LŽŪBA išsirinko naują prezidentą
2016-07-01

Šeduva, Radviliškio r. Šiandien Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 24-ajame suvažiavime buvo išrinktas naujas asociacijos prezidentas - juo tapo Griškabūdžio žemės ūkio  bendrovės vadovas Petras Puskunigis. J. Kraujeliui suteiktas Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos Garbės prezidento vardas. LŽŪBA viceprezidentais išrinkti Alfredas Bardauskas ir Arūnas Grubliauskas, direktoriumi - Jonas Sviderskis.

Naujasis LŽŪBA prezidentas Petras Puskunigis

Linas agro mob 21 06 04

Asociacija buvo įsteigta 1992 metų birželio 30 dieną. Jeronimas Kraujelis tada buvo išrinktas LŽŪBA generaliniu direktoriumi, vėliau - prezidentu. Po pertraukos, kurią turėjo padaryti dėl darbo Seime ir Vyriausybėje, vėl LŽŪBA prezidentu Jeronimas Kraujelis buvo išrinktas 2006 metais.

Pasak J. Kraujelio, šiandien sukviesti suvažiavimą, nelaukiant asociacijos valdymo organų kadencijos pabaigos (kuri būtų šių metų gruodį), nemažai iniciatyvos buvo ir iš jo pusės. „Vis akivaizdžiau matau, jog ir pačioje asociacijoje būtini pokyčiai. Esminiai. Tiek administracijai, tiek nariams dirbti pagal daugiau kaip prieš 10-15-20 metų suformuotas sampratas, nuostatas, nesiskaitant su vertybėmis, nuolat kovoti už keliolikos asmenų gerovę, man tapo nebepriimtina", - atvirai kalbėjo J. Kraujelis.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija yra juridinių asmenų savanoriškai įkurta nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija. Šiuo metu asociacija turi 218 narių, iš jų 126 žemės ūkio bendrovės (arba beveik 58 proc. visų narių). Asociacijos nariais yra ir pusšimtis ūkininkų.

Svarbiausias veiklos tikslas - siekti, kad žemdirbiams būtų sudaryta normali ekonominė, teisinė, finansinė ir socialinė aplinka, o žemės ūkio įmonėms - palankios rinkos ekonominės sąlygos. Daugeliu atveju požiūris į žemės ūkį, į jame dirbančius ūkininkus, žemės ūkio bendroves ir įmones priklauso nuo politinių jėgų santykio Seime bei Vyriausybėje.

Suvažiavime ne kartą nuskambėjo perspėjimai dėl mažėjančių žemės ūkio sektoriaus pajamingumo. Didžiausia grėsmė ūkių stabilumui ir tvarumui yra tai, kad didėjant gamybos apimtims jau ketvirti metai iš eilės mažėja pajamos iš darbo dėl mažėjančių supirkimo kainų, o išlaidos, nors ir taikant vis pažangesnes technologijas, didėja daug sparčiau už išlaidų mažėjimą. Drastiškai sumažėjo pelnas, tenkantis 1 ha naudotos žemės. Per praėjusius metus jis krito 36,3 proc., o per ketverius metus - net 4,4 karto. Pieno pelningumas per metus sumažėjo 9,7 karto. Deja, mokesčiams ir įmokoms išlaidos per 4 metus padidėjo daugiau kaip 13 procentų.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 24-tas suvažiavimas

Plačiau apie LŽŪBA suvažiavimą skaitykite pirmadienį.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip įvertintumėte savo ūkį tvarumo požiūriu?
Orai