Kas parašyta, to neišdeginsi...
2013-04-25

Rokiškis/Kaunas. Praėjusiais metais Lietuva pasirinko rekomenduojamos, o ne privalomos pieno pirkimo-pardavimo sutarties formos modelį. Sutarčių laisvės principo įgyvendinimas gali sukelti ir nepageidautiną efektą - vienos iš šalių teisių suvaržymą bei pažeidimą. Savo nuogąstavimais dėl siūlomų pasirašyti pieno pirkimo-pardavimo sutarčių pasidalijo Aukštaitijos regiono ūkininkas.

Pieno statytojas kreipėsi į „Mano ūkio" redakciją, dalydamasis nuogąstavimais dėl naujai „Rokiškio sūrio" siūlomos pasirašyti pieno pirkimo-pardavimo sutarties, kuri, jo vertinimu, labai nepalanki gamintojams ir kur kas naudingesnės perdirbėjams.

„Nuo balandžio 1-osios turime pasirašyti pieno pirkimo-pardavimo sutartis. Pateikta sutartis verčia mus, pienininkus, sunerimti. Vienas iš nerimą keliančių dalykų - supirkimo sutartyje nėra palikta galimybės iš anksto pranešus vienašališkai nutraukti sutartį. Jei sutartis būtu nutraukta, pardavėjas per 10 darbo dienų privalo ne ginčo tvarka sumokėti įmonei baudą, kuri sudaro nei daug nei mažai - 10 proc. iki sutarties galiojimo pabaigos neparduoto pieno vertės. Ankstesnėje sutartyje buvo numatyta, kad nesusitarus dėl palankios kainos, galima nutraukti sutartį apie tai įspėjus kitą šalį prieš 15 dienų. Dabar gi šio punkto nėra visai", - atkreipia dėmesį ūkininkas.

LYTAGRA 19 07 04 mob

„Nelieka galimybės vienašališkai nutraukti sutarties nesusimokėjus baudos. Kalbama būtent apie tuos statytojus, kurie pieną stato į supirkimo punktus. Pasidalijau nuogąstavimais su įmonės atstovu, jog jei kitas pieno supirkėjas pasiūlytų mums geresnę kainą ir mes sutiktume pieną parduoti kitam supirkėjui, turėtume susimokėti labai solidžią baudą, nes taip numato sutartis. Atsakymas buvo labai paprastas: esą nė vieno statytojo nelaikė ir nelaikys, baudų niekam mokėti neteko. Galbūt taip ir būtų, kas ten žino. Bet kodėl tuomet sutartyje nebeliko tai garantuojančio sakinio?" - samprotavimais dalijasi pieno gamintojas.

Nuogąstavimai pagrįsti

Pasak Žemės ūkio rūmų teisininkės Aistės Tomkienės, ūkininko nuogąstavimai yra pagrįsti. Pirma, sutartyje pasigendama pieno kainos. Sutarties punktas, kuriame ji turėtų būti įvardyta, yra labai nekonkretus ir nepalankus pieno gamintojui. „Jeigu sutartyje nenurodoma konkreti kaina, siūlytina bent jau perrašyti nuostatą iš pavyzdinės pirkimo pardavimo sutarties formos, kurioje būtų aiškiai ir konkrečiai nurodyta pardavėjui už patiektą natūralų žalią pieną taikoma bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina (Lt/t), apskaičiuojant kainą taikomos priemokos ir nuoskaitos arba (ir) kainos nustatymo metodika. Priešingu atveju pirkėjas gali interpretuoti kainą įvairiai ir, žinoma, sau palankia linkme. Tačiau, be abejo, ginčo atveju, galima būtų vadovautis Civilinio kodekso 6.198 straipsnio nuostata, kad jei sutarties kaina nenustatyta, ji turi atitikti protingumo kriterijus", - teigia A. Tomkienė.

Pagal siūlomos sutarties nuostatas, vienašališkai nutraukti sutarties nesumokėjus baudos nepavyktų (Civilinio kodekso 6.217 str. 5 d. numato, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje nustatytais atvejais), o ūkininko nurodytas pieno pirkėjo atstovo teiginys, esą „baudos nei vienam mokėti nereikėjo" nieko nereiškia, kadangi bauda yra numatyta sutartyje, šalys, ją pasirašydamos, sutinka su tokia nuostata, todėl pirkėjas gali reikalauti baudos (Civilinio kodekso 6.189 str. 1 d. rašoma, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lema sutarties esmė arba įstatymai).

Pasak A. Tomkienės, reikėtų sutartį keisti, numatant galimybę be sankcijų nutraukti sutartį įspėjus kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. „Labai svarbu įtraukti nuostatą dėl sutarties kainos keitimo - siūlymas pakeisti kainą gali būti nepalankus abiems sutarties šalims, todėl siūlytina sutartį papildyti, įtraukiant nuostatą, kad „Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie siūlomus pieno kainų pakeitimus ne vėliau kaip prieš __ kalendorinių dienų raštu arba pasirašytinai. Per šį terminą šalims nesutarus dėl pieno kainų pakeitimo ir raštu neįforminus sutarties pakeitimo, sutartis gali būti nutraukta vienos iš šalių rašytiniu pranešimu ne anksčiau kaip po nurodytojo termino pabaigos", - pabrėžia A. Tomkienė.

Bendrovė nekalbi

„Mano ūkis" kreipėsi į bendrovę „Rokiškio sūris", teiraudamasis, ar pagal dabartines įmonės siūlomos sutarties nuostatas, pieno gamintojui pavyktų vienašališkai nutraukti sutartį nesumokėjus baudos; ar įmonė pasirengusi sutartį keisti, numatant galimybę be sankcijų nutraukti sutartį įspėjus kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų?

Ilgai laukto komentaro iš įmonės negavome. AB „Rokiškio sūris" direktoriaus padėjėja Aušra Zibolienė perdavė tokį atsakymą: „Komentuoti nesiruošiama. Jeigu žmogus turi problemų, tai paprastai aiškinasi tiesiogiai su įmone, o ne per spaudą. Iš mūsų pusės esame tikri, kad elgiamės teisingai, nes yra patvirtintos taisyklės, kurias žino ir pieno tiekėjai ir įmonės darbuotojai ir visiems taikoma vienodai".

Sulaukus tik tokio paaiškinimo, liko neatsakyta į kitus bendrovei „Rokiškio sūris" adresuotus klausimus:

  • Ar „Rokiškio sūris" su pieno gamintojais pasirašo individualias sutartis ar vien tik standartines pieno pirkimo-pardavimo sutartis?
  • Ar „Rokiškio sūrio" siūlomoje sutartyje gali atsirasti nuostata dėl pieno kainos, nurodant ją litais už svorio vienetą (pagal „Rokiškio sūrio" metodiką arba pagal ŽŪM rekomenduojamą sutartį)?
  • Kokią supirkimo kainą „Rokiškio sūris" įvardytų, kad ji atitiktų protingumo kriterijus?
  • Ar „Rokiškio sūris" pritartų pasiūlymui įrašyti į sutartį nuostatą, kad šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie siūlomus pieno kainų pakeitimus (per sutartą kalendorinių dienų skaičių) raštu arba pasirašytinai, o per šį terminą šalims nesutarus dėl pieno kainų pakeitimo ir raštu neįforminus sutarties pakeitimo, sutartis galėtų būti nutraukta vienos iš šalių rašytiniu pranešimu ne anksčiau kaip po nurodytojo termino pabaigos?

***

Plačiau apie tai, į ką turi atkreipti dėmesį žemdirbiai, sudarydami pieno pirkimo-pardavimo sutartis, skaitykite specialisto komentarą.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai