Žemės ūkio inžinieriai švenčia fakulteto įkūrimo 70-metį
2016-09-23

Akademija (Kauno r.). Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakultetas ketvirtadienį minėjo įkūrimo 70-metį. Šventinė diena prasidėjo tarptautine moksline konferencija „Inžinerija tausojančiai žemės ūkio plėtrai", kurioje pranešimus skaitė ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Čekijos, Turkijos, Ukrainos ir net Indijos mokslininkai.

Pasidalinę į penkias sekcijas žemės ūkio mokslininkai dalinosi patirtimi ir naujausiais tyrimais tiksliojo ūkininkavimo, derliaus dorojimo, transporto inžinerijos ir mechaninių sistemų, atsinaujinančios energetikos srityse, aptarė technologijų ir aplinkos saugos problemas.

Linas agro mob 21 04 01+ Bioversija 21 04 30

ASU centrinių rūmų iškilmių salė pilnutėlė, nemaža dalis į minėjimą susirinkusiųjų - Žemės ūkio inžinerijos fakulteto absolventai

Šventiniame minėjime ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas pasidžiaugė, kad infrastruktūros ir mokslinės bazės pokyčiai universitete ir fakultete šią aukštąją mokyklą daro viena moderniausių šalyje, o inžinerinio mokslo pasiekimai pripažįstami tarptautiniu mastu.

„Esame inžinerinio mokslo, skirto žemės ūkiui, vieni iš lyderių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje", - teigė A. Maziliauskas, primindamas, kad tokia yra tarptautinių ekspertų, vertinančių mokslo ir studijų kokybę, nuomonė.

Jis pabrėžė, kad Žemės ūkio inžinerijos fakultetą baigę specialistai ne tik plačiai pasklidę po valstybines, mokslo ir verslo įstaigas, bet ir vadovauja žemės ūkio įmonėms. Jo žodžius patvirtino ir sveikinti susirinkusieji, pradedant žemės ūkio viceministre Lina Kujalyte, kuri skaitė ministrės V. Baltraitienės sveikinimą, baigiant įmonių, kurios yra fakulteto mecenatės, atstovais. Per 70 m. fakultetą baigė beveik 11 tūkst. absolventų, iš jų - 760 antrąją pakopą.

Dėkodamas strateginiams partneriams ir mecenatams rektorius prof. Antanas Maziliauskas sakė: „Jei norime augti, turime augti kartu."

Primindamas Žemės ūkio inžinerijos fakulteto istoriją dekanas dr. Rolandas Domeika atkreipė dėmesį, kad per septyniasdešimt metų fakultete vyko nemažai permainų, tačiau esminiai pokyčiai prasidėjo 2012 m., kai buvo pertvarkyta fakulteto struktūra ir nuspręsta katedras keisti institutais. Taip Žemės ūkio inžinerijos fakultete vietoj šešių tuo metu veikusių katedrų buvo įkurti trys institutai: Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos, Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos, Žemės ūkio inžinerijos ir saugos.

„2016-2017 studijų metus sutikome optimistiškai nusiteikę ir aštuntąjį fakulteto dešimtmetį pradedame aiškiai žinodami, kas mes esame ir kokie norime būti. Esame pasirengę iššūkiams ir pokyčiams, esame atviri naujovėms, nebijome jas kurti ir nuolat tobulėti technologijos mokslų srityje", - teigė dekanas Rolandas Domeika

Šiuo metu fakultete vykdomos 6 pirmosios ir 5 - antrosios pakopos studijų programos, studijuoja apie 750 studentų. Viena populiariausių yra žemės ūkio mechanikos inžinerijos programa, kurią dažnai renkasi ir užsienio studentai. „Galime pasidžiaugti, kad šiuo metu fakultete vykdomos visos studijų programos yra ypač reikalingos darbo rinkai, dauguma jų yra vertintos tarptautinių ekspertų ir akredituotos maksimaliam 6 m. laikotarpiui", - sakė R. Domeika.

Šventiniame minėjime nepamiršti ir fakulteto dėstytojai, mokslininkai ir darbuotojai. Atminimo medalis už ilgametį mokslinį darbą įteiktas Žemės ūkio inžinerijos fakulteto prodekanui, Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos instituto docentui prof. Jonui Čėsnai; padėkos raštais apdovanota nemažai visų trijų institutų darbuotojų.

Apdovanoti Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dėstytojai, mokslininkai ir darbuotojai

Jubiliejaus proga fakulteto bendruomenę sveikino Indijos, Latvijos, Estijos, Čekijos, Baltarusijos žemės ūkio aukštųjų mokyklų atstovai - tarptautiniam bendradarbiavimui universitetas ir fakultetas skiria ypač didelį dėmesį. Su dovanomis ir linkėjimais atvyko ir universiteto socialiniai partneriai, bendradarbiaujančių mokslo įstaigų atstovai ir mecenatai: „Lytagros", „Biržų žemtiekimo", „East West Agro", „DeLaval" atstovai ir daugelis kitų.

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto istorijai ir dabarčiai apžvelgti ir įamžinti 70-mečio proga išleista knyga ir pasodintas ąžuoliukas. Šiandien fakultete - atvirų durų diena, jame laukiami visų laidų absolventai.

Fakulteto 70-mečiui suburti prieš 35 metus vokaliniame vyrų ansamblyje dainavę Žemės ūkio inžinerijos fakulteto absolventai užtraukė ne vieną naują ir dar tada dainuotą dainą

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14 +NMA

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate virtualius renginius: posėdžius, seminarus, konferencijas, kt.?
Orai