Ordinai ir medaliai - už nuopelnus Lietuvos kaimui
2013-12-02

Akademija (Kėdainių r.). Išdalyti šių metų apdovanojimai „Už nuopelnus Lietuvos kaimui", kuriais pagerbti šalies kaimui nusipelnę, žemės ūkio srityje dirbantys žmonės. Jau trečius metus šios nominacijos įteikiamos kaip padėka už reikšmingus jų darbo rezultatus. Šiemet buvo įteikti penki medaliai ir tiek pat ordinų - iš viso 10 apdovanojimų.

Prieš trejus metus apdovanojimą „Už nuopelnus Lietuvos kaimui" įsteigė Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), ARVI įmonių grupė, Baltijos agroverslo institutas (BAVI) bei Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT). Pagal įvairių įstaigų siūlymus, kandidatus apdovanojimui teikia apdovanojimo steigėjų susirinkimas. Kaip yra sakęs BAVI prezidentas prof. Raimundas Lopata, ši idėja remiasi nuoširdumu, o į klausimą, ar verta ir kaip į tai pažiūrės valstybinės institucijos, atsakymas vienas - žmogui dėmesio nebus per daug.

„Tikime, kad šio apdovanojimo prestižas kasmet augs", - iškilmėse praėjusį ketvirtadienį sakė vienas iš „Arvi grupės" vadovų Martynas Urbaitis, kartu pasidžiaugdamas, kad vis mažiau begirdėti kalbų apie ištuštėjusį ir nugyventą kaimą; atvirkščiai - vis dažniau kalbama apie modernius, šiuolaikiškai tvarkomus ūkius, darbščius ir išsilavinusius žemdirbius.

Vaderstad 12 05

Medalininkai - nuo mokslininkų iki žurnalistų

Medaliai įteikti mokslininkui Juozui Pekarskui, žurnalistei Mildai Jonkienei, bendrovių vadovams Almantui Pališkiui ir Ginatutui Gumauskui bei LŽŪKT specialistei Zitai Sinickienei.

Apdovanojamas mokslininkas Juozas Pekarskas

Aleksandro Stulginskio universiteto docentas, biomedicinos mokslų daktaras Juozas Pekarskas atliko „Arvi cukrus" gamybinių atliekų - kalkių defekato ir nuoplovų dumblo tyrimus ir sertifikavimo darbus. Rengė tyrimų ataskaitas, rekomendacijas ir atsiliepimus apie šias medžiagas. Rengė ataskaitas ir pranešimus apie šių medžiagų naudojimą ekologinėje žemdirbystėje, įsitraukęs į medžiagos granuliavimo galimybių tyrimus.

UAB Barzdų agroservisas vadovas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos narys, ūkininkas Almantas Pališkis yra vieno stambiausių bei pažangiausias technologijas įdiegusių augalininkystės ūkio vadovas inovacijas taiko ne tik savo ūkyje, bet rengia lauko dienas, susitikimus su kitais žemdirbiais ir dalinasi sukaupta patirtimi ir žiniomis.

Medalis įteikiamas Almantui Pališkiui

Padovinio ŽŪB pirmininkas Gintautas Gumauskas vadovauja stipriam ūkiui, kurio svarbi veiklos sritis - gyvuliai ir jų veisimas. Pagal kontroliuojamų karvių bandos produktyvumą bendrovė yra tarp pirmaujančių Lietuvoje. Bendrovė yra ir sertifikuotas sėklininkystės ūkis, sėklai augina javus ir žoles. Vadovas aktyviai taiko naujausias technologijas žemės ūkyje, puoselėja ekologiją ir socialinę atsakomybę.

Marijampolės apskrities laikraščio „Suvalkietis" korespondentė Milda Jonkienė per savo gyvenimą yra parengusi beveik 1 000 publikacijų įvairiomis žemės ūkio temomis, formavusi pozityvų požiūrį į Lietuvos žemės ūkį, agropramonės įmones.

Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė apdovanota medaliu

LŽŪKT Ūkio apskaitos skyriaus vadovė Zita Sinickienė žemės ūkio ir konsultavimo srityje dirba jau daugiau nei 30 metų. Ji yra aktyvi, iniciatyvi darbuotoja, žemdirbių ir konsultantų švietėja, apskaitos naujovių žemės ūkyje propaguotoja. Z. Sinickienė aktyviai dalyvauja ŽŪM organizuojamuose darbo grupėse žemės ūkio apskaitos ir mokesčių klausimais. Taip pat dalyvauja ASU studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijos darbe.

Ordininkų penketukas

Ordinais buvo apdovanoti penki nominantai: ŽŪM specialistas Rimantas Krasuckis, profesorius Albinas Kusta, BAVI Konsultacinės tarybos narys, žemdirbys Gintautas Alksninis, mokslininkas Antanas Marcinkevičius ir LŽŪKT specialistė Aušrelė Pukinskienė.

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriusRimantas Krasuckisdaugiau, kaip 20 metų aktyviai dirba šalies žemės ūkio politikoje, šiuo metu vadovauja ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamentui. R. Krasuckis aktyviai dalyvavo derybose žemės ūkio srityje Lietuvai stojant į ES. 2011 m. Pieno gamintojų asociacija išrinko jį vadovu.

Nuotraukoje iš kairės: vienas iš „Arvi grupės" vadovų Martynas Urbaitis, ordinu apdovanotas mosklininkas Antanas Marcinkevičius, LŽŪKT direktorius Edvardas Makelis ir ASU prorektorius Vidmantas Butkus

Asociacijos „Slėnis Nemunas" direktorius, prof. habilituotas technologijos mokslų daktarasAlbinas Kusta yra iškilus žemės ūkio srities mokslininkas, talentingas organizatorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. A.Kusta dvi kadencijas buvo tuometinio Lietuvos žemės ūkio universiteto rektorius, dvi kadencijas - Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas. Kelerius metus vadovauja asociacijai „Slėnis Nemunas", yra vienas iš šios asociacijos steigėjų ir iniciatorių. Knygų, daugybės mokslinių straipsnių, publikuotų Lietuvos ir užsienio spaudoje, autorius ar bendraautorius.

Gintautas Alksninis - BAVI Konsultacinės tarybos narys, ŽŪB „Pirmasis ūkis" vadovas, ilgametis "Lietuvos ryto" korespondentas Vašingtone nusprendęs palikti žurnalistiką ir užsiimti karvių auginimu ir pienininkyste.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Rumokų bandymų stoties direktorius dr. Antanas Marcinkevičius įdėjo daug energijos ir minčių Suvalkijos krašto puoselėjimui, cukrinių runkelių tyrimams ir jų auginimo plėtrai.

Šventės vedėjas Jonas Radzevičius kalbina ką tik ordinu apdovanotą konsultantę Aušrelę Pukinskienę

LŽŪKT Šakių r. biuro vadovėAušrelė Pukinskienė žemės ūkio ir konsultavimo srityje dirba jau daugiau negu 20 metų. Ji yra aktyvi, iniciatyvi darbuotoja, žemdirbių švietėja, naujovių propaguotoja. Aušrelės paskaitos ir seminarai gausiai lankomi ir itin populiarūs tarp žemdirbių ir žemės ūkio specialistų.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip ketinate ūkininkauti kitąmet, jeigu dar didės mokesčiai ir mažės žemės ūkio rėmimas?
Orai