Bronius Markauskas perrinktas ŽŪR pirmininku
2008-03-28

Kaunas, kovo 28 d. Šiandien vykusiame eiliniame IX suvažiavime naujai trejų metų kadencijai Žemės ūkio rūmų vadovu perrinktas Bronius Markauskas. Suvažiavimo balsų dauguma nuspręsta rinkti tik vieną ŽŪR pirmininko vicepirmininką. Jo postą suvažiavimo delegatai patikėjo Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentei Reginai Sirusienei. Ji kuruos kaimo plėtros klausimus.

Apžvelgdamas trejus vadovavimo ŽŪR metus, B. Markauskas pripažino, kad ne visas praėjusiame suvažiavime iškeltas užduotis pavyko įgyvendinti, tačiau žemdirbių labui nuveikta nemažai darbų. „ŽŪR pastangomis nuo 2005 metų žemdirbiai gavo 580 mln. Lt papildomų pajamų, t. y. kompensacijų, didesnių tiesioginių išmokų ir kitų sutaupytų (elektros galios mokesčio) arba papildomų lėšų forma“, – sakė B. Markauskas. Visus trejus metus ŽŪR veikla buvo vykdoma vadovaujantis skaidrumo, bendradarbiavimo principu. Tai pagerino žemdirbių įvaizdį visuomenėje.

Nemažai pasiekta, stiprinant ŽŪR ir kitų šalies institucijų ryšius. Viena iš reikšmingiausių ŽŪR veiklai buvo ŽŪR ir ŽŪM bendradarbiavimo sutartis. „Palaikome glaudžius ryšius su Nacionaline mokėjimų agentūra, mokslo įstaigomis. Mes tapome socialiniu partneriu, mūsų nuomonė tapo reikšminga, į ją atsižvelgiama priimant svarbius žemdirbiams nutarimus ir įstatymus. Gautas pasiūlymas paskirti nuolatinį ŽŪR atstovą Vyriausybėje“, – akcentavo B. Markauskas.

Linas Agro 20 09 01

Daugumą suvažiavimo diskusijose dalyvavusių ŽŪR priklausančių organizacijų atstovų gyrė dabartinės ŽŪR vadovybės darbą ir akcentavo būtinybę nustatyti privalomą visuotinį ŽŪR nario mokestį. Pasak ŽŪR prezidiumo nario Skuodo r. ūkininko Vidmanto Donielos, pastaruoju metu ŽŪR darbas tapo inteligentiškas, atliekamas, remiantis lobizmo nuostatomis. „Neabejotinu ŽŪR ir ŽŪM nuopelnu yra sprendimas žemę pirmumo teise parduoti ją dirbantiems žemdirbiams, tačiau paskubėta patvirtinant pasėlių draudimo tvarką“, – sakė V. Doniela.

Kooperatyvo „Pieno gėlė“ valdybos pirmininkas Andriejus Stančikas ragino ŽŪR priklausančias organizacijas tikslų siekti bendromis pastangomis, o ne badant vieni kitus pirštais. „Ne tik nuo ŽŪR vadovybės priklauso organizacijos veikla, bet ir nuo jos narių, t. y. mūsų pačių“, – sakė A. Stančikas, priekaištaudamas žemdirbiams vienybės stokos, ir linkėdamas naujiems ŽŪR vadovams ateityje padaryti tai, kas nepadaryta per pastaruosius 3 metus.

Padėkojęs už suvažiavimo delegatų pasitikėjimą, ŽŪR pirmininku perrinktas B. Markauskas pažadėjo per naują kadenciją siekti, kad būtų patvirtintas visuotinis ŽŪR narių mokestis. „Visuotiniam savivaldos organizacijos mokesčiui dauguma žemdirbių pritaria, tačiau tam būtina parengti ir ŽŪR teisinę bazę. Kaip tai padaryti, tarsimės su visomis organizacijomis – ŽŪR narėmis“, – teigė ŽŪR pirmininkas. Pasak B. Markausko, ŽŪR statutas dėl nario mokesčio mokėjimo tvarkos nuostatų gali būti keičiamas tik per ŽŪR suvažiavimą. Jį ketinama surengti šį rudenį.

Kaip vieną iš svarbesnių naujos kadencijos tikslų, ŽŪR pirmininkas įvardijo kooperacijos plėtros skatinimą. Pasak jo, nuo žemės ūkio produkcijos žaliavos kooperacijos reikia pereiti prie kooperuotų perdirbimo įmonių kūrimo. B. Markausko nuomone, kooperacijai skatinti būtinas papildomas finansavimas. „Dar vienas pažadas, kurį stengsiuos įvykdyti per kitus trejus metus, – formuoti ir stiprinti vidutinį šeimos ūkį“, – baigiamoje kalboje akcentavo B. Markauskas.

ŽŪR suvažiavimas pritarė stojimo į ŽŪR ir metinio nario mokesčio padidinimui: nuo šiol ŽŪR priklausančios organizacijos mokės po 1 200 Lt per metus, o stojimo į ŽŪR mokestis sieks 5 000 Lt.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar reikėtų privalomai ženklinti visus šunis, kates ir kitus namų augintinius?
Orai