Šiemet sumenko žemės ūkio produkcijos vertė ir apimtys
2016-12-16

Vilnius. Žemės ūkio produkcijos Lietuvoje šiemet, išankstiniais duomenimis, pagaminta už 2,5 mlrd. eurų - 8,9 proc. mažiau negu 2015 metais. Vien augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos vertė šiemet sumenko 11,9 proc. iki 2,12 mlrd. eurų.

Augalininkystės produkcijos vertė sumažėjo 16 proc. iki 1,335 mlrd. eurų, gyvulininkystės produkcijos - 4,2 proc. iki 785 mln. eurų, pranešė Statistikos departamentas.

Žemės ūkio produkcijos apimtys šiemet sumenko 2,9 proc., vien augalininkystės produkcijos - 8 proc., gyvulininkystės - 0,7 procento.

KWS 21 07 01 mob

Statistikų teigimu, augalininkystės produkcijos vertės smukimą lėmė prastesnis žemės ūkio augalų, ypač javų, derlius bei sumenkusios augalininkystės produktų supirkimo kainos. Javų derlius buvo 13 proc. mažesnis nei pernai, o javų supirkimo kainos smuko 16,9 proc.

Augalininkystės produkcijos vertės mažėjimą sušvelnino gausesnis cukrinių runkelių ir ankštinių augalų derlius (atitinkamai 25,9 proc. ir 25,3 proc.), bei didėjusios bulvių (12,7 proc.) ir rapsų (5,4 proc.) supirkimo kainos.

Gyvulininkystės produkcijos vertės sumažėjimui įtakos turėjo 3,5 proc. smuktelėjusios gyvulininkystės produkcijos supirkimo kainos, ypač paukščių (8,7 proc.), kiaušinių (6,6 proc.) bei galvijų (4,4 proc.). Gyvulininkystės produkcijos apimtis mažėjo, nes buvo mažiau išauginta kiaulių (13,7 proc.) ir galvijų (1,4 proc.), tačiau avių ir ožkų bei paukščių išauginta atitinkamai 23,7 proc. ir 6,8 proc. daugiau.

Žemės ūkio produkcijos vertė to meto kainomis, mln. Eur

Tiesioginės išmokos produkcijai 2016 metais sudarė 0,3 mlrd. eurų ir buvo 18,4 proc. didesnės nei 2015 metais.

Materialinės išlaidos žemės ūkio produkcijai pagaminti šiemet mažėjo 11,6 proc. iki 1,636 mlrd. eurų. Mažėjo išlaidos kurui ir energijai (20,1 proc.), trąšoms (19,8 proc.) ir savos gamybos pašarams (9,6 proc.), bet išlaidos veterinarijos paslaugoms ir augalų apsaugos produktams augo atitinkamai 18,5 proc. ir 6 procentais.

2016 metais žemės ūkio pridėtinė vertė to meto kainomis siekė 1,14 mlrd. eurų, arba 1,9 proc. daugiau nei 2015 metais.

Žemės ūkio produkcija, tarpinis vartojimas ir pridėtinė vertė

2016 m. vertė,
mln. EUR

Žemės ūkio produkcijos pokyčiai 2016 m.,
palyginti su 2015 m., proc.

apimties

kainos

vertės

Žemės ūkio produkcija

2 473

-2,9

-6,2

-8,9

Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcija

2 120

-5,5

-6,8

-11,9

augalininkystės

1 335

-8,0

-8,7

-16,0

gyvulininkystės

785

-0,7

-3,5

-4,2

Tiesioginės išmokos produkcijai

304

x

x

+18,4

Materialinės išlaidos (tarpinis vartojimas)

1 636

x

x

-11,6

Pridėtinė vertė

1 142

x

x

+1,9

Statistikos dep., MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ar jus tenkina šio sezono kviečių ir rapsų supirkimo kainos?
Orai