Žemės ūkio rūmai paminėjo dvigubą jubiliejų
2011-11-11

Kaunas, lapkričio 11 d. Šiais metais Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) švenčia dvigubą sukaktį - įkūrimo 85-metį ir atkūrimo 20-metį. Vakar surengtoje šventinėje konferencijoje svečiai linkėjo žemdirbių savivaldai išsaugoti savarankiškumą, nepriklausomybę ir garbingai atstovauti visos šalies žemdirbių interesams.

Beveik 60 žemdirbių organizacijų jungiantys ŽŪR yra vieni seniausių Europoje - pavyzdžiui, Estijoje tokia organizacija įkurta 1932 m., Austrijoje - 1952 m. Lietuvos Žemės ūkio rūmų įkūrimo data laikoma 1926 m. gegužės 27 d., kuomet įvyko steigiamasis suvažiavimas.

Tačiau Rūmų istorija prasidėjo šiek tiek anksčiau - 1921 m. žemės ūkio ministras Jonas Pranas Aleksa iškėlė mintį, kad Lietuvoje turėtų būti sukurta visuomeninė savivaldi ūkininkų atstovybė. Buvo sudaryta komisija, kuri turėjo paruošti teisiniu aktus. Parengiamieji darbai užtruko ir tik 1925 m. gruodžio 19 d. Seime buvo priimtas Žemės ūkio rūmų įstatymas, kuris „Vyriausybės žiniose" buvo paskelbtas dar po keturių mėnesių - 1926 m. balandžio 21 d. Vadovaudamasis šiuo įstatymu, ministrų kabinetas paskyrė steigiamojo suvažiavimo dieną - jau minėtąją gegužės 27-ąją.

Lytagra 2 21 01 11 + Biomase 21 01 18

1940 m., sovietų okupacijos pradžioje, Rūmai buvo likviduoti (labai trumpam buvo atkurti vokiečių okupacijos metais) ir atkurti tik Lietuvai atgavus Nepriklausomybę 1991 m. Tų metų gegužės 25 d. Rūmuose įvyko atkuriamoji konferencija, kurioje dalyvavo visuomeninių organizacijų atstovai, ūkininkai, mokslininkai, Aukščiausios tarybos deputatai, Žemės ūkio ministerijos, Kauno miesto savivaldybės atstovai. Tą dieną pareiškimus tapti Rūmų nariais parašė 60 žmonių, buvo išrinkta 27 narių taryba, kurios pirmininku tapo profesorius Antanas Stancevičius.

Po trijų savaičių ŽŪR taryba susirinko į pirmąjį posėdį dar neatgautų patalpų salėje ir tik metų gale buvo priimtas Vyriausybės nutarimas, patvirtinantis Rūmų nuostatus ir pavedantis Kauno miesto savivaldybės valdybai iki metų pabaigos perduoti neatlyginamai naudoti patalpas Kaune, Donelaičio gatvėje.

Beje, įdomus faktas - tais metais Kauno miesto turto perėmimo komisijos pirmininkas buvo dabartinis žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Ministras sakė puikiai prisimenąs tą metą, kai perėmus ir inventorizavus pastatą, prof. Jonas Čiulevičius ragino greičiau forminti dokumentus ir perduoti pastatą žemdirbių savivaldai. „Iš visuomeninių organizacijų tik žemdirbiams ir Šaulių sąjungai Kauno mieste buvo perduoti pastatai. Šis faktas rodo didelę pagarbą ūkininkams", - prisiminė K. Starkevičius. Kartu jis pastebėjo, kad per tuos 20 metų didžioji Rūmų salė beveik nepasikeitė, netgi kėdės tos pačios likusios, tačiau nors salėje dažnai būdavo šalta, čia visada vykdavo karštos ir rezultatyvios diskusijos.

Pasak ministro, ŽŪR labai daug prisidėjo prie kaimo įvaizdžio gerinimo. „Neseniai buvo atlikta apklausa, kurią ūkio sritį Lietuvos visuomenė vertina kaip perspektyviausią. 45 proc. apklaustųjų nurodė žemės ūkį, - sakė K. Starkevičius. - Rūmams linkiu išlikti savarankiškiems, kad visada jums pūstų vienas vėjas - kaimo ir žemdirbių vėjas."

Kad Rūmų veiklą, ypač atkūrimo pradžioje, bandyta lenkti tai į vieną, tai į kitą pusę, prisiminė ŽŪR atkūrimo iniciatyvinės grupės narys Vytenis Neverdauskas. „Rūmus daug kas mėgino tempti į savo pusę, politizuoti, tačiau žemdirbių savivalda sugebėjo atsilaikyti", - sakė V. Neverdauskas.

Sveikinimo kalboje Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) direktorius Edvardas Makelis pabrėžė, kad Rūmų pasiekimai yra neabejotinai reikšmingi, tačiau laukia nauji iššūkiai. Pasak E. Makelio, LŽŪKT ir ŽŪR veiklos arealas panašus, todėl labai svarbu ieškoti ir rasti šias institucijas jungiančių grandžių. Minčiai stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą pritarė ir ŽŪR pirmininkas Andriejus Stančikas. „Manau, kad dirbdami ranka rankon, mes galime pasiekti daug geresnių rezultatų", - sakė pirmininkas.

ŽŪR pirmininkas pabrėžė, kad Rūmai daug dėmesio skiria kooperacijos skatinimui (2006 m. įsteigtas Kooperacijos koordinavimo centras), žemdirbių mokymams (jie vykdomi nuo 1992 m.), o pagrindinis uždavinys - atstovauti žemdirbiams valdžios institucijose, taip pat dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje.

„Ateities uždavinys - naujasis 2014-2020 m. finansavimo periodas. Visi kartu turime siekti, kad šiuo periodu mūsų ūkininkams ateitų pačios geriausios išmokos, kad mūsų žemdirbiai būtų užkloti šilčiausia antklode. Džiaugiuosi, kad su latviais ir estais randame bendrą kalbą ir kartu kovojame. Dirbame ne tik dėl žemės ūkio ir kaimo - mes dirbame dėl visos Lietuvos", - sakė ŽŪR pirmininkas A. Stančikas.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokią inovaciją ketinate diegti savo ūkyje 2021 metais?
Orai