ASU į gyvenimą išleido dar vieną absolventų laidą
2015-06-22

Akademija (Kauno r.). Aleksandro Stulginskio universitetas penktadienį nuo ryto šventiškai šurmuliavo - čia visą dieną, iki pat vakaro, vyko diplomų įteikimo šventė. Šiemet bakalauro ir magistro diplomai įteikti 651 absolventui, kurie studijavo penkiuose universiteto fakultetuose.

ASU šiemet išleido jau 50 000-ąjį absolventą - juo tapo Vandens ūkio ir inžinerijos fakultetą baigęs Linas Žvinakevičius.

Pagerbti ir į gyvenimą palydėti jaunųjų žemės ūkio specialistų atvyko naujoji švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis ir kiti.

Biomase 21 01 18+Lytagra 21 03 01

Šiemet ASU baigė 651 absolventas

Nešini gėlių puokštėmis į ASU diplomų įteikimo šventę atvyko ir absolventų tėveliai bei artimieji - jiems taip pat buvo išsakyta daug šiltų padėkos žodžių už tai, kad savo vaikus palydėjo mokslo keliu, rėmė juos finansiškai, atsisakydami galbūt atostogų užsienyje ar naujesnio automobilio.

„Išleidžiame į gyvenimą naują kartą, naują laidą, - iškilmes pradėjo ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas. - Noriu palinkėti, kad neapsiribotumėte tomis žiniomis, kurias įgijote čia, universitete - turite toliau tobulėti ir trokšti sužinoti daugiau, kad tos žinios leistų jums būti visų specialistų priekyje. Nesvarbu, kur jūs esate dabar. Jūsų sėkmei svarbu tik tai, kur jūs ketinate būti ateityje ir ką darote šiandien, kad tai įgyvendintumėte."

ASU rektorius Antanas Maziliauskas ir naujoji švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė diplomus teikia jauniesiems ekologams

Šiemet ASU baigė 60 absolventų, kurie gyvena Kauno rajone. Diplomų įteikimo šventėje dalyvavęs Kauno r. meras V. Makūnas pasidžiaugė, kad Aleksandro Stulginskio universitetas įsikūręs kaimiškame rajone: „Tai vienintelis universitetas Lietuvoje, veikiantis ne mieste. Didžiuojuosi ir dėl to, kad jūsų auklėtiniai labai gražiai, kūrybiškai darbuojasi ūkininkaudami mūsų rajone, teikdami agroserviso paslaugas, pristatydami žemdirbystės mokslą ir miškus. Eidami savo pasirinktu keliu atspindėkite savo tėvų, dėstytojų ir mūsų krašto lūkesčius. Pasirinkite savo darbo vieta Lietuvą, o geriausiai - šitą pakaunės kraštą."

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pasveikino Agronomijos fakultetą baigusį žinomų pakaunės ūkininkų Majerų sūnų Gytį

Pirmiesiems diplomai buvo įteikti Miškų ir ekologijos fakulteto studentams - taikomosios ekologijos programų absolventams. Šių metų ekologų derlius - 69 diplomai. 53 diplomai įteikti bakalaurams, 16 - magistrams.  

Šiltai būsimuosius ekologus pasveikino jiems diplomus teikusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė: „Šiandien rankose laikote pagrindinį dokumentą, su kuriuos išeinate į gyvenimą. Jūs įsiliesite į suaugusiųjų gyvenimą, kuris nėra toks gražus, kokiame jūs gyvenote iki šiandienos. Linkiu, kad jums sektųsi, kad jūs sąžiningai atliktumėte savo darbą. Darykite karjerą, nesustokite ties tuo laipteliu, ant kurio stovite šiandien."  

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius Albertas Stanislovaitis pasidžiaugė, kad pasirinkę šią studijų programą ekologai neišsigando pelkių, uodų ir kitokių gyvių, ekologinių sistemų ir pasiryžo eiti keliu, kuris puoselėtų mūsų gamtą. „Tikiu, kad jūs būsite tikri ekologai - atsidavę tam, ko mokėtės, ko siekėte, išmokote ir apie ką galvotoje", - sakė A. Stanislovaitis.  

Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas Edmundas Bartkevičius teigė, kad diplomų įteikimo šventė kiekvieno fakulteto gyvenime yra ypatinga, pirmiausia tai yra džiaugsmo diena. Tačiau liūdna, kad reikia skirtis. „Nesustokite tiek pasiektu. Nepamirškite to kelio, kuriuo ėjome kartu, siekite karjeros - nelipkite per kitų galvas, bet būkite matomi ir būsite pastebėti. Nepaskęskite buitinių rūpesčių liūne, būkite atsparūs įvairioms pagundoms, kurių pasitaikys jūsų darbe. Ir svarbiausia, nepamirškite padėkoti savo tėvams, kurie jus rėmė, nes dauguma studijavo savo lėšomis" - nuoširdžiai kalbėjo studentų mylimas dekanas.  

ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas šiemet įteikė diplomus 71 nuolatinių studijų ir 52 ištęstinių studijų bakalaurams ir 32 magistrams. Fakulteto dekanė Astrida Miceikienė linkėjo absolventams drąsiai žengti į gyvenimą, būti stipriems ir teisingiems, nebijoti suklysti, ir niekada nepamiršti savo Alma Mater, kur prabėgo tiek gražių dienų. „Išsilavinimas - turtas, kuris bus kartu su jumis, kur tik benueitumėte. Nestovėkite vietoje, siekite dar ir dar daugiau", - kalbėjo dekanė.

Ekonomikos ir vadybos fakulteto diplomų įteikime - žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė (kairėje) ir fakulteto dekanė Astrida Miceikienė

Diplomantams ranką spaudė ir iškilmėse dalyvavusi žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė. Beje, ministrė taip pat šio fakulteto absolventė, baigusi šią mokslo įstaigą prieš 34 metus. „Tada viskas buvo kitaip. Žinojome, kur eisime, ką darysime. Dabar - tik jūsų pačių sprendimas, kaip kurti toliau savo gyvenimą. Ekonomika apima viską. Naudokitės tomis galimybėmis, kurias suteikia naujasis programavimo laikotarpis, kurkite savo verslą", - ragino V. Baltraitienė.

Naujuosius agronomus sveikino ir žinomi Lietuvos žemės ūkio atstovai, šią studijų programą baigę prieš kelis dešimtmečius. ASU Tarybos pirmininkas dr. Edvardas Makelis - 51-osios laidos Agronomijos fakulteto absolventas. „Ne visiems iš jūsų teks dirbti agronomo darbą, bet neužmirškite šios profesijos. Kad ir kur gyvenimas jus nukreiptų, linkiu, kad tiesiogine ir perkeltine prasme jūsų gyvenimo vagos būtų tiesios ir lygios kaip Lietuvos artojų gražiai suarti laukai", - kalbėjo LŽŪKT direktorius.  

Studentų itin mylimas Agronomijos fakulteto dekanas Viktoras Pranckietis turėtų, ką pasakyti kiekvienam studentui. „Prieš kelerius metus bendru noru tapome bendraminčiais. Ši diena yra pradžia to, kas vadinama „mus vienija jausmai", - sakė dekanas.   

Absolventus sveikina Agronomijos fakulteto dekanas doc. Viktoras Pranckietis

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia 20.05.14

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kas jus paskatintų ūkyje auginti daugiau gyvulių ir / ar paukščių?
Orai