Tradiciniame konkurse - ūkių įvairovė
2014-12-05

Kaunas. Šiandien kultūros ir sporto centre „Girstutis" - konkurso „Metų ūkis 2014" finalinis renginys. Tradicinis konkursas surengtas 21-ąjį kartą. Tarp nugalėtojų - ir stambių, kelis šimtus hektarų dirbančių ūkių savininkai, ir vos 15 ha plote ūkininkaujantys žemdirbiai.

Konkurse dalyvavo 400 ūkių, iš jų buvo išrinkti 125 laimėtojai: 42 pirmos, 43 antros (Kėdainių r. sav. antrąją vietą dalinasi du ūkiai) ir 40 trečios vietų (trečiosios vietos nėra Kėdainių r. ir Birštono savivaldybėse).

Renginys prasidėjo skambiu pučiamųjų orkestro „Ąžuolynas" maršu. Susirinkusius pasveikino Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas. Jis pabrėžė, kad šiųmečių laimėtojų amžiaus vidurkis gerokai mažesnis, t. y. padaugėjo jaunų ūkininkų, kurie pradėjo ūkininkauti maždaug prieš 15 metų. „Visi laimėtojai yra įgiję išsilavinimą - nustokite vadinti runkeliais!" - šią J. Talmanto pastabą salė palydėjo plojimais.

Kalbėdamas apie ūkininkavimo sąlygas, J. Talmantas paminėjo nepalankią žiemą (kai kam teko net 2 kartus žiemkenčiai iššalo), Rusijos embargą, sumažėjusias išmokas. „Neaišku, ko tikimasi iš ūkininko - ar pridėtinės vertės kūrimo, ar besąlygiško taisyklių ir reikalavimų vykdymo?" - klausė LŪS vadovas.

„Reikia stiprybės ir energijos, kad išliktume. Todėl neatsitiktinai šių metų nugalėtojų simboliu pasirinkome ąžuolą", - pažymėjo J. Talmantas.

Pagerbti žemdirbių atvykusi žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė kalbėjo apie agrarinio sektoriaus svarbą, jo kuriamas darbo vietas ir milžinišką įtaką gretutiniams sektoriams. „Jūs dirbate visus metus. Adventinis laikas - graži proga nulenkti prieš jus galvą. Linkiu, kad Kūčių vakarą labai jaukiai praleistumėte savo namuose, tarp artimųjų", - linkėjo ministrė.

LŪS pirmininkui Jonui Talmantui ministrė įteikė simbolinę pasagą, sakydama, kad dar skambiau aidėtų jo žingsniai ministerijoje, kai jis atvyks kovoti dėl ūkininkų interesų.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius linkėjo, kad 2015-ieji būtų derlingesni, o politikai įsiklausytų į reikalavimus ir tesėtų pažadus.

Sveikino žemdirbius ir pagrindinių šventės rėmėjų atstovai - Andrius Ivašauskas (DNB banko Kauno regiono skyrius) ir Saulius Silickas (UAB „Biržų žemtiekimas" generalinis direktorius).

Tarp šventės svečių buvo Seimo narių, žemės ūkio viceministras S. Cironka, įvairių valstybinių, mokslo institucijų atstovai, LŽŪKT vadovybė ir biurų darbuotojai.

Į šventę šįkart pakviesti tik LŪS nariai

Konkurso organizatoriai - Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) - rezultatus gavo iš 44 savivaldybių, tačiau laimėtojai į renginį pakviesti iš 42 savivaldybių. Mat LŪS sprendimu konkursas gali būti organizuojamas visose Lietuvos savivaldybėse, tačiau į Respublikinę apdovanojimo šventę organizatoriai pasilieka teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų bei mažų savivaldybių laimėtojus.

Šiemet rezultatų apie įvykusį „Metų ūkio" konkursą gauta iš ne LŪS narių - Rokiškio ir Ukmergės rajonų savivaldybių. Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga nėra LŪS narys ir veiklą vykdo savarankiškai, o Ukmergėje iš viso neatsikuria ūkininkų sąjunga. Kelerius metus iš eilės šių rajonų atstovai į respublikinį renginį buvo kviečiami, bet šiemet buvo nuspręsta šių savivaldybių laimėtojų neskelbti bendrame laimėtojų sąraše ir į šventę nebekviesti.

