Medalis redakcijai - už gyvulininkystės ir jos technologijų populiarinimą
2017-10-05

Akademija (Kauno r.). Pirmąją miško, medžioklės, ir gyvulininkystės technologijų parodos „Sprendimų ratas“ dieną įteikti medaliai geriausiems eksponatams. Parodos rengėjai ir eksponatų vertinimo komisija šiemet atkreipė dėmesį ir į naujienų bei švietėjiškų žinių sklaidą - medalis įteiktas redakcijai „Mano ūkis".

Apdovanojimas redakcijai skirtas už komunikavimo-informavimo sprendimus, skirtus gyvulininkystės moderniosioms technologijoms populiarinti. Ypač pastaruosius kelerius metus, kai gyvulininkystė šalies žemės ūkyje užima vis svarbesnę vietą, redakcijos žurnaluose „Mano ūkis", „VETinfo", portale www.manoūkis.lt daug rašoma apie veislininkystės svarbą, naujų technologijų diegimą, pateikiama gerosios praktikos pavyzdžių.

RVAC 21 09 30

Parodos medalį redakcijai įteikė ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas (nuotraukoje kairėje) ir ASU Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius dr. Virginijus Venskutonis. Nuotraukoje pirmas iš dešinės - parodos „Sprendimų ratas" eksponatų vertinimo komisijos pirmininkas prof. Egidijus Šarauskis

Apie „Mano ūkio" straipsnių naudą gyvulininkystės sektoriui kalbėjo ir žinomi specialistai, galvijų augintojų asociacijų atstovai.

„Žurnalas „Mano ūkis" aprašydamas genetikos pasiekimus Lietuvos ūkiuose, stebėdamas pasaulines veislininkystės tendencijas, atlieka ir švietėjišką funkciją, pateikia objektyvią ir neiškreiptą informaciją, kuri padeda ūkiuose daryti teisingus ir ekonomiškai naudingus sprendimus, renkantis teisingą genetiką ūkiuose", - teigė Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos direktorius, Žemės ūkio rūmų Veislininkystės komiteto pirmininkas dr. Edvardas Gedgaudas.

„Mokslo, technologijų, šviečiamojo pobūdžio žinių, aktualijų populiarinimas redakcijos žurnaluose „Mano ūkis", „VETinfo" ir naujienų portale turi didžiulės įtakos gyvulininkystės sektoriui, didina jo patrauklumą ir padeda vystytis. Nuolatinis žinių ieškojimas, pažangos siekis, geriausiųjų gyvulininkystės pavyzdžių viešinimas - tai išskirtiniai „Mano ūkio" redakcijos ir jos leidinių gyvulininkystės rubrikų bruožai", - pritarė ir Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) direktorė Vilma Živatkauskienė.

Ūkininkas ir LMGAGA Tarybos narys Audrius Baublys (nuotraukoje dešinėje) su taip pat ūkininkaujančiu broliu Egidijumi pasveikino „Mano ūkio" redakciją ir gyvulininkystės rubrikos bei žurnalo „VETinfo" redaktorę Dovilę Šimkevičienę

„Labai vertiname, kad parodos organizatoriai atkreipė dėmesį į redakcijos „Mano ūkis" leidiniuose nuolat aptariamas gyvulininkystės, veislininkystės aktualijas ir naujienas, žinias apie technologines naujoves. Kartu tai ir mūsų redakcijos bendraautorių, rašančių apie gyvulininkystę (LSMU Veterinarijos akademijos mokslininkų, lektorių, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos Bendrosios praktikos sekcijos, gyvulių augintojų asociacijų) pripažinimas. Tariame mūsų talkininlkams nuoširdų „Ačiū!“. Parodos „Sprendimų ratas 2017" medalį dalijamės su jais visais", - kalbėjo žurnalo „Mano ūkis" gyvulininkystės rubrikos ir žurnalo „VETinfo" redaktorė Dovilė Šimkevičienė.

Redakcijos „Mano ūkis" stendas parodos „Sprendimų ratas" metu veikia antrajame paviljone.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai