Aktyviausiai skolinama gyvulininkystės sektoriui
2015-05-15

Vilnius. Vyriausybė palankiai įvertino Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos rezultatus. Praėjusiais metais fondas suteikė 146 garantijas už 12,4 mln. eurų. Apie 40 proc. šios sumos atiteko gyvulininkystės sektoriui.

Pasinaudoję garantijomis, žemdirbiai, kaimo verslininkai ir žemės ūkio produktų perdirbėjai iš kredito įstaigų galėjo pasiskolinti 22 mln. Eur. Vidutiniškai kredito įstaigoms Bendrovė garantavo apie 60 proc. imamo kredito sumos.

Pastebima tendencija, kad vis daugiau su garantijomis skolinamasi trumpalaikiam turtui įsigyti, t. y. garantijos teikiamos už kreditus trąšoms, sėkloms, augalų apsaugos priemonėms, kurui ir kt. medžiagoms įsigyti. Jei 2012 m. kreditai trumpalaikiam turtui sudarė tik 9 proc. visų garantuotų kreditų, 2013 m. - 22 proc., tai ataskaitiniais metais - beveik 27 proc.

Bendrovė per 2015 m. 4 mėnesius suteikė 6,4 mln. Eur garantijų už beveik 10 mln. Eur kredito įstaigų išduotų kreditų. Per šį laikotarpį suteiktos 65 garantijos.

2014 m. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas uždirbo 89 tūkst. Eur prieš apmokestinimą. Priskaičiuota 11,5 tūkst. Eur pelno mokesčio. Bendrovės garantijų portfelis 2014 m. pabaigoje sudarė 69,2 mln. Eur, garantiniams įsipareigojimams vykdyti sukaupta 21,4 mln. Eur.
2014 m. pabaigoje įvykdytų garantinių įsipareigojimų santykis su visomis išduotomis garantijomis, t. y. blogų garantijų dalis, sudarė 1,1 proc. nuo visų per veiklos laikotarpį suteiktų garantijų.

„Žemės ūkio paskolų garantijų fondas - tai pagalba ūkininkams, neturintiems pakankamai nuosavų lėšų ūkio modernizavimui ir plėtrai. Kredito įstaigoms garantuojamas net iki 80 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Praėjusiais metais didžiausia dalis atiteko gyvulininkystei", - sakė žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Beveik pusė garantijų sumos skirta gyvulininkystės projektams, 25 proc. - alternatyviajai veiklai, 24 proc. - augalininkystei.

Prisiimti garantiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms 2014 m. pabaigoje siekė 69,2 mln. Eur. Aktyviausiai žemdirbiams skolina kredito unijos, joms garantuota 22 proc. visų pernykščių garantijų.

Nuo 2010 m. iki 2015 m. gegužės mėnesio Žemės ūkio paskolų garantijų fondas suteikė 714 mln. Eur (2,5 mlrd. Lt) vertės garantijų.

ŽŪPGF, ŽŪM inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai