Basf 22 06 15 Adama 22 05 12
Renginiai
Jonavoje vyko visuotinis žemdirbių suvažiavimas

Jonava. Premjeras Saulius Skvernelis patikino, kad Vyriausybė sieks suvienodinti tiesiogines išmokas žemdirbiams visoje Europos Sąjungoje. Visuotinio žemdirbių suvažiavimo dalyviams premjeras pažadėjo skirti lėšų liūčių padarytiems nuostoliams atlyginti, padidinti žymėto dyzelino kvotas, imtis ryžtingų priemonių įveikiant afrikinį kiaulių marą.

Daugiau kaip 2000 dalyvių susirinko penktadienį į visuotinį žemdirbių suvažiavimą Jonavos sporto arenoje. Žemdirbių keliami klausimai, surašyti rezoliucijoje, apima daugiau kaip dešimt sričių, tarp jų mokesčius, melioraciją, gyvulininkystės sektoriaus situaciją, kaimo plėtros projektų bendrąjį finansavimą, šalies žemės ūkio konkurencingumą ir kt.

Suvažiavimą inicijavo Žemės ūkio ir maisto tarybos narės - Lietuvos ūkininkų ir Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos bei Lietuvos žemės ūkio bendrovių, Lietuvos pieno gamintojų ir Lietuvos grūdų augintojų asociacijos. Žemės ūkio rūmai nerodė dėmesio šiai iniciatyvai.

Bioversija 22 02 02

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas įžanginėje suvažiavimo kalboje kritikavo neigiamą valdžios atstovų nusistatymą žemdirbių atžvilgiu, deklaratyvią žemdirbių kritiką ir konstruktyvių diskusijų vengimą. J. Talmantas pabrėžė agrarinio sektoriaus svarbą ir europinės paramos lėšų reikšmę visos valstybės ekonomikai: paramos pinigus žemdirbių panaudoja prekėms ir paslaugoms įsigyti, logistikai, technikai, statyboms, tad naudą patiria visi susiję ekonomikos sektoriai.

Anot J. Talmanto, Vyriausybė turi siekti tiesioginių išmokų suvienodinimo ir deramo jų lygio užtikrinimo po 2020 metų.

Savo kalboje jis taip pat minėjo būtinybę supaprastinti statybų procedūras, užtikrinti laukinės gyvūnijos (stumbrų, vilkų, šernų, paukščių) daromos žalos kompensavimą, mokesčių (gyventojų pajamų, socialinio draudimo) tarifų normalizavimą.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Petras Puskunigis pabrėžė žemės ūkio gamybos svarbą - plečiant gamybą, kuriamos naujos darbo vietos, kyla kaimo pragyvenimo lygis, mažėja skurdas. Didesnis pirminės žemės ūkio produkcijos kiekis „įdarbintų" daugiau perdirbimo pramonės pajėgumų.

Premjeras prašė kalbėti be pykčio

Žemdirbių suvažiavime dalyvavęs premjeras Saulius Skvernelis kalbėjo, kad Vyriausybė ne tik supranta šio sektoriaus problemas, bet ir imasi konkrečių žingsnių jas spręsti. Jis kvietė žemdirbius plačiau suvokti visos šalies ekonomiką ir elgtis solidariai, visų pirma pertvarkant mokestinę bazę. Jo teigimu, būtų nesąžininga taikyti išimtis ūkininkams, kai apmokestinamos visos kitos individualios veiklos. Anot premjero, gyventojų pajamų mokestis padidės maždaug 1 tūkst. ūkininkų iš 245 tūkst. ūkininkaujančiųjų.

S. Skvernelis davė žemdirbiams keletą patarimų, kaip jie turėtų keisti savo viešąją komunikaciją: mažiau emocijų, daugiau argumentų (t. y. faktų ir skaičių, kuriuos reikėtų nuolat kartoti, priminti), naujų idėjų ir naujo jų pateikimo („Nebūkite užstrigę dvidešimtajame amžiuje", - sakė S. Skvernelis, turėdamas omeny dažnai pateikiamą pieno ir vandens butelio kainų palyginimą).

Atsakydamas į rezoliucijos projekte išvardytas problemas, premjeras pabrėžė, kad Lietuva sieks suvienodinti tiesiogines išmokas žemdirbiams visoje Europos Sąjungoje. „Vienas iš prioritetinių mūsų tikslų - tiesioginių išmokų suvienodinimas. Procesas vyksta, derybose ieškome sąjungininkų ir yra tikimybė, kad mums pasiseks", - sakė S. Skvernelis.

Jis taip pat kalbėjo apie būtinybę pertvarkyti melioracijos ūkį ir sukurti specialų fondą melioracijos darbams finansuoti; apie pieno sektoriaus rizikos fondo sukūrimą, pažymėdamas, kad Vyriausybė nesiims kainų reguliavimo; apie būtinybę pažaboti afrikinį kiaulių marą, kuris žlugdo kiaulininkystę (anot premjero, reikia pasiryžti sunaikinti šernų populiaciją, nes kito kelio nėra).

S. Skvernelis pažadėjo, kad Vyriausybė skirs papildomai prie ES paramos lėšų liūčių padarytiems nuostoliams atlyginti dar 9 mln. eurų iš nacionalinio biudžeto, o taip pat padidins žymėto dyzelino kvotas. Premjeras būtų linkęs visiškai atsisakyti dyzelino žymėjimo.

Žemdirbiams skundžiantis dėl pernelyg griežtų aplinkosauginių ribojimų, premjeras pasidalijo nuomone, kad Lietuvai nevertėtų skubėti pritari visoms ES iniciatyvoms, nepulti pirmiems pasirašinėti susitarimų, o išnaudoti pereinamųjų laikotarpių galimybes, galvoti apie valstybės interesus, taikyti tik būtiniausius minimalius reikalavimus.

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis, atsiliepdamas į premjero kalbą, dėkojo už susirūpinimą kaimo reikalais, bet pabrėžė, kad kaimui neužtenka rūpestingumo, reikalingi konkretūs sprendimai, didesnė parlamento atsakomybė svarstant kaimo žmonėms aktualius klausimus.

Mokesčių našta gali didėti

Lietuvos grūdų augintojų asociacijos Tarybos pirmininkas Aušrys Macijauskas, kalbėdamas apie mokesčių reformos pasekmes, konkretaus ūkio pavyzdžiu iliustravo, kaip dėl to keičiasi ūkio padėtis. Jo teigimu, šiais metais ūkiai naštos nepajus, tačiau 2019 metais ji užguls žemdirbius visu svoriu.

Anot A. Macijausko, būtina leisti mažinti apmokestinamąsias pajamas vykdant investicijas į ilgalaikį turtą, taigi ir įsigyjant žemę. Skatinant jaunus žmones kurtis kaimo vietovėse visiems besikuriantiems naujiems ūkininkams suteikti 5 metų mokestines atostogas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifas ūkininkams (ir pelno mokesčio tarifas bendrovėms) neturi viršyti 10 proc., socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų „lubos" neturi viršyti 14 vidutinių šalies darbo užmokesčių.

Jis taip pat siūlė, kad ūkininkams būtų privalu registruotis PVM mokėtojais tik tada, jei apyvarta pasiekia 100 tūkst. eurų (šiuo metu galioja 45 tūkst. eurų riba).

Apie melioraciją, investicijas ir žemę

Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas Zigmas Aleksandravičius, kalbėdamas apie melioracijos ūkį, siūlė, kad valstybė iš pradžių sutvarkytų šį turtą, o tik po to perduotų jį žemdirbiams. Pirmiausia turėtų būti sutvarkyta griovių priežiūra ir atliktas žiočių remontas.

Kiekvienam ūkininkui turėtų būti privalomi melioracijos įrenginių naudojimo ir priežiūros mokymai. „Melioracijai reikalingą techniką turėtume įsigyti lengvatinėmis sąlygomis, o įnašus į melioracijos fondą turėtų mokėti kiekvienas, kuris bent pėdą pastato ant žemės", - sakė Z. Aleksandravičius.

Jonavos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Kubiliūnas iš suvažiavimo tribūnos kalbėjo apie tai, jog valstybė turėtų svariau prisidėti prie Kaimo plėtros programos bendrojo finansavimo - skirti 25 proc. (apie 150 mln. eurų) kasmet iki 2022 metų, kad daugiau paramai investicijoms į žemės ūkio valdas tektų ne mažiau paramos nei 2007-2013 m.

Jis taip pat pasiūlė valdžiai užtikrinti galimybę smulkiesiems ir vidutiniams ūkininkams gauti ilgalaikius kreditus žemei pirkti, nes nedideli ūkiai generuoja mažas pajamas ir galimybių stiprėti neturi.

Jonavos rajono ūkininkas Ričardas Žebarauskas kalbėjo apie „žemės saugiklių" įstatymo taikymo aspektus, o nenašių žemių rėmimo perspektyvas pristatė Lietuvos nenašių žemių naudotojų asociacijos pirmininkė Danutė Karalevičienė, kritiškai įvertinusi parengtą nenašių žemių žemėlapį.

Žemdirbių savivaldai reikia pertvarkos

Nemažai kalbėtojų savo pranešimuose kritikavo Žemės ūkio rūmų vadovybę dėl neveiklumo, netinkamo atstovavimo žemdirbių interesams. Atskirą pranešimą tuo klausimų pristatė Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas, Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos vadovas Raimundas Juknevičius. Jo teigimu, Rūmai turėtų užtikrinti, kad Lietuvoje būtų laikomasi ilgalaikės žemės ūkio politikos, kuriai valdžių kaita negalėtų daryti įtakos.

Antra, Žemės ūkio rūmai turėtų tapti demokratiškai renkama šalies žemdirbių atstovybė, kurios išlaikymą didžiąja dalimi garantuotų patys žemdirbiai, mokėdami nario mokestį.

Suvažiavimo dalyviai balsuodami pritarė minčiai, kad tokių Žemės ūkio rūmų, kokie jie yra šiandien, nebereikia, jie nekelia pasitikėjimo.

***

Suvažiavimo metu Europos Parlamento nariui Broniui Ropei buvo įteikti 35 tūkst. parašų, palaikančių peticiją „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!", kuria siekiama tiesioginių išmokų suvienodinimo. Šiuos parašus B. Ropė įgaliotas perduoti Europos Parlamento Peticijų komitetui.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 21.03.14

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Norėdami parašyti savo nuomonę – prisijunkite.

Taip pat šia tema skaitykite
Skaitomiausios naujienos
Verslo informacija
Apklausa
Ar praūžusios liūtys pakenkė jūsų pasėliams?
Visos apklausos