Už darbą veterinarijos gydytojus gyrė, o už išreikštą nuomonę - kritikavo
2015-04-28

Kaunas. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (LVGA) Bendrosios praktikos sekcijos ataskaitos ir rinkimų susirinkime ne tik buvo renkama valdyba. Diskusijose veterinarijos gydytojai gavo pylos nuo VMVT direktoriaus Jono Miliaus už tai, kad kai kurie jų suabejojo vieno projekto reikalingumu.

Gerokai atsinaujinusi Bendrosios praktikos sekcijos 15 narių valdyba netrukus rinks ir sekcijos pirmininką, kuriuo paskutiniuosius ketverius metus buvo Algimantas Lūža.

„Prieš 4 metus netikėtai mane stumtelėjote į šias pareigas, nebuvau joms pasirengęs. Bet ačiū už pasitikėjimą", - dėkojo kolegoms A. Lūža. Kalbėdamas apie per kadenciją nuveiktus darbus jis teigė, kad darbas vyko konstruktyviai, daug diskutuota pačioje sekcijoje dėl įvairių projektų ir nutarimų, nuolat mindyti valdžios koridoriai sprendžiant veterinarijos gydytojams svarbius klausimus, nors ne visi priimti sprendimai tenkino. „Todėl negaliu pasakyti, kad nuveikta labai daug, kad, jūs, kolegos, galėtumėte dirbti oriai, galvodami tik apie savo darbą. Kai kurie biurokratiniai sprendimai varžo mus ir, jei galima taip pasakyti, atima mūsų pelną, nes negalime atlikti ir profilaktinių, ir kai kurių kitų darbų", - kalbėjo A. Lūža.

Dojus agro 19 09 10

Ar Algimantas Lūža bus perrinktas Bendrosios praktikos sekcijos pirmininku, paaiškės pirmajame naujosios valdybos posėdyje

Naujai išrinktai valdybai, kurioje pasikeitė maždaug pusė narių, jis linkėjo optimizmo, kokiu ji pasižymėjo dirbdama pastaruosius 4 metus. „Ir nebijokite atsimušti į sieną, nes už jos taip pat vyksta gyvenimas", - šyptelėjo A. Lūža. Jis buvo perrinktas valdybos nariu, todėl turi galimybių ir dar vienai kadencijai likti Bendrosios praktikos sekcijos pirmininku, kuris bus renkamas iš valdybos narių.

LVGA prezidentas prof. Vidmantas Bižokas, pastebėjęs, kad Bendrosios praktikos sekcija sudaro didžiąją dalį visos asociacijos narių, į valdybą skatino rinkti tokius žmones, kurie sugebės dirbti konstruktyviai ir visų labui. LVGA Bendrosios praktikos sekcija vienija daugiausia rajonuose dirbančius privačius veterinarijos gydytojus.

Naujosios valdybos nariai: Rimas Račkauskas (Alytus, Varėna), Jonas Gintautas (Kaunas), Petras Tamašauskas (Klaipėda), Girmantas Gumauskas (Marijampolė), Algimantas Lūža (Panevėžys), Valdas Povilionis (Šiauliai, Pakruojis), Skaistė Grikšaitė (Tauragė, Šilalė), Edvardas Liutkus (Telšiai), Audrius Kimontas (Utena), Raimondas Matutis (Vilnius), Alius Pockevičius (Kaunas), Sigitas Japertas (Kaunas), Juozas Labeikis (Plungė), Eugenijus Ulachovičius (Kaunas), Arūnas Kurlianskas (Šilutė).

Skaistė Grikšaitė - vienintelė moteris Bendrosios praktikos sekcijos valdyboje

„Kaime dirbantis privatus veterinarijos gydytojas yra Valstybinės veterinarijos tarnybos veidrodis. Todėl norėčiau jums padėkoti už praėjusius kelis metus, kurie buvo mums išbandymų metai", - kalbėjo VMVT direktorius Jonas Milius, turėdamas galvoje ir Lietuvoje buvusį klasikinį kiaulių marą, ir neseniai pasirodžiusį afrikinį.

Beje, dėl afrikinio kiaulių maro vis dar yra daugiau klausimų negu atsakymų. J. Milius sakė, kad pastebėta įdomių dalykų - sumedžiotų sveikų šernų kraujyje randama antikūnų. Tai galbūt rodo, kad jie yra persirgę AKM. Tokių šernų randama apie 30 proc.

VMVT vadovas dėkojo kolegoms už tai, kad Lietuva jau pripažinta šalimi, kurioje nėra galvijų leukozės, bruceliozės ir tuberkuliozės, o tai atveria vartus prekybai su visu pasauliu. „Tai - jūsų indėlis ir darbas. Taip pat ir dėl pasiutligės - pernai jau neužfiksuota nė vieno šios ligos atvejo. Tai irgi didelis veterinarijos gydytojų nuopelnas", - pasidžiaugė J. Milius. Jis prisiminė ir privačios veterinarijos praktikos pradžią, kai prieš 25 metus veterinarijos gydytojai buvo „išmesti nuogi į dilgėles", bet išgyveno.

Trumpą, bet su gilia mintimi, kalbą kolegoms pasakė Bendrosios praktikos sekcijos susirinkime svečio teisėmis dalyvavęs LVGA veterinarijos farmacijos asociacijos pirmininkas Jurūnas Jonas Jablonskas: „Aš visada norėjau būti laisvas ir nepriklausomas. Toks ir esu, to ir jums linkiu. Bet norint būti nepriklausomu, reikia labai priklausyti. Priklausyti organizacijai, kuri turėtų daug savivaldos, kuri galėtų spręsti savo kasdienius reikalus ir turiu viltį, kad visada mūsų visa veterinarija būtų vieninga."

Veterinarijos gydytojų susirinkimo svečiai - LVGA prezidentas prof. Vidmantas Bižokas (pirmoje eilėje kairėje) ir LVGA veterinarijos farmacijos asociacijos pirmininkas Jurūnas Jonas Jablonskas (pirmoje eilėje centre)

Ar reikalinga nauja stambių gyvulių klinika?

Susirinkime apie vienybę neveltui kalbėta. Pastaruoju metu bene karščiausia diskusijų tema - Stambių gyvulių klinikos prie Veterinarijos akademijos statybų projektas.

Ne paslaptis - privatūs veterinarijos gydytojai baiminasi, kad įkūrus šią kliniką su mobiliomis specialistų grupėmis, jiems gali sumažėti darbo. Reaguodamas į tokias veterinarų mintis, draugiškas J. Miliaus tonas pasikeitė: „Esame viena šeima - akademija, veterinarijos gydytojai, VMVT. Ir dabar pradėti kritikuoti... Jūs turite palaikyti kiekviename žingsnyje. Ta klinika, jeigu ji bus, iš jūsų duonos tikrai neatims."

VMVT vadovui Jonui Miliui nepatiko, kad kai kurie veterinarijos gydytojai išreiškė nerimą, ar nauja stambių gyvulių klinika neatims iš jų darbo

Jis atkreipė dėmesį, kad bendromis pastangomis iškovota galimybė veterinarijos gydytojams dalyvauti Kaimo plėtros programoje ES paramai gauti (veterinarijos gydytojams ir kitiems žemės ūkio specialistams bus paskirstyta vos 200 tūkst. EUR suma - red. past.). „Šiandien jau turėtų būti parengti dokumentai projektui, to už jus niekas nepadarys. Pakelkite rankas, kas jau parašėte projektą? Kritikuojate klinikas, kad kažkas kažką darys, užuot įsisavinę tai, ką galite. Jeigu miegosite, kiti pasinaudos ta parama. Taigi reikia dėkingumo. Kad man nebūtų kritikos spaudoje, tai labai negražu iš mūsų pusės", - tokie VMVT direktoriaus žodžiai pakeltu tonu sukėlė veterinarijos gydytojų šurmulį. Į vieno gydytojo pastabą, kad demokratinėje valstybėje nedraudžiama reikšti savo nuomonės, J. Milius atrėžė, kad „nuomonės turi būti protingos".

Situaciją pašvelnino LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. Henrikas Žilinskas. Jis aiškino, kad šis projektas, tik kitu pavadinimu, buvo parengtas ir jam buvo numatyti finansavimo šaltiniai iš ES lėšų dar praėjusiu BŽŪP finansiniu laikotarpiu. „Tačiau atsitiko taip, kad daugelio metų įdirbis - ir projekto tema, ir jam skirti pinigai - nukeliavo į ASU, o prie to labai prisidėjo buvęs žemės ūkio ministras, mūsų Alma Mater absolventas prof. Vigilijus Jukna", - profesorius pagaliau garsiai pasakė tai, apie ką jau pašnibždomis kalbama seniai.

O stambių gyvulių klinika, kanclerio teigimu, yra tikrai būtina akademijai, nes dabartinė neatitinka reikalavimų: „Ta klinika, jeigu ji bus pastatyta, tarnaus studijoms, mokslui ir jūsų kvalifikacijai kelti. Manau, kai kuriais atvejais ši klinika jums netgi padės, o ne konkuruos. Ji tarnaus bendram labui". Be to, H. Žilinskas patikino veterinarijos gydytojus, kad klinika tikrai nebus statoma iš tų 200 tūkst. eurų sumos, finansavimo šaltiniai bus kiti.

LSMU prorektorius veterinarijai prof. Antanas Sederevičius pridūrė, kad visi akademijos atnaujinimo darbai vykdyti iš Europos projektų, t. y. ES lėšų, o ne iš valstybinių. „Naujos stambių gyvūnų klinikos statyba akademijai reikalinga, nes didžiausios pastabos iš Europos ekspertų buvo būtent dėl reikalavimų neatitinkančios dabartinės klinikos. Manau, rasime bendrą kalbą, o jūs ir toliau liksite svarbiausiais Veterinarijos akademijos ambasadoriais", - kreipdamasis į veterinarijos gydytojus sakė prorektorius.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką svarbiausio turėtų nuveikti ministras A. Palionis?
Orai