Jurbarko rajono žemdirbiams - pagarba už nuopelnus
2015-10-26

Jurbarkas. Rajono ūkininkai šeštadienį susirinkę į tradicinę žemdirbių šventę džiaugėsi gerais derlingais metais, dalijosi gyvulininkystės rūpesčiais ir viltimis bei pagerbė ir sveikino tuos kolegas, kurių ūkiuose ir toliau dirbama iniciatyviai ir naujoviškai. „Metų ūkio 2015" laurai šiemet atiteko Antanui ir Laimutei Jackiams, Lenai ir Bronislovui Urbikams bei Danutei ir Gediminui Cvirkams.

Jurbarkiečių žemdirbių triūsą ir indėlį į šalies ūkį įvertino ne tik rajono valdžia, bet ir gausus būrys svečių, rėmėjų. Į šventę pasveikinti ūkininkų atvyko žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, Seimo narys Bronius Pauža, Konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas bei kiti svečiai.

Ūkininkams dėkota už nuoširdų darbą, gamtos puoselėjimą, meilę žemei ir begalinę kantrybę, kurios jiems prireikia, kai nuo žemdirbio nepriklausančios aplinkybės trukdo ūkininkauti ir vystyti verslą.

Linas agro mob 21 04 01

Seimo narys B. Pauža apgailestavo, jog sudėtinga situacija pieno ūkiuose temdo šventišką nuotaiką, tačiau neprarasti vilties skatina pasaulio biržose atsigaunančios kainos, tad tikėtina, kad po kurio laiko jos grįš atgal į savo vietas.

Žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė pabrėžė, kad nulenkti galvą reikėtų ne tik prieš ūkininkus, kuriančius didžiulę pridėtinę vertę, bet ir prieš smulkiausius, sukuriančius produktą sau, savo šeimai ir taip uždirbančius papildomas pajamas.

„Žemdirbys visada gyvena ta mintimi, kad šiandien gal blogai, bet rytoj bus geriau. Ir tikrai tas žmogus, kuris dirba žemę, taip greitai nemeta to, ką daro, kaip galbūt pasielgtų kito sektoriaus atstovas, ieškodamas pelningesnio verslo," - žemdirbių kantrybę ir pastovumą įvertino ministrė V. Baltraitienė, linkėdama greičiau praeiti negandoms, priklausančioms nuo politinių sprendimų ir ekonominės situacijos.

Už žemdirbiams naudingą ir aktyvią visuomeninę veiklą ministrė įteikė apdovanojimą Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos pirmininkui, ūkininkui Raimundui Jovarauskui ir Vygantui Baršauskui, o Aureliją ir Rolandą Gedminus apdovanojo už pažangaus augalininkystės ūkio plėtrą ir aktyvią visuomeninę veiklą.

Žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės padėka ūkininkui Vygantui Baršauskui už žemdirbiams naudingą ir aktyvią visuomeninę veiklą

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas J. Talmantas šiuos metus įvardijo ne tik derlingais, bet ir nelengvais, su tam tikrais iššūkiais, naujovėmis, kurias diktuoja Europos Komisija, o ūkininkams tenka visa tai įveikti ir prisitaikyti. Pirmininkas, kaip ir ministrė, buvo paruošęs atminimo dovaną vienam iš rajono ūkininkų.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas apdovanojo Eržvilko seniūnijos ūkininkę Vitaliją Zubrickienę už pienininkystės ūkio vystymą ir aktyvią visuomeninę veiklą bei nuolatinę pagalbą rajono ūkininkų sąjungai

Pagrindinis akcentas - ūkiai nominantai

Po linkėjimų ir svečių pasisakymų pereita prie pagrindinio šventės akcento - „Metų ūkio 2015" konkurso apdovanojimų. Šį konkursą šiemet jau 22 metus rengia Jurbarko rajono savivaldybė kartu su Jurbarko rajono ūkininkų sąjunga ir LŽŪKT Jurbarko biuru. Šiemet seniūnijų teikimu vertinimo komisija lankėsi 35 pretendentų ūkiuose.

Po visų ūkių apžiūros nuspręsta „Metų ūkio 2015" nugalėtojo vardą skirti Eržvilko seniūnijoje, Pašaltuonio kaime, ūkininkaujantiems Antanui ir Laimutei Jackiams. 1995 metais įkurtame ūkyje jie verčiasi mišria veikla, laiko 80 melžiamų karvių bandą, dirba daugiau kaip 240 ha žemės. Auginami tradiciniai žemės ūkio augalai: kviečiai, miežiai, kvietrugiai, žirniai. Ūkyje nuolat dirba 4 samdomi darbuotojai. Ūkininkai jau daug metų aktyviai dalyvauja ūkininkų sąjungos veikloje ir visos bendruomenės gyvenime.

Jurbarko rajone „Metų ūkio 2015" nugalėtojų vardas skirtas Eržvilko seniūnijoje, Pašaltuonio kaime, ūkininkaujantiems Laimutei ir Antanui Jackiams (nuotraukoje centre)

Antra vieta paskirta Lenai ir Bronislovui Urbikams, ūkininkaujantiems Šimkaičių seniūnijoje, Paskynų kaime. 1998 m. nuo trijų hektarų pradėję žemdirbystės kelią, L. ir B. Urbikai sukūrė stiprų, specializuotą 150 ha augalininkystės ūkį. Čia auginamos tradicinės žemės ūkio kultūros: žieminiai kviečiai, vasariniai miežiai. Bronislovas yra smalsus ir naujausias inovacijas diegiantis ūkininkas, turintis tvirtą nuostatą - nesinaudoti ES teikiama parama, investicijomis, nes viską gyvenime jis sugeba užsidirbti savomis rankomis. Ūkininkų šeima ne tik skiria dėmesį verslui, bet ir aplinkos grožio puoselėjimui. Tai jauna darbšti šeima, kuri ir aplinkinius įkvepia savo pavyzdžiu, kaip reikia ūkininkauti ir gražiai gyventi kaime.

Antra vieta paskirta Lenai ir Bronislovui Urbikams, ūkininkaujantiems Šimkaičių seniūnijoje

Trečios vietos laimėtojai - veliuoniečiai Danutė ir Gediminas Cvirkai, ūkininkauti pradėję nuo 1998 m., kai susigrąžino tėvų žemes. Iš pradžių dirbo 50 ha, o dabar jau 125 ha. Augina kviečius, miežius, kvietrugius, rapsus, žirnius, užsiima sodininkyste. Prieš keletą metų vertėsi daržininkyste, šiltnamiuose augino agurkus, bet vėliau šis verslas tapo nepelningas ir jo atsisakė. Ūkyje darbuojasi ne tik Danutė ir Gediminas, dažnai parvažiuoja padėti nudirbti darbus dukros ir žentai, ūkyje nuolat dirba ir du samdomi darbininkai. Gediminas aktyvus ūkininkų sąjungos narys, kooperatyvo „Aruodai" valdybos narys.

Apdovanojimas trečios vietos laimėtojui Gediminui Cvirkai

Apdovanojimus šiems ūkininkams įteikė Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius, Jurbarko ūkininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas Donatas Jackis, LŽŪKT Jurbarko biuro vadovė Kristina Gakienė ir Seimo narys Bronius Pauža.

Ant scenos buvo pakviesti ir šiais metais įvykusių artojų ir melžėjų varžytuvių nugalėtojai. Arimo varžytuvėse III vietą laimėjo Romas Meškauskas, II - Raimundas Girdžius. Aukščiausias įvertinimas tradiciškai atiteko Stanislovui Marcinkui.

Apdovanojimas geriausiausiam artojui Stanislovui Marcinkui

Geriausio melžėjo vardą šiemet pelnė Žilvinas Oberauskas, II vieta atiteko Jolantai Milčiuvienei, III - Artūrui Timofejevui. Apdovanojimus jiems įteikė LŽŪKT direktorius E. Makelis ir Konsultavimo tarnybos Jurbarko biuro vadovė K. Gakienė.

Pagerbti geriausi melžėjai

Šventėje nebuvo pamiršti nei vyriausi, nei jauniausi žemdirbiai. Seimo narys B. Pauža apdovanojo jaunąjį ūkininką Raimundą Jonaitį, kuris ne tik sėkmingai ūkininkauja, bet ir ypatingai gražiai tvarko savo sodybą. Seimo nario dovanoti tulpmedžiai dar labiau pagyvins ūkio aplinką.

Apdovanojimas jaunajam rajono ūkininkui Raimundui Jonaičiui

Tuo tarpu Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė, žemdirbių profsąjungos atstovė Jurbarko rajone Antanina Tunaitienė pagerbė vyriausią ūkininką Izidorių Babilių, dėkodama už tėvų ir protėvių žemės puoselėjimą perduodant ją ateinančioms kartoms.

Dėkojama vyriausiam ūkininkui Izidoriui Babiliui

Daug dovanų ir staigmenų ūkininkams buvo paruošę šventės rėmėjai, verslininkai. Ne vienas ūkininkas išgirdęs savo pavardę ant scenos lipo ir po kelis kartus. Po oficialios šventės dalies žemdirbiams koncertavo Virgilijus Noreika, Gintarė Skėrytė, Dainius Puišys.

Už kaimo tradicijų puoselėjimą, begalinį darbštumą, ištikimybę senolių žemei, už gražiai sutvarkytas ne tik kaimo sodybas, bet ir gamybinius pastatus, technikos parką bei tvarkingai prižiūrimą ūkio aplinką rėmėjų dovanomis apdovanoti G. ir D. Baniai, I. ir S. Andriulaičiai, J. ir R. Pelcikiai, V. Matijošaitytė

Vilkyškių pieninės „medaliai" Jurbarko krašto ūkininkams R. Razmienei, E. Juciui, T. Gedminienei bei ŽŪB „Agrowill Jurbarkai" atstovams

LŽŪKT direktorius E. Makelis Jurbarko ūkininkams lauktuvių atvežė šiųmetinio gero derliaus dvasią, kad ji lydėtų juos ir kitais metais


Dainuoja Virgilijus Noreika

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokių rūšių augalų plotus ūkyje šį pavasarį ketinate gerokai padidinti?
Orai