Antri metai renkamas selekcinis užmokestis
2014-02-26

Kaunas. Lietuvos sėklininkystės asociacija (LSA) pradėjo rinkti selekcinį užmokestį jau už antruosius, 2013-us metus. Už 2012 metus buvo surinkta 2,67 mln. litų. Iš jų išlaidos administravimui sudarė apie 5 proc. - kaip ir buvo planuota.

Kaip informuoja LSA, išanalizavus žemdirbių, auginusių savo paties valdose padaugintas veisles 2013 metais, matyti, kad veislės deklaruotos beveik tokiame pačiame žemės plote kaip ir 2012-aisiais, bet augintojų truputį sumažėjo. Tai rodo ūkių stambėjimo tendenciją.

Pagal ES reglamentus selekcinį užmokestį galima rinkti už pastaruosius trejus metus, bet žemdirbiams atidėlioti mokėjimo nevertėtų, nes mokėtina suma (įsiskolinimas) kaupiasi.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Lėšų paskirstymą prižiūri komisija

Surinktos lėšos pervestos veislių selekcininkams Lietuvoje ir užsienyje. Kiekvienam selekcininkui arba jo atstovui atseikėjama proporcinga suma pagal konkrečios deklaruotos veislės plotą.

Selekcinio užmokesčio surinktų lėšų paskirstymo kontrolę vykdo speciali komisija, susidedanti iš selekcininkų, Lietuvos sėklininkystės asociacijos narių ir Žemės ūkio rūmų atstovų (Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos daržovių augintojų, Lietuvos grūdų augintojų ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijų).

Lietuvos sėklininkystės asociacijos direktorius Julius Grašys

Selekcinį užmokestį įvedė ES Taryba savo reglamentais, kurie turi būti vykdomi tiesiogiai, o Lietuva stojimo į ES sutartimi įsipareigojo vykdyti ES reglamentus ir kitus teisės aktus. 2011 m. sausio 1 d. baigėsi Lietuvos stojimo į ES sutartyje nustatytas pereinamasis laikotarpis ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, žemės naudotojai privalo mokėti selekcininkams selekcinį užmokestį už savo ūkyje užaugintą ir toliau sėjai naudojamą teisiškai saugomos veislės, kaip intelektinės žmogaus veiklos produkto, dauginamąją medžiagą.

Selekcinis užmokestis - tai ūkininko ar kito žemės naudotojo selekcininkui mokamas užmokestis už savo ūkyje užaugintą ir toliau sėjai savo ūkyje naudojamą saugomos veislės dauginamąją medžiagą. Selekcinio užmokesčio dydis pagal ES Reglamentą (EB) Nr. 1768/95 bei LR veislių teisinės apsaugos įstatymą, jeigu nesutarta kitaip, turi sudaryti 50 proc. nuo licencinio užmokesčio už žemiausios kategorijos tos augalų rūšies sertifikuotą sėklą (5 str.).

Sąskaitas galima pateikti už trejus praėjusius metus

„Sąskaitas už auginamas veisles leidžiama pateikti už trejus praėjusius metus, o jeigu ūkininkas pakartotinai ir tyčia nevykdo savo pareigų, numatytas žalos atlyginimas, kuris apskaičiuojamas pagal keturgubą vidutinę sumą, kuri imama už tos augalų rūšies sertifikuotos sėklos licencinį užmokestį", - tvarką primena LSA direktorius Julius Grašys.

Kartu jis pabrėžia, kad LSA iki šiol nesiėmė numatytos galimybės kreiptis į teismus dėl selekcinio užmokesčio nesumokėjimo. Atvirkščiai - bando vėluojantiems draugiškai išaiškinti, kad teismų kelias gana drastiškas. Jeigu dabar selekcininkų siūlomas mokėti užmokestis tesudaro nuo ketvirčio iki trečdalio licencinio užmokesčio, tai ginčo atveju reikės sumokėti ne buvusią prašytą sumą, o 6-7 kartus daugiau.

2012 m. selekcinis užmokestis javams buvo 8 Lt/ha, rapsams - 18 Lt/ha, bulvėms - 70 Lt/ha. 2013 m. atitinkamai 9, 23 ir 70 Lt/ha. Selekcininkai bei jų atstovai ir toliau yra įgalioję selekcinio užmokesčio surinkimą administruoti LSA. „Šiuo metu ruošiamės diskusijoms su žemdirbių organizacijomis dėl 2014-ųjų ir tolimesnių metų selekcinio užmokesčio mokėjimo. Kaina su socialiniais partneriais bus derinama iš naujo. Tačiau numatome, kad ji galėtų būti palikta 2013-ųjų metų lygio", - sako J. Grašys.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai