Pieno supirkimo apimtys dar sumenko
2018-10-31

Kaunas. Pieno  supirkimo  įmonės  per 2018 m. devynis mėnesius supirko  1,038 mln. t  pieno, o tai yra 2,8  proc.,  arba  30,35  tūkst. t mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

Apie tai pranešė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Šio centro tvarkomos  Pieno  apskaitos  informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 57 supirkimo įmonės.

Iš  22 681 pieno  gamintojo  buvo  supirkta  1,038 mln. t  vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno (2017 m. per 9 mėn. – 1,068 mln. t vidutinio 4,14 proc. riebumo  pieno,  o  2016  m.  per  9  mėn.  –  1 084,56  tūkst.  t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno).

RVAC 21 09 30

2018 m. rugsėjo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė  faktinė  bazinių  rodiklių  pieno  kaina  (su priedais  ir  nuoskaitomis)  (toliau  –  faktinė  bazinių rodiklių kaina) sudarė 227,9 EUR/t ir, palyginus su 2017  m.  rugsėjo  mėn.,  buvo  10,6  proc.  mažesnė.

Metų pradžioje pieno gamintojams mokėta faktinė bazinių rodiklių kaina siekė 244,1 EUR/t, nuo sausio mėn. iki gegužės mėn. mažėjusi, birželio – liepos mėnesiais nežymiai vėl pakilo. Sumažėjusi rugsėjo mėn. faktinė bazinių rodiklių kaina rugpjūčio mėn. vėl pakilo ir, palyginus su 2018 m. rugpjūčio mėn., buvo 2,3 proc. didesnė. Didžiausia pieno gamintojams mokėta faktinė bazinių rodiklių kaina 2017 m. spalio mėn. siekė 263,0 EUR/t.

Nors pieno pardavimas per 2018 m. 9 mėn., palyginus su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,8 proc., gamintojų skaičius  sumažėjo  10,0  proc. 

Labiausiai  pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves,  2018  m.  sausio–rugsėjo  mėn.  sumažėjo 7,7   proc.,  o  6–14  karvių  laikančių  laikytojų parduodamo  pieno  apimtis  sumažėjo  11,2  proc.

Ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai sumažėjo 0,6 proc. – nuo 802,00 tūkst. t (2017   m. sausio–rugsėjo mėn.) iki 796,96 tūkst. t (2018 m. sausio–rugsėjo mėn.).  

ŽŪIKVC  PAIS  duomenimis,  796,96  tūkst.  t pieno  arba  76,8  proc.  viso  superkamo  natūralaus riebumo  pieno,  per šių metų sausio–rugsėjo  mėn. supirkėjams pardavė 15 ir daugiau karvių laikantys pieno  gamintojai. 

Tuo tarpu 68,8 proc.  pieno  gamintojų, laikančių  1–5  karves,  pieno  supirkimo  įmonėms pardavė 121,28 tūkst. t, arba 11,7 proc. viso supirkto  pieno.  Kita  pieno  gamintojų  grupė,  kuri  sudaro 17,2  proc.  visų  pieno  gamintojų,  yra  6–14  karvių laikytojai, kurie pieno supirkimo įmonėms 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. pardavė 120,10 tūkst. t pieno, arba 11,6 proc. viso parduoto pieno.

Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, spalio 1 d. Lietuvoje buvo  įregistruota  264,68  tūkst.  karvių  –  5,4  proc. mažiau  nei  2017 m.  tuo  pačiu  laikotarpiu.  Pienas superkamas iš 238,07 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

ŽŪIKVC, MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai