Atsisakę pieno ūkio: taip dirbti neįmanoma
2019-09-10

Kupiškis. Per pastaruosius 3-4 metus Kupiškio krašte išnyko 24 pieno ūkiai, 6 iš jų veiklą baigė šiemet ir tai dar ne pabaiga. Panaši padėtis visoje Aukštaitijoje.

Lietuvos pieno gamintojų asociacija (LPGA) naująjį žemės ūkio ministrą Andrių Palionį su pieno sektoriaus problemomis supažindino kiek neįprastai – parodydama kelis šeimos ūkius, kurie atsisakė pieno gamybos. Tie keli kadaise tvirti pieno ūkiai perėjo į augalininkystę, o dalis juose dirbusių žmonių tapo Užimtumo tarnybos klientais.

Kupiškio r. ūkininkė ir LPGA tarybos narė Adelė Adamonienė vizitą į veiklą baigusius pieno ūkius pavadino „rekviem pieno ūkiams“. Ji vardijo konkrečias Kupiškio krašto ūkininkų pavardes – Glemža, Štrimaitis, Kučinskas, Jackienė, Čižauskas, Užusienis, Karaliūnas, Bružas... Vienas jaunas ūkininkas iš Antašavos praėjusią savaitę išvežė 30 melžiamų karvių ir 13 telyčių.

Dojus agro 19 09 10

„Padėtis katastrofiška, - teigė aktyvi ūkininkė. – Kol yra projektai, dar kai kas laikosi, bet kai jie baigsis, baigsis viskas.“

Augalininkystė – ne aukso kasykla, bet dirbti lengviau

Vidmanto ir Astos Štrimaičių ūkyje srutų rezervuaras dar neišmontuotas – jeigu pieno sektoriaus padėtis pasikeistų iš esmės, sako, gal sugrįžtų, nors iš tiesų patys tuo netiki. Palaido laikymo tvartai ir mėšlidė jau kelis metus stovi tušti, veršidės pritaikytos grūdams sandėliuoti. Visa turėta pašarų ruošimo technika parduota.

Štrimaičiai, ūkininkauti pradėję tuoj po nepriklausomybės atkūrimo, turėjo tikrą šeimos ūkį – laikė 70 melžiamų karvių, iš viso ūkyje buvo per 100 galvijų, dirbo 200 ha žemės. Tačiau nuolatinė kova dėl pieno kainos, sunkus darbas privertė juos keisti ūkio kryptį. „Kiek galima? Tik pakyla kaina, po pusės metų krenta 2–3 metams. Dar kol turėjome sveikatos patys dirbti, kentėjome, samdyti žmonių neišgalėjome. O ūkis buvo sukurtas – viską turėjome, ES parama įsisavinta, tik dirbti reikėjo ir gauti teisingą kainą už pieną. Ilgai gyvenome pažadais, kad bus geriau, bet nesulaukėme“, – kalbėjo A. Štrimaitienė, su vyru dalyvavusi visose pienininkų akcijose.

Asta Štrimaitienė sakė, kad nusibodo gyventi pažadais ir dirbti lyg vergams, todėl ir atsisakė pieno ūkio

Štrimaičiai svarstė galimybę auginti mėsinius galvijus, bet paskaičiavo, kad jų reikia laikyti dvigubai daugiau negu melžiamų karvių, kad kažkiek uždirbtų. Augalininkystės ūkyje, pasak Astos, pastarieji keli metai irgi sunkūs, nėra lengva uždirbti pinigų, ypač, kai žemės nelabai derlingos. Bet dirbti daug lengviau, nesi taip pririštas, kaip pieno ūkyje, kur nėra nei poilsio, nei šventinių dienų.

Darbą pieno ūkyje A. Štrimaitienė palygino su vergove. Tačiau ji išreiškė įsitikinimą, kad jeigu valdžia norėtų, tai galėtų pakeisti beviltišką pieno sektoriaus padėtį. Beje, žemės ūkio ministras tokiai minčiai pritarė: „Tik su gamta ir Dievu negali susitarti, o su visais kitais – įmanoma.“

A. Štrimaitienė yra išsakiusi savo griežtą nuomonę ir Seimo nariams: „Ūkiškumo trūksta. Norėčiau jūsų atsakomybės už jūsų priimtus sprendimus.“

Štrimaičiai dar neišmontavo srutų rezervuaro, bet netiki, kad jo ateityje gali vėl prireikti

Piendaves išlydėjo su ašaromis

Vaizdingose Kupiškio krašto apylinkėse įsukus į medžiais apaugusią alėją pasitinka iš drožta iškaba „Valdo ūkis“. Tai – vienintelė likusi Šaltenių kaimo sodyba, kurioje gyvena ir ūkininkauja Valdas Alekna.

Pieno ūkį jis turėjo 25 metus. Pradėjęs nuo 5 karvių, išsiplėtė iki 60, vidutiniškai melžė po 7 t iš karvės, o tada ir atėjo pabaiga – pernai, pieno kainai nukritus iki 15 ct/kg, visi ūkio gyvuliai su visa įranga iškeliavo į Lenkiją. Turėtus gyvulininkystės paskirties pastatus pritaikė augalininkystei, padarė grūdų sandėlius, laiko techniką.

Valdas Alekna - dar vienas Kupiškio r. ūkininkas, neišgalėjęs išlaikyti pieno ūkio. Adelė Adamonienė sakė, kad pieno ūkiams jau galima giedoti rekviem

„Labai gaila. Teko paašaroti, kai gyvuliai buvo išlydėti į Lenkiją. Bet patiems daugiau dirbti nebuvo prasmės“, – sakė ūkininkas, pieno ūkį kūręs ilgai ir skrupulingai, naudojęsis ES parama Nitratų direktyvai įgyvendinti. Buvo labai patogu, kad pievos, ganyklos buvo šalia fermos, tik gyvenk ir dirbk. Bet dirbti nuostolingai visą gyvenimą neįmanoma.

„Kelio atgal nėra, niekada negrįšiu atgal. Nebeliko tikėjimo, kad gali kažkas pasikeisti. Su tokiais 50-60 karvių šeimos ūkiais perdirbėjai nesiskaito, mes negalime derėtis dėl kainos. Vos tik gaudavome kokias nors išmokas – iškart krisdavo pieno supirkimo kaina“, – karčiais prisiminimais dalijosi V. Alekna.

Melžėja jo ūkyje uždirbo 800 Eur, mokėjo mokesčius, bet ją teko atleisti. Dabar ji yra Užimtumo tarnybos klientė ir gauna bedarbės pašalpą.

Pieno ūkio veiklą 2017 m. nutraukė, 60 karvių į Lenkiją pardavė ir dar vieni Kupiškio r. ūkininkai – Vidas ir Vida Tuskai, taip pat perėję į augalininkystę. O laikyti karves rengėsi ilgai – atnaujino seną fermą, gamino kokybišką pieną. Ir jų ūkis pasuko į augalininkystę.

Tuskų ūkyje pieno ūkį primena tik likusi ferma

Pavyzdinis ūkis laukia, kol baigsis įsipareigojimai bankui

Kupiškio krašto ūkininkė Rimutė Strazdienė, padedama sūnų dar ūkininkauja ir karvių kol kas neatsisakė. Su šviesios atminties vyru nuo 1994 m. kūrę pieno ūkį, 2005 m. pradėjo statyti naują tvartą ant plyno lauko iš banko skolintais pinigais. Ferma naudotis pradėjo 2007 m. Laikė 123 karves, planavo plėtrą iki 190 piendavių. 330 ha ūkis spaudoje buvo vadinamas pavyzdiniu, jame vyko melžimo konkursai. Bet prasidėjo krizė, kainos pradėjo kristi ir tam kritimui pabaigos nėra. Taigi, plėtros atsisakyta – ūkininkė nebemato perspektyvos ir laukia, kol baigs mokėti paskolą bankui, kad galėtų keisti ūkio kryptį.

Visą gyvenimą sunkiai su šeima dirbusi, kad sukurtų modernų pieno ūkį, Rimutė Strazdienė galvoja jo atsisakyti dėl pernelyg mažos pieno kainos

Dabar ūkyje likusios 89 karvės. Kas antrą dieną iš ūkio išvežama 2,7 t pieno, už kurio litrą gauna 24 ct. „Toliau tokiomis sąlygomis dirbant gyventi neįmanoma. Darbuotojai, kurių iš 9 liko 5, negali dirbti už ačiū. O ir fermos įranga – melžimo aikštelė, mėšlo skreperiai – jau reikalauja atnaujinimo. Bet nėra iš ko“, – apmaudą liejo R. Strazdienė, pridūrusi, kad nori pati užsidirbti, gauti teisingą kainą, o ne prašyti išmokų. „Rašo, kad vidutinė supirkimo kaina 33 ct/l – tegul iš tiesų tiek moka ir būsime patenkinti“, - teigė ji.

Modernus tvartas po kelių metų gali likti tuščias

Dar viena šio ūkio problema – sodybas įsigijusių miesto gyventojų skundai aplinkosaugininkams dėl kvapų. Pavargo ir su tuo kovoti.

Beje, Šilutės r. ūkininkė Snieguolė Radvinskienė, turinti modernų pieno ūkį, taip pat teigė jau nusprendusi atsisakyti melžiamų karvių už 2,5 metų, kai tik baigsis įsipareigojimai.

Apsisprendimo kelyje yra ir stambios bendrovės, viena tokių – „Ginkūnų agrofirma“, laikanti 600 karvių. Jos vadovas Arūnas Grubliauskas teigia, kad reikia spręsti, ar iš esmės modernizuoti ūkį, ar jo atsisakyti. Bet kai pieno sektoriaus situacija tokia sudėtinga, ryžtis didelėms investicijoms į pieno ūkį reikia turėti daug drąsos.

Pieno ūkių padėtis bloga visur

Ūkininkė Vaidutė Stankevičienė pateikė Biržų r. statistiką – 2017 m. rajone buvo 7 745 karvės, 2019 m. – 6 713. „Esame gyvulininkų kraštas, bet per 2 metus išvažiavo 15 proc. rajono karvių. O nuo 1990-ųjų karvių skaičius rajone sumažėjo 3 kartus. Į Lenkiją rugsėjo 15-ąją išvažiuoja dar 100 karvių – jas parduoda rajono pienininkų vadovas Povilas Zikaras. Prašė perduoti tokius žodžius – kiek viskas kainavo litais, tiek dabar eurais, viskas pabrango, išskyrus pieną“, – už save ir kolegą kalbėjo ūkininkė.

Veiklą Biržų r. baigia ne tik smulkieji ūkiai – Aušrinė Vaitkevičienė laikė 80, Irina Šakuro – 100 karvių, ir tai – ne galutinis sąrašas. Visi išnykę Biržų krašto pieno ūkiai laikė daugiau kaip 10 karvių ir, pasak V. Stankevičienės, kėlė krašto ekonomiką, kūrė darbo vietas. Dabar keli žmonės apdirbs laukus, o darbo vietų mažės. Panaši padėtis ir Rokiškio rajone, o blogiausia, kad nyksta šeimos ūkiai.

Ūkininkė Vaidutė Stankevičienė vardijo ir pieno ūkių atsisakiusius Biržų krašto žmones

Arūnas Kudrevičius taip pat vardijo modernius, ES parama pasinaudojusius ūkininkus Utenos rajone, kurie buvo priversti pasitraukti. „Mums tik sakoma, kad nemokame dirbti, reikia mažinti gamybos kainą. Aš jums pasakysiu skaičius. 1997 m. laikiau 7 karves, gaudavau 70 centų už kg. Minimalus atlyginimas darbuotojams tuo metu buvo 360 litų, litras dyzelino kainavo apie 68 centus. Kompleksinės trąšos kainavo 460 litų. Dabar laikau 140 melžiamų karvių, iš viso apie 350 galvijų, minimalus atlyginimas nuo naujų metų didės iki 600 eurų, kompleksinės trąšos kainuoja daugiau kaip 400 eurų, dyzelinis kuras - 70 euro centų. Kaip gyventi?“ – retoriškai klausė Utenos r. ūkininkas.

Ministras stebisi: prioritetinis sektorius be prioritetų

Visi į išplėstinį LPGA posėdį susirinkę ūkininkai teigė nebetikintys nė vieno ministro pažadais, nes nė vienas negalėjo nieko pakeisti. Rugpjūčio pabaigoje ministru patvirtintas A. Palionis didelių pažadų ir nedalijo, nes laiko reikšmingiems pokyčiams padaryti, vargu, ar užtektų iki kitų Seimo rinkimų.

Naujajam ministrui keista, kad gyvulininkystė Lietuvoje jau daug metų pripažinta prioritetine šaka, tačiau žiūrint per KPP priemones, skiriant prioritetinius balus, to prioriteto nesimato. „Jeigu norime išlaikyti gyvulininkystę, prioritetai turi būti“, – sakė jis.

Ministras Andrius Palionis stebėjosi, kad gyvulininkystė Lietuvoje jau daug metų pripažinta prioritetine šaka, tačiau tikrovėje prioriteto nesimato

Ateinančiame BŽŪP laikotarpyje daug dėmesio bus skiriama klimato kaitai, apie 30 proc. visos programos lėšų. Ministro teigimu, tai bus gyvulininkystės pranašumas, per kurį bus galima paremti ūkius. Jis mano, kad ministerija galėtų standartizuotai įvertinti ūkius, pvz., 20, 50, 100 karvių ir pan., t. y. sudaryti tam tikrą klausimyną, kuriame ūkininkas sužymėtų, ką turi, ko neturi, o sistema įvertintų, ko ūkiui trūksta, kad jis būtų efektyvus, kad pieno gamybos sąnaudos būtų sumažintos.

Vaidutė Stankevičienė skeptiškai įvertino tokią mintį: „Kiek milijonų tai programai skirsite? Skaičiuosite teoriškai, kaip ūkininkai turi gyventi, o teorija nuo praktikos, kaip žinome, dažnai skiriasi. Tai bus dar vienas tuščias pinigų išmetimas.“ Ministras žadėjo, kad tai papildomai nekainuos, o bus daroma iš ministerijos išteklių, be to, yra LAEI, Žemės ūkio akademija – juk „mokslininkai irgi turi prisidėti prie žemės ūkio ateities“.

Politikai ne viską gali?

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko Andriejaus Stančiko nenustebino vaizdai Kupiškio rajone – panašiai yra visoje Lietuvoje, gal tik Žemaitijoje kiek geriau. Jo teigimu, daug klaidų padaryta skirstant ES paramą, ne visada gyvulininkystės ūkius pasiekė reikalinga parama. Jis atkreipė dėmesį ir į kitas – kartų kaitos, biurokratinių kliūčių – problemas.

Vaikai neperima ūkių, jie nenori vargti taip, kaip tėvai. Naujos, modernios fermos keičia ir vaikų požiūrį, bet šiais laikais greitai pastatyti fermą neleidžia galiojantys įstatymai. „Kol sutvarkysi viską teisiškai, praeis maždaug 3 metai ir labai daug kainuos“, – pripažįsta politikas ir ūkininkas A. Stančikas.

Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas klausėsi patyrusių agrarininkų, žemės ūkio bendrovių vadovų Andrejaus Štombergo, Alvydo Miliūno, Prienų r. ūkininko Martyno Butkevičiaus, taip pat pardavusio karves

Kodėl Seime, valstiečiams esant valdžioje, nekeičiami tokie teisės aktai? „Per mažai Seime agrarinio sektoriaus atstovų, o kitų motyvas – taip visuomenė mąsto, kodėl turime eiti prieš ją. Tik pabandyk ką nors supaprastinti žemės ūkyje, iškart blogas esi, – pripažįsta A. Stančikas. Ir priduria: – Karvės smirda, pravažiavo srutovežis – tragedija. Savaitgalį negali mėšlo vežti, nes gali pro šalį važiuojančiam miestiečiui smirdėti. Kodėl pataikaujame vienai visuomenės daliai ir skriaudžiame kitą? Kodėl Vokietijos žmonės kitaip į visa tai žiūri, kodėl jiems nesmirda? Ir dar formuojama neteisinga nuomonė, kad žemdirbiai nemoka mokesčių, kad dėl klimato kaitos labiausiai kalta karvė, taip formuojama jaunos kartos nuomonė ir požiūris į žemės ūkį.“

Nė vienas iš keliasdešimties iš visos Lietuvos į Kupiškį suvažiavusių ūkininkų nepasakė, kad mato šviesą tunelio gale. Neviltis kol kas tik didėja.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(21)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

 • Linas

  Atsimenu dar 1990 metus kai visi šaukė, o mes rusams mėsos ne duosime, ar atsimenate įdiojotai? O dabar viskas vyksta pagal Briuselio planą ir už yra atsakingi vadinamas Lietuvos politinis elitas, juk pirmieji šaukė, kad reikia įvesti Rusijai ekonomikos sankcijas, o naujų rinkų taip ir niekas neieškojo.

 • As

  Visi kalba dejuoja, o realybė gan paprasta. Yra dvi pieno ir pieno produktų gamybos grandys. Tai perdirbejai ir ūkininkai. Ūkininkai ypač smulkūs yra priklausomi nuo perdirbėjų. Pieno kainų kritimas sutapo su didžiosios dalies ES paramos skirimu ūkiams. Logika paprasta, ūkininkas imdamas paramą privalo įsipareigoti 5 metus nekeisti veiklos. Perdirbejams šis reikalavimas tai aukso gysla. Penkerius metus galima mokėti minimalią kainą už pieną. Ukininkas turės visus šiuos metus "arti" , kad įvykdytų įsipareigojimus ES. Šis reiškinys taip išplito tarp perdirbėjų, kad net pasibaigus ES paramos terminams, jie moka minimalią kainą už pieną. O ūkininkai atsikratę ES paramos įsipareigojimų atsikrato ir karvių, bei technikos pirktis už tas pačias ES lėšas. Norėčiau užduoti klausimą valdininkams NMA atstovams. Kokio velnio neiškote kaltų dėl viso žemės ūkio sektoriaus segmento griūties ? Dar taip neseniai skirdami milijonines paramas ukiams vertėte ūkininkus verstis per galvas rengiant modernizavimo projektus, kabinejotes prie kiekvienos pažymos, lakstėte tikrindami ar ūkiai dirba pagal jūsų daineles. O dabar tyla, vaakumas. Sukišti milijonai dykų pinigų i ūkius, o šie dalimis išvažiuoja į Lenkiją. Tai kur mūsų dydvyriai STT , NSK ir kiti? Taigi viešai apiplėšinėjami LT piliečiai, išvaistytos ES lėšos. Sunaikinti smulkūs šeimų ūkiai. Jaunimas nematydamas perspektyvų dirbti savo tėvų ūkiuose emigruoja arba turi eiti dirbti pas stambius žemvaldžius. Tokiu būdu skatinama ir socialinė atskirtis, dėl ko mus kritikuoja ES. Bet mūsų vyriausybei nei motais spręsti šias problemas. Dabar prezidentas tik siūlo didinti finansavimą socialinėms reikmėms, t.y pašalpoms, kad Briuselis pirštais nebadytu. Žodžių pas mus yra oligarchų valdomi valdininkai , kurie nežiūri daugumos interesų, nes kas įvyko su pieno sektoriumi yra nusikaltimas. Tik to niekas neivardina kaip nusikaltimo, kad nereiktų ieškoti kaltų. O vilties yra. Atsiranda Lenkijos pieno perdirbėjai, kurie nori pirkti pas mus pieną, Latviai su Estais statys perdirbimo gamyklą. Žodžių mūsų pieno perdirbejams ateina liūdnos dienos. Jai jau neišgali mokėti normalių pinigų už pieną teks ir jiems įranga parduoti tiems kas moka dirbti.

 • Stančikui

  Jei negali nieko padaryti -- kodėl neapasitraukei. Bent iš Kaimor reikalų komiteto pirmininkų. Juk nieko nenuveikta per tuos 3 metus.

 • RITA D.

  Raimiui - koperatyvas sukurt ne taip ir sunku,bet kaip parduoti produktus.As parduodu gyventojams sviezia piena ,tai perka tik pagyvene miestieciai,jaunimas mieliau pirktu COCACOLA,juk pries kaimiskus pieno produktus didele propoganda varoma ,tipo kaip pavojinga valgyti ale tipo galima uzsikresti ligomis kuriu senai nebera.Be to didele pasiula,tai nelabai ka beparduosi,cia tik valstybe galetu perdirbeju plesikavima sustabdyti,taciau geriau zalia dizelina atims ir kazkam sukurs roju kitu skurdu,juokauju.

 • sunys loja

  karavanas eina ,nebejuokinkit zmoniu ,juk visi zinom kad lietuvoje zmogus ir jo problemos niekam nerupi juk es sunaikins visa lietuvele ir jos gyventojuspaziurekit kiek buvo iki es zmoniu ir kiek dabar

 • sunys loja

  karavanas eina ,nebejuokinkit zmoniu ,juk visi zinom kad lietuvoje zmogus ir jo problemos niekam nerupi juk es sunaikins visa lietuvele ir jos gyventojuspaziurekit kiek buvo iki es zmoniu ir kiek dabar

 • smagu

  matyti p. Martyna, pasitrauke kai visko prisitrauke ir be vargo atsitrauke, sunku visur visiems, maziau ponai reklamuokites, ne gailesti o juoka keliate, savo postringavimais, is paramu gyvenote :)

 • Kosmosui

  Tamsta -- visiškai teisus.Niekam nereikalingas lietuviškas pienas. Jei priešingai -- lai valdžia tai parašo ant popieriaus.

 • Kosmosas

  Jūs galvojat kad parama ūkininkui? Parama aiskiai perdirbėjui ir technikos pardavėjui. Jei nebus paramos tai ir baudziauninkas nedirbs. Db nauja traktoriu gauna, pasaru dalytuva kratytuva dar vis šūdu neišteptą, ir vel su ūpu varo sanarius bedilindamas kupra beaugindamas. Losia tik šlipsuoti dėdės ir skrybėliuotos tetos. Ką tas ministras padarys, cia gi laisva rinka, jei neturi alternatyvos, parduosi uz pirkejo padiktuota kaina. Siutina, kad paramas dalina i visas puses. Kas is to jei tam pieno ukiui duosim naujos technikos- reikia suprast jis taps pelningesnis? Nė velnio. Technika nudros ir vel uz strenu susiemes dejuos kad neina uzdirbti. Reikia rinka reguliuoti, kartelinius susitarimus blokuoti, nes kitaip parama kaip elgetos penejimas jokios naudos neduoda.

 • albinui

  įdomu kas pirks po pigiaja karvių fermą,melžimo įrangą ir kitą techniką susijusią su pienininkyste jei jos iš vis nebeliks.

 • Albinas

  nustokit dejuot kiek ES paramu gavot, viskas uz 0 buvo pardavinesi kad ir po pigiaja nuostoliu nebus, visi pasipuose be vargo , tuoj vel paraisku rinkimas i z.u. valdas karvininkams NR .1

 • Reikia aiškaus atsakymo

  Ar Lietuvai reikalinga sava pieno gamyba, ar ne. Atsakymas turi būti duotas aukščiausio lygio vadovų. IR RAŠTU!

 • ukis

  o ar zinote ko perdirbejai bijo ir tikrai bijo jeigu ukininkai neduotu jiems pieno bent TRIS PARAS o ne kaip vilionis siule blokoti imone pradekime nuo saves tik reikia kad VISI NEDUOTU o ne taip kad vieni neduoda o kiti duos

 • Baudžiaunikas

  Yra tik viena išeitis - nacionalizuoti pieno perdirbimą ir jį padaryti kur kas efektyvesniu. Tai galima padaryti dviem būdais, išpirti gamyklas arba priversti jas pirkti piena tiesiai iš valstybinės įmonės kuri rūpintusi logistika ir gal nebūtų važinėjančių 10 pienovežių su skirtingais logotipais...

 • Raimis

  Žmonės kooperuokitės į paprastus kooperatyvus o ne į pienaslt. Kurkit istorija savo produktų, klientai prašys siųsti į visą EU. Nepasitikėkit vadybininkais kuriems moka stambus verslas. Jiems konkurentų nereikia... Verslumo paprastiems žmonėms!!!

 • taskas

  ko jus kaimieciai nesuprantat, nereikalingos tos jusu karves niekam, sia savaite gausit pasalpele ir vel melsit kaip melze, tik karts nuo karto paaimanuodami...vergai but, vergais ir liksit...

 • gediminas

  bet kodel taip daroma,kodel? Visai jau nebenorima kad lituvoje liktu,na kad ir tarkim taip,ne vienos karvutes! Bet delko,delko taip? Negi paklustama taip tariant tariamai mafijai,kad jie,kai lietuvoje netiesiogiai tariant uzdraus visai augint,turet nors viena karvute,tada jie labiausiai is to lobs? Jei taip yra,tai istikruju nedaleiskim to,nedaleiskim.Ka pradzioje del pieno visai zemu kainu,uz tona net 1centuka mokant,cia tariamai tariant,padarys taip kad nebutu jokios karvuciu fermos lietuvoj.Tada specialiai imtusi tam tikrom spec priemonem kad ir zmones kaimuose nebegaletu jau net ir po viena karvute augint? Panasiai taip ir gaunasi? Taip kaip cia yra tada?

 • Biurokratas

  Atsakymas, manau, paprastas: biurokratinis reglamentavimas, perdėtas kontroliavimas ir žiūrėjimas į visus kaip į pažeidėjus.

 • Seimo kaimo komitetas

  Apvalainas NULIS.

 • Uk

  Užtai pieninių bosai klesti.

 • Absurdas

  Kaip suprantu, gyvulininkyste vel remsim paramomis, o paskui viska lenkams parduosim. Saunuolis ministras.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate Lietuvos žemės ūkio plėtrą, atsižvelgdami į 15 metų narystę Europos Sąjungoje?
Orai