos turi įregistravusios atskiras valdas.

„Jeigu vienas iš šeimos narių turi P1 statuso lauką, o gyvuliai ganomi bandoje visi kartu, tai nevarykite į P1 statuso ganyklą kito subjekto gyvulių,  - aiškino ekspertė. - Pas mus nėra šeimos ūkių, kiekvienas esate atskiras subjektas. Savo gyvulius aš galiu savo į P1 ganyklą ginti, bet jau sūnaus gyvuliai į mano P1 negali eiti. Net jeigu abiejų statusai vienodi, tai nieko nekeičia. Kuris bus ne savo ganykloje, gaus pastabą dėl įprastinių pašarų naudojimo", - aiškino ekspertė.

Klaustukų apstu

Susitikimo metu žemdirbiai domėjosi įsėliais, gyvulių ganymu, pašarų ruošimu, patikromis, paramos dydžiais, ekologinių žurnalų pildymu ir kitais rūpimais dalykais. Ūkininkai sakė norintys plėsti plotus, bet nežinantys, kaip tai padaryti. Klausė, ar ūkis gali būti pusiau chemizuotas, pusiau ekologinis.

„Ekoagros" atstovai svarstė, kad tas plotas, kuris pernai buvo deklaruotas kaip įprastinis, galėsiąs būti prijungtas prie ekologinio, bet turėti greta dar kiek įprastinio ploto bus draudžiama. Kol nepatvirtintas taisyklių pakeitimo projektas, prašė šių svarstymų nepriimti „už gryną pinigą".

„Pavyzdžiui, pernai ūkininkas turėjo 10 ha įprastinių, 10 ha ekologinių. Tai šiemet pagal tą projektą galės turėti 20 ha ekologinių, prijungdamas prie pernykščio. Bet turi būti tikslus skaičius. Tiek, kiek turėjot pernai įprastinių, tiek ir galit prijungti. Ir ne dalimis, o visą", - aiškino G. Kudarauskas.

Ūkininkams pradėjus klausinėti ir gilintis apie naujus plotus, komentarų nebeliko.  „Net ir Nacionalinė mokėjimo agentūra šiuo klausimu nekonsultuoja", - gūžčioja pečiais ekspertė I. Urbonavičienė.

„Gauni kokį pakeitimą, su juo kažkaip susigyveni, išsiaiškini, ir kitą savaitę sužinai, kad jis jau pakeistas. O jeigu per tą laiką paskambina pora ūkininkų ir jiems paaiškini pirminį variantą, suklaidini žmogų, esi melagis", - dėl susidariusios neaiškios padėties apgailestavo „Ekoagros" specialistai.

Diskutuojant išaiškėjo ir daugiau neišspręstų klausimų. Ūkininkai, norėdami išlaikyti ir didinti dirvožemio derlingumą ir biologinį aktyvumą, privalės vadovautis „sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje paskelbta informacija, kurioje nurodyta sėjomainos arba augalų kaitos plano, humuso ir maisto medžiagų balanso sudarymo metodika". „Ekoagros" atstovų teigimu, numatyta metodika iki šiol neparengta, tad informacijos šiuo klausimu iš viso nėra.

„Ekoagros" neturėjo paaiškinimo ūkininkei, norėjusiai išsiaiškinti apie juostas tarp uogienojų. Pasak ūkininkės, anksčiau uogynuose išilginėse eilėse buvo leidžiama iki 6 m juosta, įskaičiuota į ekologinį plotą. Dabar ji girdėjusi, kad šis atstumas sumažintas, tačiau, kaip paaiškėjo susitikimo metu, tai NMA rūpestis.

Tai ne pirmas klausimas, kai ūkininkams patariama atsakymus derinti tiek su „Ekoagros", tiek su NMA atstovais, kitaip jie gali prarasti išmokas. Ypač tai aktualu ketinantiems atsisakyti sertifikuotų plotų.

„Aš visuomet ūkininkų klausiu, ar su NMA išsiaiškinote, ar tikrai galite atsisakyti ir mažinti savo plotą, ar nebus vėliau nuoskaitų, sankcijų ir t. t. Mes tą plotą išimti galime labai greitai, bet ar neprarasite dėl šios priežasties išmokų", - patarė neskubėti ekspertė.

Po susitikimo ūkininkai negailėjo kritikos strėlių valdantiesiems, piktindamiesi, kad Žemės ūkio ministerijos sprendimus lemia neaiškūs veiksniai, o taisyklės, lyg tyčia, keičiamos prieš pat sėją

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai