Paskutinės nakties stebuklo nebus (Fotogalerija)
2013-06-07

Akademija (Kėdainių r.). Penktadienį įvykusiame Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavime šios organizacijos vadovas Jonas Talmantas paskutinės nakties stebuklu pavadino teorinę galimybę susitarti visoms suinteresuotoms šalims ir visoms ES valstybėms narėms dėl būsimos ES žemės ūkio politikos. Susitarti taip, kad visi liktų patenkinti. Kadangi tokio stebuklo nėra ko tikėtis, todėl būtina kuo greičiau susitarti bent šalies viduje dėl Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo kelių.

„Pavyko išjudinti akmenį, kuris gulėjo tiesioginių išmokų didinimo kelyje. Išmokoms numatyta daugiau lėšų, tačiau smarkiai sumažinta lėšų kaimo plėtrai. Europos Komisija siūlo šalims narėms išeitį: perkelti dalį lėšų iš tiesioginių išmokų voko į kaimo plėtros biudžeto voką arba atvirkščiai. Kilnok nekilnojęs, pinigų nepadaugės, todėl turime apsispręsti, kaip tuos pinigus padalyti protingai, kam skirti pirmenybę", - teigė J. Talmantas.

Ūkininkų sąjungos suvažiavimas pritarė nuostatai, raginančiai Žemės ūkio ministeriją atlikti išsamius skaičiavimus ir pateikti juos žemdirbių organizacijų svarstymui, kad būtų galima laiku apsispręsti dėl ES paramos lėšų paskirstymo tiek tarp ramsčių, tiek pačių ramsčių viduje.

Anot J. Talmanto, tiesioginė parama turi būti skiriama tik aktyviai ūkininkaujantiems žemės ūkio subjektams. Todėl būtina susitarti, ką Lietuvoje vadinti aktyviu ūkininku. Vieni iš tokių požymių galėtų būti žemės ūkio produkcijos gaminimas, bendros pridėtinės vertės kūrimas, narystė žemdirbių organizacijose.

Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos atstovas Aušrys Macijauskas kritikavo ES vykdomą agroaplinkosaugos politiką, tiksliau daugybę perteklinių reikalavimų, kurie privalės būti taikomi valstybėms narėms neatsižvelgiant į jų realią padėtį. „Esame jau tiek žali, kad labiau žalinti neįmanoma. Puoselėdami šlapynes geriau negyvensime, naujų darbo vietų nesukursime. Įveisę naujus miškus, atlyginimų mokytojams ir bibliotekininkams nepakelsime", - sakė A. Macijauskas.

Jo žodžiais, labai vilioja skirstyti pinigus pagal turimą plotą (taikant išmokas už hektarus), tačiau dalijant paramą už kraštovaizdį, o iš esmės už šabakštynus, mažiausiai pinigų nubyrės ūkininkams, kurie dirba iki 100 ha. „Todėl turi būti pirmiausia remiamas ne kraštovaizdis, o šeimos ūkis, išmokos turi būti smarkiai susietos su realia produkcijos gamyba", - siūlė A. Macijauskas.

Tai, kas trukdo normaliai ūkininkauti

Joniškio rajono Ūkininkų sąjungos pirmininkė Lilija Šermukšnienė kėlė jaunųjų išlaikymo kaime problemą. Ji siūlė grįžti prie anksčiau taikytos ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos schemos, paskatinusios perleisti ūkius jaunesniems šeimos nariams.

Vilkaviškio rajono ūkininkas Juozas Laskevičius suvažiavime dalyvavusiems politikams priminė melioracijos įrenginių priežiūros problemą. Nors dalis ūkininkų per melioracijos asociacijas jau susitvarkė drenažų plotus, tačiau turėtų būti privalomai numatomas darbų tęstinumas ar jų apjungimas. Jeigu numatytame plote drenažo darbai jau yra padaryti, tai ir tose vietovėse valstybė savo iniciatyva turėtų sutvarkyti kanalus, kurie šiuo metu yra jos nuosavybėje.

Kita problema - valstybinė žemė, kurią nuomoja ūkininkai ir joje esanti apgailėtina melioracijos statinių būklė, kurios nenori prižiūrėti nei valstybė, nei žemę nuomojantis ūkininkas, nes nėra jokių garantijų, kad būtent jis ateityje galės įsigyti šiuos žemės plotus. Todėl valstybinės žemės melioracijos statinių priežiūrai valstybė turi kasmet numatyti lėšų poreikį ir jas racionaliai įsisavinti.

Ūkininkų sąjungos suvažiavimas siūlo suteikti teisę rajonų vietos veiklos grupėms (VVG) planuoti lėšų panaudojimą pagal kaimo bendruomenių poreikius ir melioracijos įrenginių remonto darbams. Taip pat siūlome supaprastinti melioracijos griovių priežiūros programą, atsisakant privalomo abiejų šlaitų tvarkymo, griovių šienavimui skirti ilgesnį terminą, t. y. nuo birželio 20 d. iki spalio 20 d., nustatyti trumpesnį nei 6 metų įsipareigojimų terminą.

Pernai kai kuriuose rajonuose pasitaikė atvejų, kai ūkininkui savivaldybės administracijos išduotame melioracijos griovio žemėlapyje buvo nurodyti melioracijos grioviai, o iškirtus juose esančius medžius ir krūmus paaiškėjo, kad pagal Aplinkos ministerijos parengtus teisės aktus, tai yra visai ne melioracijos griovys, o senvagė. Suvažiavime akcentuota, kad Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos turi susiderinti dėl kuruojamų tų pačių objektų, kad melioracijos griovius tvarkantiems ūkininkams šie neatitikimai nekeltų papildomų rūpesčių.

Šiaulių krašto ūkininkių sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius ragino kuo greičiau pašalinti kliūtis kooperacijos plėtrai, iš kurių didžiausia - nepalanki mokestinė sistema, nes kooperuotai dirbantys ūkininkai mokesčių sumoka daugiau, o tai neskatina kooperacijos. Pasak R. Juknevičiaus, kooperatyvas moka 5 proc. nuo bendrojo pelno, o likusį grynąjį pelną paskirstant ir išmokant apyvartai proporcingas išmokas ar dividendus dar tenka sumokėti 15 proc. gyventojo pajamų mokestį.

Kooperatyve dirbantis ūkininkas kooperatyvui, parduodantis savo ūkyje išaugintą produkciją, patiria nuostolių, nes kooperatyvas, kaip juridinis asmuo privalo sumokėti 5 proc. mokestį nuo išmokamos sumos. Ūkininkas pajamų mokesčio permoką susigrąžina tik kitais metais, todėl didelė dalis jo lėšų įšaldoma nuo pusmečio iki pusantrų metų.

Ūkininkas Artūras Juodeika pasidalijo problemomis, kurios kyla žemdirbiams dėl netobulo Medžioklės įstatymo ir nedrausmingų medžiotojų daromos žalos, prieš kuriuos žemdirbiai bejėgiai.

Dar kartą apie žemę

Pakruojo rajono ūkininkas Alvydas Vasiliauskas suvažiavime kalbėjo apie ūkininkų aprūpinimo žeme problemą. Ūkininkai kategoriškai nesutinka nuo 2014 m. leisti laisvai pirkti žemės ūkio paskirties žemę užsieniečiams ir reikalauja griežtai riboti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą spekuliaciniais tikslais tarp Lietuvoje ir užsienyje registruotų fizinių ir juridinių asmenų. Siūlyta taikyti įvairius apribojimus, įskaitant prievolę žemę įsigyjantiems asmenims deklaruoti turtą bei pajamas bei įpareigojimą dirbti žemę ir bent penkerius metus nuolat gyventi Lietuvoje.

Kita problema, galimybė ūkininkams patiems įsigyti žemės. Ligšiolinė paramos teikimo politika skatino ūkininkus investuoti į gamybos plėtrą ir ūkių modernizavimą, todėl visas lėšas žemdirbiai nukreipė šiai sričiai ir neinvestavo į žemės pirkimą. Dabar žemdirbiai dėl žemės pirkimo pralaimi konkurencinę kovą su gerai organizuotu žemės spekuliacijų verslu. Iš dalies prie situacijos gerėjimo prisidėtų tai, kad žemdirbiai gautas lėšas iš žemės ūkio verslo naudotų žemės pirkimui ir šios investicijos būtų neapmokestinamos pelno (pajamų) mokesčiu. Skatinant ūkininkus įsigyti žemę, suvažiavime siūlyta kompensuoti žemės pirkimų kreditų palūkanas ir prašyti, kad bankai žemės pirkimo sąlygas prilygintų gyvenamo būsto įsigijimo sąlygoms. 

Aktyvūs turi būti patys ūkininkai

Suvažiavime iš 40 rajoninių skyrių dalyvavo 28 skyrių atstovai. Pasak LŪS pirmininko Jono Talmanto, per metus didelių pokyčių narių gretose neįvyko: likvidavosi Rokiškio skyrius, tačiau prie LŪS prisijungė Biržų ūkininkai. Veiklą Pagėgiuose buvo apmirusi, dabar aktyvėja. „Po rajonus nevažinėjame ir skyrių nesteigiame, ūkininkai patys turi būti aktyvūs", - sakė J. Talmantas.

Kupiškio rajono ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius, kritiškai atsiliepdamas apie įvairių žemdirbių visuomeninių organizacijų vadovų menką aktyvumą, ragino užleisti vietą jaunimui, kuris turi daugiau veiklos potencialo.

Suvažiavime iškilo diskusijų dėl nario mokesčio nustatymo principų, siekiant padidinti LŪS pajamas ir užtikrinti geresnį veiklos finansavimą.

***

Suvažiavimo darbe dalyvavo dauguma Seimo kaimo reikalų komiteto narių drauge su komiteto pirmininku Sauliumi Bucevičiumi, Žemės ūkio ministerijos komanda su viceministru Ryčiu Šatkausku priešaky, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Žemės ūkio rūmų ir kitų žemės ūkio srities įstaigų vadovai.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Ką planuojate ūkyje 2020-aisiais?
Orai