„Apmaudu dėl tų rajonų ūkininkų, nes jie, be jokios abejonės, yra šaunūs ir pažangūs ūkininkai. Tačiau sprendimas priimtas: organizacijoje turi būti tvarka ir pagarba esantiems nariams, o išimtys ne nariams gali būti daromos tik ribotą laiką", - paaiškino konkurso organizatoriai.

Geri rezultatai priklauso ne nuo ūkio dydžio

Tarp pirmos vietos nominantų yra du itin stambūs ūkiai. Tai Kėdainių r. sav. Gudžiūnų kaimo ūkininkai Aurika ir Vaidotas Žičiai, dirbantys 800 ha žemės, bei Varėnos r. sav. Gudakiemio kaimo ūkininkai Vytautas, Remigijus ir Justinas Rauloniai (tėvas ir sūnūs), dirbantys 770 ha ir laikantys 60 bičių šeimų.

Vidutinis visų 2014 m. laimėtojų ūkio dydis nustatytas 199 ha, o pirmos vietos laimėtojų vidutinis ūkis - 262 ha. Mažiausias pirmos vietos laimėtojų ūkis yra Druskininkų sav. Radvilonių kaime ūkininkaujančių Albinos ir Vito Kazakevičių - 15 ha mišrios specializacijos ūkis, auginantis kiaules ir raguočius.

Kadangi vis daugiau dėmesio skiriama gyvulininkystės šakai, tai kasmet tarp laimėtojų pastebime ir daugiau mišrių gyvulininkystės ūkių. Tarp pirmos vietos laimėtojų didžiausias šios šakos ūkis yra iš Šilalės r. sav. Tenenių. Ūkininkai Daiva ir Egidijus Gečai anketoje nurodę, kad savo ūkyje laiko 675 galvijus, iš jų 276 yra melžiamos karvės. Jie dirba 410 ha žemės.

Antros vietos laimėtojų vidutinis ūkio dydis 196 ha. Iš jų didžiausi Panevėžio r. sav. Daniūnų kaime ūkininkaujančių Reginos ir Valento Gutauskų 650 ha augalininkystės ūkis bei Biržų r. sav. Meilūnų kaime ūkininkaujančių Simonos ir Audriaus Stačkūnų ekologinis gyvulininkystės ūkis: čia dirbama 510 ha ir laikoma 270 galvijų. O hektarų skaičiumi mažiausias - Raseinių r. sav. Sujainių kaime ūkininkaujančios Elenos Borusienės 37 ha ūkis, kuriame užsiimama gyvulininkyste - laikomos 24 karvės bei 18 vnt. prieauglio.

Tarp antrosios vietos laimėtojų didžiausias mišrus gyvulininkystės ūkis yra Prienų r. sav. Gerulių kaime ūkininkaujančių Rasos ir Algimanto Mieliauskų. Jie ūkyje laiko 100 melžiamų karvių, 82 penimus bulius ir 140 prieauglio, dirba 450 ha žemės.

Trečiosios vietos laimėtojų vidutinis ūkio dydis 138 ha, o didžiausi iš jų yra Varėnos r. sav. Urkionių kaime ūkininkaujančių tėvo Stasio ir sūnaus Manto Kierų 470 ha mišrus ūkis, kuriame laikomos 24 melžiamos karvės ir 8 vnt. prieauglio bei Pasvalio r. sav. Pumpėnuose ūkininkaujančių Vilmos ir Donato Matuzevičių 354 ha mišrios specializacijos ūkis, laikantis 70 avių. Mažiausias - Tauragės r. sav. Barsukynės kaime ūkininkaujančių Ritos ir Kęstučio Stankų 20 ha gyvulininkystės ūkis, kuriame auginamos 44 melžiamos karvės ir 14 vnt. prieauglio.

Tarp trečiosios vietos laimėtojų didžiausias mišrus gyvulininkystės ūkis yra Marijampolės r. sav. ūkininkaujančių Astos ir Juozo Botyrių ūkis, laikantis 150 galvijų ir dirbantis 150 ha žemės.

Tarp jauniausio ir vyriausio - daugiau 50 metų skirtumas

Ūkininkams labai svarbi nuosava žemė. Apibendrindami duomenis apie visų laimėtojų dirbamą žemės plotą pastebėjome, jog pirmos vietos laimėtojai vidutiniškai dirba 133 ha, antrosios - 92 ha, trečiosios - 60 ha nuosavybės teise turimos žemės.

Yra tradicija, kasmet tarp laimėtojų paminėti jauniausią ir vyriausią ūkininkus. 2014 m. vyriausias tarp laimėtojų yra Marijampolės r. sav. pirmos vietos nominantas 75 m. Mangirdas Krunkaitis, puikiai besitvarkantis 409 ha augalininkystės krypties ūkyje. Jauniausias yra 24 m. Gediminas Kontrimavičius iš Jonavos r. sav., konkurse užėmęs trečiąją vietą su 94 ha augalininkystės ūkiu.

Ūkininkaujančių laimėtojų vidutinis amžius - 46 metai (pirmosios vietos laimėtojų - 49 m., antrosios - 45 m., trečiosios - 44 m.), ūkininkauti pradėję vidutiniškai apie 1999-2000 m.

Didžioji dauguma nominantų savo anketose nurodė, jog turi aukštąjį išsilavinimą (41 proc.), aukštesnįjį išsilavinimą ir spec. vidurinį išsilavinimą turi panašus kiekis konkurse dalyvavusių ūkininkų - 30 proc. ir 22 proc. atitinkamai. 7 proc. nurodė turintys kitą išsilavinimą.

Ir sraigių augintojai, ir medinių žaislų gamintojai

Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, tarp laimėtojų vyrauja mišrios specializacijos ūkiai. Pagal 125 nominantų anketose nurodytus duomenis, yra 75 gyvulininkystės ir mišrios specializacijos ūkiai (tarp jų 6 ekologiniai) ir 50 augalininkystės ūkių (tarp jų 4 daržininkystės, 1 gėlininkystės ūkis).

Beveik pusšimtyje mišrios specializacijos ūkiuose užsiimama augalininkyste ir gyvulininkyste: laikomos karvės, prieauglis ar mėsiniai galvijai. Tačiau yra po vieną kitą ūkį, turintį kiaulių, elnių, danielių, arklių ar avių. Prienų r. sav. Jiezne įsikūrę ūkininkai Romutė ir Valdas Mazuroniai nurodė turintys mišrų ūkį ir auginantys 18 000 vnt. broilerių. O Šiaulių r. sav. Džiugikių kaime ūkininkaujantys Audronė ir Mindaugas Kerai anketoje įrašė, kad augina sraiges.

Iš laimėtojų norisi išskirti dar kelius išskirtinius ūkius. Tai Vilkaviškio r. sav. pirmos vietos laimėtojas žemės ūkio kooperatyvas „Senoji kryžkelė", užsiimantis medinių žaislų gamyba, didmenine pieno prekyba ir teikiantis agroserviso paslaugas. Kooperatyve dirba 40 žmonių.

Trakų r. sav. pirmosios vietos laimėtojai Lilija ir Stasys Rizgeliai įsirengę pieno perdirbimo cechą ir gamina sūrius. Šiaulių r. sav. Tvibių kaime ūkininkaujančių Romos ir Antano Baliutavičių daržininkystės ūkis turi išskirtinės kokybės ir trumpos maisto grandinės ūkio sertifikatus.

Nuo 2010 m. konkurso respublikinis rezultatų apibendrinimo renginys iš dalies organizuojamas dalinai Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba" veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas" šeštosios krypties lėšomis. Tačiau šventė neįvyktų be rėmėjų ir LŪS narių lėšų. Šventinės renginio dalies generalinis rėmėjas - DNB bankas, pagrindinis rėmėjas - bendrovė „Biržų žemtiekimas".

LŪS ir MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokius naujos valdžios sprendimus prognozuojate žemės ūkio srityje?
Orai