Fabrikėlis ant keturių kojelių: vaikai susipažįsta su gyvulininkyste iš arti
2017-11-22

Kėdainiai. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija, siekianti prisidėti prie socialiai atsakingos, intelektualios, inovatyvios, tausojančios aplinką visuomenės ugdymo, pradėjo vykdyti neformaliojo švietimo veiklos projektą moksleiviams „Stovi fabrikėlis ant kojelių keturių".

STEAM - gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino ir matematikos (angl.Science, Technnology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties neformalus ugdymas, kurio tikslas - skatinti moksleivių saviraišką, pozityvią socializaciją ir nevyriausybinių organizacijų bei švietimo įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą, organizuojant neformalius mokslinius-eksperimentinius užsiėmimus pradinių klasių moksleiviams. Projektas „Stovi fabrikėlis ant keturių kojelių tikslas" ir yra vienas tų užsiėmimų, kuris skatins moksleivių iš socialinės rizikos šeimų saviraišką, pozityvią socializaciją, domėjimąsi technologijomis, ekologija, moksline-eksperimentine veikla, supančia aplinka, analizuoti informaciją ir spręsti problemas, jas tyrinėjant. Šį STEAM projektą pradinių klasių moksleiviams LMGAGA vykdo kartu su partneriais - Žemės ūkio rūmais, Lietuvos gamtos fondu, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) ir kitais.

Iš kur atsiranda pienas? Ką ėda karvės? Ar galima gerti lietaus vandenį? Į tokius ir daugybę panašių klausimus atsakymų ieškojo Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pradinukai su mokytoja Jolanta Sagatyte, dalyvavę pirmajame STEAM projekto „Stovi fabrikėlis ant kojelių keturių" renginyje. Vaikai pirmiausia apsilankė Konsultavimo tarnyboje, LAMMC Žemdirbystės institute, o vėliau nuvyko į Valdemaro Raščiausko mėsinių galvijų ūkį.

RVAC 21 09 30

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pradinukai pirmiausia apsilankė Konsultavimo tarnyboje

Konsultavimo tarnyboje moksleivius pasitiko Mokymų paslaugų grupės specialistė Ingrida Babenskienė ir gyvulininkystės specialistė Laura Jodokienė. Gyvulininkystės laboratorijoje vaikai susipažino su melžimo įranga, aiškinosi, kokių veislių karvės yra, kam ausyje ir nosyje reikalingi „auskarai", sužinojo pieno sudėtį, tyrė jo kokybę. Taip pat tyrė geriamojo ir iš įvairių vandens telkinių paimto vandens kokybę, ieškojo fosfatų, aiškinosi, kodėl svarbus yra vandens pH ir kiti rodikliai.

LŽŪKT gyvulininkystės specialistė Laura Jodokienė su vaikais atliko vandens tyrimus

Moksleiviai apsilankė Žemdirbystės institute, Augalų selekcijos centre dr. Vaclovas Stukonis rodė, kaip šiltnamiuose laistomi, kryžminami augalai, kaip laukuose įrengti bandymų laukeliai, aiškino, kam reikalinga meteorologinė stotelė.

Pažintis su mėsiniais galvijais V. Raščiausko ūkyje vaikams labai patiko - ramias, draugiškas aubrakų karves galėjo ir paglostyti, matė būrį neseniai atvestų veršelių. Ir fermos kvapas, dėl kurio įspėjo ūkio savininkas, jų visai neišgąsdino.

Vizitui į galvijų ūkį pasirengę

LMGAGA direktorė ir projekto iniciatorė Vilma Živatkauskienė - buvusi mokytoja, tad tokie renginiai su vaikais jai prie širdies, juolab kad ir didina suvokimą, kas tai yra gyvulininkystė, padeda populiarinti šią šaką.

„Mūsų asociacija, nevyriausybinė organizacija, savo veikla skatina pozityvų mąstymą, skatina veikti ir kurti tausojant aplinką, pažįstant supantį pasaulį, skatina ieškoti inovatyvių ir kūrybiškų problemų sprendimų, pasitelkiant mokslinius metodus ir technologijas. Siekdama šių tikslų, asociacija ir organizuoja įvairius renginius vaikams ir suaugusiems, - teigė V. Živatkauskienė. - Asociacija, matydama didesnį socialinės rizikos šeimų vaikų, gyvenančių atokesniuose šalies rajonuose, mažuose miesteliuose, atskirties, socializacijos, popamokinio vaikų užimtumo, kūrybiškumo stokos, problemas, siekia jas spręsti pasitelkiant neformaliojo vaikų švietimo priemones."

Projekto iniciatorė Vilma Živatkauskienė tikisi, kad pažintis su gyvuliais padės vaikams geriau pažinti juos supantį pasaulį, mažins atskirties, socializacijos problemas šalies regionuose

Projekte dalyvaus įvairių Lietuvos rajonų moksleiviai, jie susipažins su skirtingais gyvulininkystės ūkiais, lankysis regioniniuose parkuose, mokslo įstaigose. O užbaigs projektą Olimpiados diena, kai įvairiose šalies vietovėse gyvenantys vaikai pristatys savo projektus, vyks protų mūšis, individualios užduotys, viktorinos. Vaikai bus įvertinti ir, geriausiai pasirodę, apdovanoti prizais.

MŪ inf.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Į ką dažniausiai investuojate ūkio uždirbtą pelną?
Orai