ŽŪR debatuose kandidatai pristatė savo komandas
2017-04-24

Kaunas. Žemės ūkio rūmų pirmininko posto siekiančių kandidatų vieši debatai išryškino jų požiūrį į žemdirbių savivaldos perspektyvą ir atskleidė diskusijose dalyvavusių žemdirbių organizacijų atstovų požiūrį į kandidatus. Žemės ūkio rūmų suvažiavimas pirmininką rinks šį ketvirtadienį.

Rinkimuose dėl ŽŪR pirmininko posto varžosi Adolfas Jasinevičius, Pramoninių uogynų augintojų asociacijos Tarybos pirmininkas, ir Jonas Talmantas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas.

Linas agro mob 21 08 02+ bioversija 21 08 02

Debatai - paskutinis žingsnis iki rinkimų

Abu kandidatai į debatus atvyko lydimi savo komandų narių, kurie, pergalės atveju, būtų siūlomi ŽŪR vicepirmininkais. Adolfui Jasinevičiui debatuose talkino Baltijos labdaros fondo direktorius Arūnas Svitojus ir Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas.

Joną Talmantą atlydėjo triskart gausesnė komanda, kurioje - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos Tarybos pirmininkas Aušrys Macijauskas, kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė" direktorius Mindaugas Maciulevičius ir kt.

Debatų pradžioje kandidatų paprašyta įvardyti tris savo stipriąsias savybes ir tris teigiamus Žemės ūkio rūmų veiklos aspektus.

Adolfas Jasinevičius

Jonas Talmantas

Įvardykite savo tris stipriąsias savybes

Gebėjimas išklausyti (demokratiškumas)

Gebėjimas dirbti komandoje

Gebėjimas telkti bendram darbui (konsolidavimas)

Užsibrėžto tikslo siekimas

Priešininko nuomonės gerbimas

Gebėjimas siekiant bendro tikslo rasti sutarimą su draugais ir priešininkais

Nurodykite tris teigiamus Žemės ūkio rūmų veiklos aspektus

Sutelkia žemdirbius ir konsoliduoja jų nuomonę

Sutelkia žemdirbių asociacijas po vienu stogu

Vyksta gilios diskusijos, leidžiančios priimti teigiamus sprendimus

Gražina aplinką - išorę ir vidų

Telkia žemdirbius bendrai veiklai

Dirba daug gražių moterų

Kandidato palinkėjimai varžovui

Demokratiškai, draugiškai priimti iššūkius. Jei laimėsiu, kviečiu drauge dirbti bendram žemdirbių labui.

Nepaisant rinkimų rezultatų linkiu likti ištikimam bendro darbo principams

Komandos nariai

Algis Baravykas, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius

Arūnas Svitojus, Baltijos labdaros fondo direktorius ir

Jonas Sviderskis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius

Vidas Juodsnukis, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas

Aušrys Macijauskas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos Tarybos pirmininkas

Mindaugas Maciulevičius, kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė" direktorius

Saulius Daniulis, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas

Linas Žabaliūnas, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas

Nikolajus Dubnikovas, ūkininkas

Kandidatams buvo suteikta po 8 minutes prisistatyti ir supažindinti su programinėmis nuostatomis.

A. Jasinevičiaus parengtoje Rūmų strategijoje akcentuojama ŽŪR narių veiklos sutelktumo svarba. Jo nuomone, Rūmų įtaka sustiprės, kai bus užtikrintos visų ŽŪR narių (pavyzdžiui, tokių kaip šalies mėsos perdirbėjų ar grūdų augintojų asociacijų ir rajoninės bitininkų draugijos) lygios teisės ir galimybės, o ŽŪR taps konsoliduotos nuomonės reiškėja.

Rūmai, anot A. Jasinevičiaus, turi tapti vienbalse organizacija, o ŽŪR narės - neginčyti daugumos sprendimų, nereikšti priešingos nuomonės. „Rūmai yra skėtis, todėl jokia organizacija neturi badyti skėčio iš apačios ar mėginti jį prakiurdyti, nes tuomet lis ant visų. Šitokio elgesio netoleruosime", - pabrėžė A. Jasinevičius.

Pretendento įsitikinimu, ŽŪR veiklos svoris turėtų būti perkeltas į komitetus, būtent komitetuose (kaip ekspertinėje grandyje) turėtų būti aptariamos svarbiausios problemos ir pasiūlomos išeitys, o ŽŪR Prezidiumas, Taryba priimtų galutinius sprendimus.

Jei ŽŪR pirmininku būtų išrinktas J. Talmantas, jis siektų, kad Žemės ūkio rūmai taptų žemdirbių parlamentu - svarbiausia žemdirbius ir kaimo gyventojus atstovaujančia skėtine organizacija, vienijančia asocijuotas struktūras. „Siekdami platesnio ne tik žemdirbių, o visų kaimo gyventojų atstovavimo, turime priimti į Rūmus kuo daugiau organizacijų, užuot jas šalinę. Negerai, kad šiemet pašalintos trys organizacijos, turinčios finansinių ar kitų veiklos problemų. Dar anksčiau buvo sudarytos sąlygos kaimo bendruomenių organizacijoms palikti Žemės ūkio rūmus. Tai nėra geras kelias. Durys bus atviros visoms išėjusioms ir pašalintoms organizacijoms", - sakė J. Talmantas.

ŽŪR savarankiškumo stiprinimą J. Talmantas sieja su Rūmų nepriklausomumu nuo politinių partijų ir valstybinių struktūrų ar įstaigų (įteisinant privalomą žemdirbių savivaldos finansavimą pačių žemdirbių lėšomis).

Komandų pristatymas

Kandidatų komandų pristatymui buvo skirta vienodai laiko, todėl gausesnės J. Talmanto komandos nariams teko kalbėti glausčiau, trumpiau, o varžovo komanda galėjo prisistatyti išsamiau.

A. Jasinevičiaus komandos narys A. Baravykas jau 11 metų vadovauja Lietuvos kiaulių augintojų asociacijai. Jo nuomone, ŽŪR eina geru keliu, Rūmų veiklos ydų jis neįžvelgia. „Geras statutas, yra galimybė diskutuoti, reikšti nuomonę", - argumentavo A. Baravykas.

Nuotraukoje iš kairės: Arūnas Svitojus, Adolfas Jasinevičius, Algis Baravykas

Baltijos fondo vadovo ir ūkininko A. Svitojaus manymu, Rūmų veiklą reikėtų modernizuoti atsižvelgiant į laikmetį, tačiau atsargiai, iš lėto, negriaunant. „Iš Žemės ūkio ministerijos turėtume perimti 6-7 funkcijas, visų pirma tas, kurios susijusios su verslu, kontrole, švietimu, apimant ir konsoliduojant konsultavimą", - sakė A. Svitojus.

Tiek A. Jasinevičius, tiek A. Baravykas ir A. Svitojus yra dirbę Žemės ūkio ministerijoje (pastarasis buvo viceministru). Iš J. Talmanto komandos narių ministerijoje yra dirbę J. Sviderskis ir A. Macijauskas (pastarasis - viceministru).

LŽŪBA generalinis direktorius J. Sviderskis abejojo, ar Rūmams šiuo metu reikia siekti perimti dalį naujų funkcijų iš ministerijos, nes funkcijoms vykdyti reikia turėti išteklių.

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas V. Juodsnukis nesutiko su oponentų nuomone esą Rūmai eina teisingu keliu. „Visa ligšiolinė Rūmų veikla - tai tik veiklos imitavimas: garvežys stovi vietoje, nes baigėsi degalai, o visi siūbuoja vagoną ir džiaugiasi, esą kaip puikiai riedame", - sovietmečio anekdotą priminė V. Juodsnukis.

Nuotraukoje iš dešinės: Jonas Sviderskis, Jonas Talmantas, Vidas Juodsnukis, Nikolajus Dubnikovas, Aušrys Macijauskas, Mindaugas Maciulevičius, Saulius Daniulis, Linas Žabaliūnas

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas ir ūkininkas Nikolajus Dubnikovas sakė, jog nesiekia postų Rūmuose, tačiau atvyko pademonstruoti palaikymą Jonui Talmantui, nes mano, kad jis geriausiai tinka vadovauti ŽŪR.

Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorės Zofijos Cironkienės nuomone, Rūmams būtinai reikia pokyčių ir naujovių, o A. Jasinevičius reprezentuoja praeitį. Ji teiravosi kandidatų ir jų komandų narių, ar tapę ŽŪR vadovais, vicepirmininkais, jie atsisakys pareigų savo organizacijose, kad išvengtų interesų konflikto?

Abiejų pusių atstovai pareiškė įsitikinimą, kad jokio interesų konflikto nekils, todėl pareigų organizacijose neatsisakys. „Jei interesų konfliktas kils, tuomet vertinsime", - sakė A. Jasinevičius. J. Talmantas pareiškė, kad išrinktas ŽŪR pirmininku atsisakys vadovavimo Lietuvos ūkininkų sąjungai.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai