Mėsinių galvijų augintojai tiesos ieško diskusijose
2017-03-27

Akademija (Kauno r.). Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijai (LMGAGA) artimiausius trejus metus vadovaus naujos sudėties Taryba. Iš devynių narių tik du perrinkti dar vienai kadencijai. Naujuoju asociacijos Tarybos pirmininku-prezidentu išrinktas Vidmantas Buivydas.

Emocingai, su ginčais vykęs LMGAGA visuotinis susirinkimas parodė, kad šio sektoriaus atstovai jau turi tvirtą, nors ir labai skirtingą nuomonę, kaip ir kas turi vykti asociacijoje. Šiuo plėtros laikotarpiu, kai šalyje daugėja mėsinių galvijų, kai vis didesnis dėmesys skiriamas veislininkystei, kai į asociacijos veiklą įsitraukia nauji ūkininkai, LMGAGA nariai neišvengia dalykinių ginčų, nuomonių įvairovės, tačiau tai - demokratijai įprasti iššūkiai ir procesai, kuriuos teks įveikti.

RVAC 21 09 30

LMGAGA visuotiniame susirinkime dalyvavo per 150 ūkininkų iš visos Lietuvos

„Metai buvo įdomūs ir labai intensyvūs", - sakė nuo praėjusių metų pavasario LMGAGA direktore dirbanti gyvulininkystės specialistė Vilma Živatkauskienė. Asociacijai pavyko apginti savo narių interesus dėl neišmokėtos susietosios paramos ir gauti kompensacijas, spręstos ekologinės galvijininkystės problemos, visos kasdienės aktualijos, surengta pirmoji specializuota mėsinių galvijų paroda.

Į asociaciją 2016 m. įstojo 73 nauji nariai, 9 išstojo. Kovo 1 d. šalyje buvo registruoti 36 435 grynaveisliai mėsiniai galvijai, t. y. 8 tūkst. daugiau, negu jų buvo 2015 m. Ir narių tais metais buvo 291, o šiuo metu jų skaičius padidėjo iki 407. Daugiau kaip 43 proc. ūkių laiko iki 50 mėsinių galvijų, 29 proc. - nuo 51 iki 100, 18,5 proc. - nuo 101 iki 200, o stambių ūkių, laikančių per 200 galvijų, yra 8,7 procento. Beveik pusė ūkių laiko ir grynaveislius gyvulius, ir mišrūnus, 80 proc. ūkių gyvulius laiko veislei ir produkcijai. Tik grynai veislinių ūkių tėra 2,5 proc., o renginyje dalyvavęs prof. Česlovas Jukna konstatavo, kad veislininkystė Lietuvoje tebėra naujagimio amžiaus.

Laura Mišeikienė, susirinkimą pradėjusi kaip LMGAGA Tarybos pirmininkė-prezidentė, apžvelgė ūkininkų atsiųstas anketas, kokių pokyčių jie norėtų, ko viliasi iš asociacijos. Du trečdaliai atsakiusiųjų į anketos klausimus asociacijos tarybos darbą vertina teigiamai ir vidutiniškai. Nuomonių buvo daug ir įvairių, tad svarbiausia, kad ūkininkų aktyvumas didėja, ko anksčiau būdavo dažnai pasigendama.

Laura Mišeikienė liko tarp LMGAGA Tarybos vadovų

Mėsinių galvijų augintojai labai palankiai vertina paramą veisliniams gyvuliams įsigyti, tačiau pasigirdo kalbų, kad ši parama gali būti nutraukta, nes neva atsivežami ne pačios geriausios genetinės vertės galvijai. L. Mišeikienės priekaištai dėl tokių nepagrįstų kalbų buvo skirti patyrusiam gyvulių vertintojui Alvydui Pečiulaičiui, su kuriuo LMGAGA netgi nutraukė sutartį. A. Pečiulaitis, palaikomas dalies ūkininkų, raginusių „nesimėtyti kvalifikuotais žmonėmis“, kurių nėra daug, kategoriškai neigė jam metamus kaltinimus. Tačiau, kad nekiltų dar daugiau diskusijų, atsiėmė savo kandidatūrą į LMGAGA Tarybos narius, kai jį iškėlė kiti ūkininkai.

Didžioji dalis LMGAGA narių pasisakė už tai, kad į naująją Tarybą būtų renkami gyvulių augintojai, ūkininkai, o ne su šiuo sektoriumi susiję verslo atstovai, gyvulių supirkėjai ir perpardavinėtojai. Taip ir įvyko - naująją Tarybą sudarys ir jauni, aktyvūs, ir jau patyrę ūkininkai. O iš verslo išrinktas tik vienas atstovas – Darius Dzekčiorius, tarptautinio projekto su šveicarais vienas iniciatorių ir pradininkų, buvęs LMGAGA direktorius, dabar - „Baltic Vianco prekyba" direktorius.

Į 9 narių LMGAGA Tarybą buvo pasiūlyta 30 kandidatų. Naujai išrinktą Tarybą sudaro: Andrius Baublys (Šilalės r.), Vidmantas Buivydas (Klaipėdos r.), Osvaldas Dirsė (Panevėžio r.), Vygantas Šližys (Anykščių r.), Mindaugas Kinderis (Utenos r.), Laura Mišeikienė (Pagėgių sav.), Antanas Bezaras (Šiaulių r.), Robertas Amšiejus (Ignalinos r., kelių įmonių atstovas), Darius Dzekčiorius.

Robertas Amšiejus (kairėje) ir Andrius Baublys - naujieji LMGAGA Tarybos nariai

Iškart po Tarybos rinkimų pirmąjį posėdį surengę jos nariai naujuoju Tarybos pirmininku-prezidentu išrinko V. Buivydą, o primininko pavaduotojos-sekretorės pareigas patikėjo buvusiai prezidentei L. Mišeikienei.

Daugelis naujųjų Tarybos narių akcentavo ne tik veislininkystės svarbą, asociacijos pagalbą parduodant gyvulius, galų gale Lietuvoje pradedant rengti aukcionus, bet ir būtinybę dalykiškai susikalbėti tarpusavyje.

MŪ inf. 

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai