Šeimos ūkininkai siekia atskiro smulkių ir vidutinių ūkių rėmimo
2014-03-31

Kaunas. Žemės ūkio rūmuose įvykęs Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos suvažiavimas primininku dar vienai kadencijai perrinko Vidą Juodsnukį. Suvažiavimas priėmė rezoliuciją, reikalaujančią atskiro finansinio voko smulkių ir vidutinių ūkių rėmimui 2014-2020 m. laikotarpiu bei paragino ūkininkus karinės okupacijos grėsmės akivaizdoje stoti į savanoriškos karo tarnybos mokymus.

Suvažiavimas alsavo ryžtu kovoti už geresnes finansinės paramos pozicijas smulkiems ir vidutiniams ūkiams, išryškinti takoskyrą tarp stambiųjų žemvaldžių ir mažažemių, o taip pat šalyje artėjančių rinkimų nuotaikomis: pasisakiusiųjų sąraše buvo ir europarlamentaras S. Imbrasas, ir Seimo narys R. Dagys. Ilgokas kalbėjusių svečių sąrašas sutrikdė iš visos Lietuvos suvažiavusius ūkininkus. „Susirinkome apie savo problemas kalbėti ar svečių ir klerkų klausytis?" - kalbėjo galinėse eilėse.

LYTAGRA 19 07 04 mob

Suvažiavime dalyvavo 122 delegatai, atstovaujantis apie pusę tūkstančio organizacijos narių

Suvažiavimo dalyviams teko išklausyti ne tik pirmininko V. Juodsnukio ataskaitą, bet ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko S. Bucevičiaus, Seimo narių K. Starkevičiaus ir R. Dagio, europarlamentaro S. Imbraso, Kovos 11-osios Akto signatarės R. Gajauskaitės, žemės ūkio viceministro M. Kuklieriaus, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Žemės ūkio rūmų, Žemės savininkų sąjungos vadovų bei kitų įstaigų atstovų.

Suvažiavime dalyvavęs jaunimas siūlė mažiau klausyti svečių, o daugiau kalbėti apie žemdirbių problemas

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė R. Melnikienė supažindino žemdirbius su instituto keliama idėja skirstyti europinę paramą į du atskirus fondus: iš vieno būtų remiami stambieji žemdirbiai, iš kito - vidutiniai ir smulkieji, tuomet smulkiesiems netektų dėl paramos konkuruoti su stambiaisiais, jie būtų labiau apsaugoti.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis pristatė smulkių ir vidutinių ūkių konsultavimo galimybes ir perspektyvas. Konsultavimo tarnyba yra pasirengusi prisitaikyti prie žemdirbių poreikių, aprūpinant juos naujausia informacija, konsultuoti, mokyti ir padėti įsisavinant europinę paramą. Belieka užtikrinti, kad šių poreikių tenkinimą garantuotų naujos Kaimo plėtros programos priemonės.

Apie būtinas permainas finansuojant žemdirbius kalbėjo ir buvęs žemės ūkio ministras, Seimo narys ir vienas iš Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos įkūrėjų K. Starkevičius. „Mes esam ne abstraktus šeimos ūkis, o daug šeimų, gyvenančių iš savo darbo, tačiau nesulaukiančių deramos paramos iš valstybės, be paliovos remiančios stambiuosius žemvaldžius, žemės ūkio bendroves, pagaminančias tik apie 3 proc. žemės ūkio produkcijos."

Dėl vienašališkos laikysenos suvažiavime kliuvo Vyriausybei, Žemės ūkio ministerijai ir Žemės ūkio rūmams. Suvažiavime daug aiškintis teko tiek ŽŪR pirmininkui Andriejui Stančikui, tiek jo pavaduotojui S. Dimaičiui.

Suvažiavime kliuvo Žemės ūkio rūmų vicepirmininkui Sigitui Dimaičiui (stovi prie tribūnos)

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją, adresuotą Prezidentei, Vyriausybės, Seimo, parlamentinio Kaimo reikalų komiteto, Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio rūmų vadovams, kurioje reikalaujama nukreipti visą įmanomą paramą stiprinti smulkų ir vidutinį šeimos ūkį, skatinti smulkųjį kaimo verslą.

„Kaimo jaunimas, girdėdamas vien pažadus padėti savarankiškai ūkininkauti, traukiasi į miestus ir užsienį. Stambiausieji ūkininkai turi suprasti, kad godumas dalijantis paramą atsigręš ir prieš juos pačius, kai nebeliks kas dirba (...).  Labai sunku smulkesniesiems ūkiams gauti kreditus ir perkant žemę ūkio plėtrai", rašoma rezoliucijoje.

Suvažiavimas vienbalsiai pritarė rezoliucijoms

Dokumente reikalaujama smulkiems ir vidutiniams ūkiams (iki 100 ha) 2014-2020 m. programiniame laikotarpyje valdų modernizavimui suformuoti atskirą finansinį voką (ne mažiau kaip 80 proc. visos ES paramos) nustatant maksimalią vieno projekto paramos sumą iki 250 tūkst., sudaryti palankias kreditavimo sąlygas smulkiesiems ir vidutiniams ūkininkams, paramą iki 250 tūkst. Lt ūkiams modernizuoti 2014-2020 metų laikotarpiu teikti supaprastinta tvarka, prioritetą nustatant paramos negavusiems ar gyvulininkystę ir sodininkystę-daržininkystę vystantiems ūkiams bei taikant didesnį paramos intensyvumą iki 70 proc., leisti pirkti valstybinę ir privačią žemę, suteikiant pirmumo teisę ūkininkams, turintiems iki 150 ha ir sudaryti palankesnes sąlygas kooperacijos plėtrai.

Palaikymo suvažiavime sulaukė Ukmergės rajono Mikėnų kaimo jauno ūkininko Nerijaus Kriaučiūno pasiūlytas pareiškimo projektas dėl šiandieninės tarptautinės padėties ir piliečių laikysenos karinės okupacijos grėsmės akivaizdoje.

„Rusija pradėjo beprotišką žygį į Vakarus, sukrėtusi visą pasaulį cinišku savo karinės galios demonstravimu. Lietuvai draugiškos valstybės siunčia pagalbą, bet niekas mūsų neapgins, jei nesiginsime patys", kalbėjo N. Kriaučiūnas.

Ukmergės rajono ūkininkas Nerijus Kriaučiūnas paragino ūkininkus ruoštis krašto gynybai

Pareiškime sakoma, jog atėjo laikas kovai pasirengti ir gausiausiam kaimo atstovų sluoksniui. „Visi - tiek jaunas, tiek viduramžis, tiek brandos sulaukęs - turime ginkluotis, stoti į savanoriškosios karo tarnybos mokymus, Šaulių sąjungą", - teigiama Šeimos ūkininkų sąjungos priimtame kreipimesi.

Kitą politinį kreipimąsi Šeimos ūkininkų sąjungos suvažiavimas adresavo Prezidentei, Vyriausybės ir Seimo vadovams, kuriame atmetė „...poziciją saujelės Lietuvos žemvaldžių, vis kalbančių žemdirbių vardų ir vis bandančių įsiteikti agresyviam kaimynui (Rusijai - red. past.)" ir paragino „nepasitikėti lengvabūdiškais ir dviprasmiškais, o kartais ir priešiškai nusiteikusios kaimyninės šalies paveiktų asmenų pažadais artėjančiuose Prezidento rinkimuose".

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks bus Lietuvos kaimas 2050-aisiais?
Orai